Eläkkeelle jääminen ja päätös lopettaa yrittäjänä toimiminen ei välttämättä tarkoita, että yrityksen toiminnan pitäisi lakata. Sukupolven- tai omistajanvaihdos antaa mahdollisuuden säilyttää yrityksen saavutukset myös tulevaisuudessa.

Yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen omistus siirtyy perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken. Kyseessä on yrityksen omistajuuden vaihtumisen erikoistapaus. Oleellisin ero on se, että tietyin ehdoin sukupolvenvaihdoksessa on saavutettavissa verohuojennuksia. Sukupolvenvaihdoksessa käytetään usein pienempiä kauppahintoja, lahjoituksia ja erilaisia variaatioita näiden väliltä.

Yleensä ei ole vain yhtä oikeaa tapaa sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen. Suunnitteluun kannattaa yleensä ryhtyä hyvissä ajoin, jopa useita vuosia ennen sukupolvenvaihdosta. Sukupolvenvaihdos on pitkäjänteisyyttä ja aikaa vaativa prosessi, jossa myös tunteet ovat mukana.

Aikaa vievin vaihe voi olla sen selvittäminen, kuka tai ketkä ryhtyvät jatkajiksi, ja millä omistusosuuksilla. Ennen omistajanvaihdosta voidaan veroseuraamuksia pienentää esimerkiksi yhtiömuodon tai yhtiösopimuksen muutoksilla, osingonjaolla, jakautumisella, suunnatulla osakeannilla sekä omia osakkeita hankkimalla. Nämä ovat aikaavieviä toimenpiteitä, ja asiantuntija-avusta on varmasti hyötyä.

Lue lisää
yrittäjät.fi
veronmaksajat.fi

Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa vero.fi