Huomaa, että alla oleva tarkistuslista auttaa sinua liiketoiminnan ostamista suunnitellessasi, mutta sopimusta ei tule solmia ilman liikejuristin apua.

Sopimus liiketoiminnan luovuttamisesta

Kuvaus kaupan sisällöstä, kauppasumma, kuinka kauppasumma maksetaan?
Vuokrasopimuksen ja muiden sopimusten haltuunotto

Inventaarioluettelo
Varasto sekä kuinka sen inventointi ja arvon määrittely suoritetaan?

Koska ostaja saa haltuunsa ostamansa eli sopimuksen voimaantulopäivä?
Kuinka toimintaa tullaan harjoittamaan sopimuspäivän ja voimaantulopäivän välisenä aikana?

Sopimuksessa myyjän on vakuutettava, että ostaja on saanut kaiken tarvittavan ja oikean tiedon esimerkiksi seuraavista asioista:

 • Luvat, sopimukset
 • Kauppaan sisältyvien koneiden ja laitteiden toimintakuntoisuus
 • Myyjä todellakin omistaa sen, mitä ollaan yrityskaupalla ottamassa haltuun
 • Vakuutukset ovat voimassa sopimuksen voimaantulopäivään saakka
 • Viranomaisilla ei ole huomautuksia tai velvoitteita (vero- tai alv-velkoja)
 • Työntekijäorganisaatioilla ei ole huomautuksia tai vaatimuksia 
 • Esitetyt taloudelliset raportit ovat oikeita eikä niihin ole tehty muutoksia
 • Ettei ole olemassa selvittämättömiä reklamaatioita, jotka voivat kohdistua ostajaan suoraan tai epäsuorasti
 • Ettei ole olemassa immateriaalioikeuksia koskevia kiistoja (esim. patentit), jotka sisältyvät luovutettavaan liiketoimintaan.

Sopimuksessa mainittava myös:

 • Korvaussumma, jos myyjän vakuuttamat asiat eivät pidä paikkansa
 • Mahdollinen kilpailukielto ja vahingonkorvaukset, jos kieltoa rikotaan
 • Salassapitovelvollisuus ja vahingonkorvaukset, jos velvollisuutta rikotaan
 • Ehdot - edellytykset, jotka vaaditaan kaupan toteutumiseen (esim. kauppa on riippuvainen siitä, että rahoitus järjestyy)
 • Kuinka mahdolliset kiistat ratkaistaan.

Sopimus osakkeiden luovuttamisesta

Kuvaus kaupan sisällöstä, kauppasumma, kuinka kauppasumma maksetaan?
Sopimuksen voimaantulopäivä
Toimenpiteet sopimuksen voimaantulopäivän jälkeen, kuten esimerkiksi ylimääräinen yhtiökokous uuden hallituksen valitsemiseksi
Kuinka yrityksen toimintaa tullaan harjoittamaan sopimuspäivän ja voimaantulopäivän välisenä aikana

Sopimuksessa myyjän on vakuutettava, että ostaja on saanut kaiken tarvittavan ja oikean tiedon esimerkiksi seuraavista asioista:

 • Myyjä todellakin omistaa kaikki osakkeet annetulla pääomasummalla eikä niitä ole pantattu
 • Ettei ole tehty mitään päätöksiä muutoksista, jotka koskevat osakkeita
 • Ostajalle on esitetty oikea yhtiöjärjestys ja rekisteröintitodistus
 • Vuosittaisesta kirjanpidosta ja kirjanpidon periaatteista on annettu oikeaa tietoa
 • Ostajalle on esitetty kaikki velkasitoumukset, pantit ja vastuusitoumukset
 • Patenttimaksuista on huolehdittu eikä immateriaalioikeuksia ole loukattu
 • Ettei ennen sopimuksen voimaantulopäivää tapahdu ostajan tietämättä osingonjakoa, yksityisten lainojen takaisinmaksua tai vastaavaa
 • Annetuista valtakirjoista on annettu oikeaa tietoa
 • Yhtiön toiminta on vakuutettu sopimuksen voimaantulopäivään saakka
 • Työehdoista ja sellaisista työsopimusasioihin liittyvistä päätöksistä, joilla on taloudellisia vaikutuksia, on annettu ostajalle kaikki tarvittava tieto
 • Ettei yrityksellä ole olemassa selvittämättömiä reklamaatioita
 • Ettei yritys ole osallisena missään riita-asiassa
 • Kaikki velvoitteet Verohallintoa kohtaan on selvitetty
 • Ostaja on saanut kaikki tiedot vuokrasopimuksista ja muista yhtiölle merkityksellisistä sopimuksista, vaikka niitä ei ole yhtiö vaan esimerkiksi omistaja/myyjä allekirjoittanut
 • Ostaja on saanut kaikki tiedot puhelinnumeroista, internetosoitteista ja vastaavista yhtiöön liittyvistä, vaikka niitä ei ole rekisteröity yhtiölle.

Sopimuksessa mainittava myös:

 • Korvaussumma, jos myyjän vakuuttamat asiat eivät pidä paikkansa
 • Mahdollinen kilpailukielto ja vahingonkorvaukset, jos kieltoa rikotaan
 • Salassapitovelvollisuus ja vahingonkorvaukset, jos velvollisuutta rikotaan
 • Ehdot - edellytykset, jotka vaaditaan kaupan toteutumiseen
 • Kuinka mahdolliset kiistat ratkaistaan.

Lähde:almi.se