Analyysia varten tarvitset vastaukset seuraaviin kysymyksiin

Mitkä ovat yrityksen markkinat? (maantieteellisesti, toimiala)
Mitkä ovat yrityksen asiakkaita tai asiakasryhmiä? Entä tuotteet (tai palvelut) ja tuoteryhmät?
Kuinka tuottoisia eri asiakasryhmät, tuoteryhmät tai niiden yhdistelmät oikein ovat?
Onko yritys vahvasti riippuvainen vain muutamista asiakkaista?
Ovatko nykyiset tuotteet/palvelut käyttökelpoisia myös pidemmällä tähtäimellä vai tarvitaanko uudistumista?
Tehdäänkö tuotekehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa?
Tärkeimmät kilpailijat? Kuinka vahva on yrityksen asema kilpailijoihin nähden? Tiedätkö tarpeeksi kilpailijoista voidaksesi arvioida sitä?

Mitä tulee tapahtumaan yrityksen sijaintialueella? Onko esimerkiksi kunnalla suunnitelmissa muuttaa liikennejärjestelyjä yrityksen lähettyvillä? Onko naapurustoon sijoittumassa yrityksiä, joiden toiminta hyödyttää tai häiritsee?

Yrityksen kilpailukyky

Onko yrityksen profiilissa tai toiminnassa jotain ainutlaatuista tai menestyksen kannalta ratkaisevaa?
Kuuluuko yritykselle tuotemerkkejä tai patentteja? Käytetäänkö niitä aktiivisesti markkinoinnissa? Mitä merkitystä niillä on kilpailijaprofiilille?
Muita huomioita kilpailijoiden vahvuuksista ja heikkouksista?

Millä keinoin yritys korostaa itseään kilpailutilanteessa? Jaa keinot perinteisen kilpailukeinojen mukaan eli tuote, hinta, sijainti (paikka, tilat, jakelu jne.), vaikuttaminen (mainostaminen, PR jne.) ja henkilökunnan osaaminen ja profiili.

Onko yrityksen nykyisellä omistajalla tai henkilökuntaan kuuluvilla avainhenkilöillä sellaisia erityisiä suhteita esim. asiakkaisiin tai tavarantoimittajiin, että ne ovat kilpailukyvyn kannalta ratkaisevia? Mitä tapahtuu, kun otat yrityksen haltuusi?

Resurssit ja tehokkuus

Vaikuttaako yrityksen organisaatio toimivalta?
Entä yrityksen tilat? Voiko tuotanto, toiminta ja hallinto toimia tiloissa järkevästi? Ovatko henkilöstö- ja hygieniatilat asianmukaiset?

Käytetäänkö hallinnossa ja tuotannonohjauksessa tarkoituksenmukaista tekniikkaa?
Vaativatko asiakkaat laatu- tai johtamisjärjestelmää? Onko sellaiset jo laadittu yritykselle? Käytetäänkö niitä?

Kuinka esimerkiksi hygieniaan ja työympäristöön liittyviä menettelytapoja noudatetaan?
Kuinka varastotiloja ja tavaravarastoa käsitellään?
Mikä on varaston arvo?
Mitä investointeja on jatkossa tehtävä?

Henkilökunnan tehokkuus ja pätevyys

Mikä on henkilökunnan pätevyys esimerkiksi käsitellä laitteita?
Entä kyky käsitellä muutoksia? Tunnista avainhenkilöt ja heidän asenteensa muutoksia kohtaan. Pysyvätkö he yrityksessä omistajankin vaihduttua? Avainhenkilöt ovat tärkeitä osaamisen tai laitteidenhallinnan osalta, mutta myös kun on kyse asiakas- tai tavarantoimittajasuhteista.
Arvioi henkilökunnan osaamisen kehitystarpeet.

Yrityksen nykyiset sitoumukset ja muut olosuhteet

Oletko tarkastanut vuokrasopimuksen? Onko vuokra kohtuullinen? Saatko vuokranantajalta luvan vuokrasopimuksen siirtoon? Kuinka pitkään olet sidottuna sopimukseen? Entä irtisanomisaika ja muut ehdot? Onko vuokra indeksiin sidottu? Vaatiiko vuokranantaja vuokratakuita?

Tarkista henkilökunnan palkkataso.
Ota selvää mitä sopimuksia henkilökunnan kanssa on tehty työsuhteen ehdoista.

Kuinka paljon maksuaikaa/luottoa yritys antaa asiakkaille?
Kuinka paljon maksuaikaa/luottoa yritys saa tavarantoimittajilta? Mitä sopimuksia on tehty esimerkiksi tavarantoimittajien, asiakkaiden ja huolintayritysten kanssa?

Onko koneista ja laitteista tehty huoltosopimuksia? Onko henkilökuntaa, joka osaa huoltaa niitä? Tuleeko niihin muutoksia, kun otat yrityksen haltuusi?

Mitä takuita asiakkaille annetaan ja mitä takuusitoumuksia on vielä jäljellä omistajanvaihdoksen jälkeen?

Yrityksen asiakassuuntautuneisuus
Asiakassuuntautuneisuus tarkoittaa että suhteet asiakkaisiin ja kuuliaisuus asiakkaiden tarpeille vaikuttaa yritykseen kaikissa suhteissa, niin tuotteiden tai palveluiden muotoilussa kuin toiminnassa yleisesti. Yritys voi olla enemmän "tuote- ja tuotantosuuntautunut" kuin asiakassuuntautunut, mikä on  nykytilanteessa heikkous, mutta voi olla myös mahdollisuus uudelle omistajalle. Ota selvää kuinka paljon yritys saa reklamaatioita ja kuinka ne hoidetaan?

Harkitse myös näitä seikkoja

Mitkä ovat omat vahvuutesi ostamassasi yrityksessä?
Pystytkö löytämään nykyistä paremman tavan rahoittaa yrityksen toimintaa?

Tuleeko yritykselle pääomatarvetta omistajanvaihdoksen jälkeen, esimerkiksi investointeja tai laajentamista varten? Miten se rahoitetaan?

Mitä yrityksen eri osa-alueilla tapahtuu, kun nykyinen omistaja jää pois?
Miten eri avainhenkilöiden kanssa käy, kun otat yrityksen haltuusi?
Kannattaisiko pyytää omistajaa/yrityksen vetäjää jäämään yritykseen töihin siirtymäajaksi?

Ostatko koko yrityksen vai ostatko vain sen toiminnan?
Mitä etuja ja haittoja näet näissä vaihtoehdoissa?
Mitä perusteluja myyjällä on eri vaihtoehtojen puolesta tai niitä vastaan?

Lähde: almi.se