Ennen kuin ryhdyt etsimään ostettavaa yritystä, pohdi miksi haluaisit ryhtyä yrittäjäksi ja ostaa toimivan yrityksen. Muuten on vaarana, että jännittävä kohde saa innostumaan ja johtaa huomion pois alkuperäisistä syistä.

Uusyrittäjä, joka ei ole aiemmin harjoittanut yritystoimintaa, toimii henkilökohtaisten motiiviensa mukaisesti. Yrityksen ostaminen voi olla nopea tapa päästä yrittäjän rooliin ja välttää toiminnan "rakennusvaihe". Vaihtoehtoinen tapa voi olla ryhtyminen franchising-yrittäjäksi, jossa noudatetaan valmista yrityskonseptia.

Mistä myynnissä oleva yritys löytyy?

Päivä- ja talouslehdet sekä eri toimialojen omat lehdet sisältävät ilmoituksia myytävistä yrityksistä. Ilmoittajien joukossa on myös yrityksiä välittäviä organisaatioita ja yrityksiä. Osa tilintarkastajista tai tilintarkastusyrityksistä auttavat asiakasyrityksiään myös myyntitilanteissa.

Myytävänä olevia yrityksiä löytyy myös Pohjanmaan Yrityspörssistä. Kannattaa kysyä myös VASEKin yritysneuvojilta!

Mitä olet ostamassa?

Osakeyhtiötä ostettaessa korvaus osakkeista menee niiden omistajalle/myyjälle. Jos osakkeiden hinta on kovin korkea suhteessa yksityiseen pääomaasi ja sinun on otettava lainaa, voit ostaa osakkeet toisen  yrityksen kautta. Uudesta perustettavasta osakeyhtiöstäsi voi tulla siis ostaja.

Keskustele neuvonantajan kanssa parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.
Pienempien yritysten kohdalla on usein kyse liiketoiminnan ostamisesta jossain muodossa. Kauppasumma maksetaan silloin myyvälle yritykselle. Yksityisen toiminimen ostamisessa on aina kyse liiketoiminnan ostamisesta ja silloin kauppasumma menee elinkeinonharjoittajalle.

Hinta

Ostettavan yrityksen (osakkeet tai omaisuus) arvo päätetään ostajan ja myyjän välisissä neuvotteluissa. Yritykselle ei voida objektiivisesti päättää jotain tiettyä hintaa. Sitä vastoin on olemassa menetelmiä, jotka antavat lähtökohdan jatkoneuvotteluille.

Yrityksen hinnan määrittäminen tapahtuu usein yhdistämällä kaksi näkökantaa. Toisen mukaan tuloskehitys eli kannattavuus määrittää yrityksen hinnan. Toisen näkökannan mukaan substanssi, omaisuus miinus velat, määrittää hinnan. Silloin pidetään selvänä, että yritys jatkaa toimintaansa suunnilleen samalla tavoin kuin aiemminkin. Hinta määritetään siis suurimmaksi osin sen perusteella, mitä yritys on saanut aikaan viime vuosina.

Kun ollaan ostamassa yritystä, jolla on erityistä tulevaisuuden potentiaalia, esimerkiksi uutta, patentoitavissa olevaa tekniikkaa, määritellään hinta suurelta osin tulevaisuuden arvioidun tuoton perusteella. Mahdollisuutesi maksaa yritysostoon tarvitsemasi lainan lyhennykset ja lainankorot ovat ratkaisevassa osassa miettiessäsi hintaa, jonka olet valmis hyväksymään.

Ostajana kuuntelet myyjän argumentteja, mutta teet tietysti myös oman arviosi ennenkuin käyt neuvottelemaan. Älä anna mitään hintaehdotusta ennen kuin olet päässyt pitkälle analysointityössäsi. Pyydä apua neuvonantajalta ja keskustele hänen kanssaan tekemästäsi analyysistä.

Taloushistoria - apuväline analyysissäsi

Osakeyhtiöiden tilinpäätökset ovat julkisia ja ne voi tilata Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon yhteisestä yritystietojärjestelmästä. Jos olet vakavissasi ostamamassa, sinun on tietysti saatava tämä materiaali suoraan myyjältä tai myyjän edustajalta, esimerkiksi kolmen viime vuoden ajalta. Yrityksen koosta, eri markkinalueiden koosta ja toiminnan osista riippuen voidaan tarvita täydentävää materiaalia ja sitä sinun on pyydettävä nähtäväksesi.

Jos myyjä on yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, ei ole olemassa julkisia tilinpäätöksiä. Ne on siis pyydettävä myyjältä. Saattaa olla tarpeen pyytää myös täydentävää materiaalia, esimerkiksi tuloslaskelma ja tase tileittäin eriteltynä.

Yrityksen arvo riippuu osapuolten näkemyksistä. Tuloskehitykseen on kuitenkin aina kiinnitettävä huomiota, samoin yrityksen varallisuuteen tai substanssiin, periaatteessa varallisuuden ja velkojen väliseen suhteeseen.

Tulosta arvioitaessa on tarkistettava, että kustannukset ovat asianmukaisia ja markkinaehtoisia. Jos omistaja ei ole nostanut markkinoiden mukaista palkkaa, on yrityksen tulos oikeastaan huonompi kuin mitä tulos näyttää. Taseen kirjaukset on myös tarkistettava. Yhtenä esimerkkinä tapa miten varaston arvo on määritelty.

Liiketoimintasuunnitelma ja talousarvio

Kun ostettava yritys on löytynyt ja analyysityö valmis, on aika tehdä liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää myös talousarvion. Pidä silloin nykyiseltä omistajalta saamiasi tietoja omien suunnitelmiesi pohjana. Sinä ja rahoittajasi tarvitsette myyntibudjetin, pääomatarpeen/rahoituksen, tulosbudjetin ja likviditeettibudjetin.

Lähde:almi.se