Verottomat sosiaalipalvelut

Yksityiset sosiaalipalvelut ovat verottomia seuraavilla edellytyksillä:

1. Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan.

  • Sosiaalihuollosta vastaava toimielin siinä kunnassa, jonka alueella palveluja tuotetaan, valvoo toimintaa ja antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttämisestä.

2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.

3. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma.

4. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.

Ilmoitus toimitetaan täytettynä ja mukana pyydetyt liitteet SoTe-hallintoon hallintosihteeri Sinikka Peltoselle.
Sosiaali- ja terveysvirasto, Ruutikellarintie 4 (2.kerros), 65100 Vaasa

Koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja Leif Holmlund vastaanottaa ilmoituksen ja hyväksyy sen, minkä jälkeen tuottaja merkitään rekisteriin.
Hyväksytyt arvonlisäverottomat yksityiset sosiaalipalvelut

 

Lue lisää sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotuksesta