Tykö-hankkeessa edistettiin yritysryhmähankkeiden syntymistä

IMG 4961

Helmikuussa 2018 käynnistyneen Tykö-hankkeen (Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla) aikana ehdittiin kontaktoida yhteensä noin 80 Kyrönmaalla toimivaa yritystä, kun kartoitettiin niiden kehittämistarpeita.

Yrityksistä pyrittiin löytämään samankaltaisia tarpeita, haasteita tai ongelmia. Yrityksiä informoitiin yhteishankkeiden tarjoamista mahdollisuuksista ja rohkaistiin niitä lyömään voimansa yhteen ja kehittämään yhteisiä yritysryhmähankkeita.

Hankkeen toissijaisena tavoitteena oli selvittää yritysten muita kehittämistarpeita, vaikka ne eivät olisikaan juuri yritysryhmähankkeen muodostamiseen sopivia. Näihin tavoitteisiin on tarjottu neuvontaa ja selvitelty muita sopivia rahoitusmalleja, mikäli yrityksillä on ollut esimerkiksi suunnitelmissa kehittää toimintaansa eteenpäin.

Vuoden aikana järjestettiin tilaisuuksia matkailun kehittämisestä, yritysturvallisuudesta ja sote-alan yrityksille siitä, miten mikro- ja pienyritykset pysyvät mukana sote-uudistuksen pyörteissä. Lisäksi kontaktoitiin useita yrityksiä viennin edistämiseen keskittyvän yritysryhmähankkeen käynnistämiseksi.

Vuoden 2018 loppuun mennessä yritysryhmähankkeita syntyi yksi sote-alalle ja vienninedistämiseen saattaa kevään 2019 aikana yritysryhmähanke syntyäkin, Muilla aloilla jäi sitoutuneita yrityksiä uupumaan, jotta yritysryhmähanke olisi saatu käyntiin. Yritysryhmähankkeiden edistäminen jatkuu VASEKin muun toiminnan ohessa myös 2019.

 

VASEK hallinnoi Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla -hanketta, jonka rahoitus tuli Leader YHYRES-kehittämisyhdistys ry:ltä. Toiminta-aika 1.2.2018–31.12.2018, budjetti 25 000 euroa.