Toimitusjohtajan katsaus

Puurtamisen ja onnistumisten vuosi

Stefan Raback 1Vuosi 2018 oli VASEKin 15. toimintavuosi, jota juhlittiin perinteiseen tapaan työn merkeissä. Neuvoja yrittäjyyteen -kiertue Vaasan seudun kunnissa keräsi syyskuussa yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita kuulemaan muun muassa julkisista hankinnoista, myynnistä, markkinoinnista, omistajanvaihdoksista, sopimusasioista ja tietosuoja-asetuksesta.

Taloudellisesti tulokset olivat viime vuonna erinomaisia. Yhtiö joutui vuoden 2017 lopulla ottamaan Vaasan kaupungilta 250 000 euron kassalainan, mutta vuoden 2018 aikana toteutettu kattava säästö- ja tehostamisohjelma auttoi saavuttamaan erinomaisen vuosituloksen, ja pystyimme vuoden lopulla maksamaan lainan kokonaisuudessaan takaisin.

Aloittavien yritysten asiakasvolyymissä oli pientä laskua, mikä toisaalta on kytköksissä alueen erinomaiseen työllisyystilanteeseen. Olimme vuoden aikana keskeisesti mukana 180 uuden yrityksen perustamisessa seudulle, mikä on viime vuosien keskiarvon tasolla. Toiminnassa olevien yritysten osalta asiakaskontaktien määrä kasvoi hieman, ja omistajanvaihdoksiin liittyen toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Vuoden aikana valmistauduttiin niin tietosuoja-asetuksen edellyttämiin toimenpiteisiin kuin myös uuteen asiakashallintajärjestelmään siirtymiseen. Uusi asiakashallintajärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa, ja joulukuun alussa avattiin myös uusi Vaasan seudun yritys- ja palveluhakemisto, joka tarjoaa uuden ja toimivamman alustan yrityksille esitellä tuotteitaan ja palveluitaan. Yritys- ja palveluhakemisto nivoutuu myöhemmässä vaiheessa osaksi Vaasan seudun uutta verkkopalvelua, jonka toteutus aloitettiin syksyllä. Vaasan kaupungin ja seudun kattava laajentuva verkkopalvelu valmistuu syksyksi 2019.

Vaasan seudun Elinvoimastrategian 2016–2020 toteutus eteni vuoden aikana toimenpideohjelman mukaisesti. Monet keskeiset hankkeet vaativat ja ovat tulosta useiden toimijoiden yhteistyöstä, ja VASEK on yhtenä tahona mukana. Seudun keskeisiä onnistumisia olivat saavutettavuuden osalta esimerkiksi Merenkurkun laivahankkeen eteneminen tilaukseen saakka, lento- ja raideliikenteen kehitystoimet sekä runkotieverkkoon liittynyt onnistunut edunvalvonta. Samaan aikaan seudulla toimiva teollisuus on tehnyt merkittäviä investointipäätöksiä Vaasaan, näistä suurimpana Wärtsilän Smart Technology Hub -kokonaisuus.

Vaasa on yhtenä kuudesta kaupungista Kasvusopimuksen piirissä vuoden 2018 loppuun. Siihen liittyvät hankkeet päättyvät kevään 2019 kuluessa, ja jatkon kannalta on tärkeää varmistaa alueemme mukanaolo vastaavissa kansallisissa kaupunki- ja kehitysohjelmissa myös jatkossa. Tämä kytkeytyy kevään eduskuntavaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan, johon liittyen on koottu ja tiedotettu aktiivisesti seudun kehittämistavoitteista.

VASEKissa olemme erityisesti iloinneet vauhdikkaasti edenneistä kehityshankkeistamme. Niiden puitteissa on saatu erinomaisia tuloksia muun muassa yritysten omistajanvaihdosten edistämisessä, logistiikan eri osa-alueilla, kiertotalouden kehittämisessä, matkailualan yritysyhteistyössä, viennin kasvattamisessa etenkin Pohjoismaiden alueella, EnergySpin-yrityskiihdyttämössä sekä muissa energiaklusterin kehityshankkeissa ja viestinnässä.

Omalta osaltani vuosi on ollut intensiivinen, kun tehtäviini on kuulunut samanaikaisesti yhtiön toimitusjohtajan tehtävät aiemman kehitysjohtajan tehtäväni lisäksi. Tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä yhtiön hallituksen kanssa olemme nopeasti kyenneet toimenpiteisiin yhtiön talouden ja toiminnan kehittämisessä, tästä ja saamastani luottamuksesta haluan esittää kiitokset hallitukselle.

VASEKin keskeisin voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Kiitän lämpimästi henkilöstöä, joka on puurtanut väsymättä ja jonka kanssa olemme yhdessä saaneet tämän vuoden aikana juhlia montaa onnistumista. Lue lisää niistä onnistumisista tästä vuosikertomuksesta, joka julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa sähköisenä!

Stefan Råback
toimitusjohtaja
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK