Matkailun edistäminen

20190118 114842

Seudun matkailualaa edistettiin vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Matkailijoiden houkuttelemiseksi seudulle yhteistyötä tehtiin Visit Vaasan kanssa, ja seudulle toimiville matkailuyrityksille suunnatun yritysneuvonnan lisäksi alan kehittämiseksi tehtiin työtä neljässä hankkeessa:

Toukokuussa päättyneessä Spotlight High Low Coast -hankkeessa luodut tuotepaketit ja filmituotannon tulokset lisäsivät alueen vetovoimaa, ja hanke myötävaikutti siihen, että seutu oli ensimmäistä kertaa mukana maailmanperintöristeily Birka Cruisesin risteilyohjelmassa. Työ matkailun kehittämisessä Merenkurkun alueella jatkui elokuussa käynnistetyssä kolmivuotisessa Destination Kvarken -hankkeessa, joka valmisteltiin VASEKin ja Merenkurkun neuvoston yhteistyönä. Syksyn aikana yritykset Merenkurkun molemmin puolin pääsivät vauhtiin keskinäisessä verkostoitumisessaan, ja lisäksi tehtiin yhteisiä järjestelyjä ja valmisteluja Matka 2019 -messujen yhteisosastoa varten.

Matkanjärjestäjien tietämystä Vaasan seudusta edistettiin järjestämällä yritysryhmähanke Archipelago Attractionsin puitteissa tutustumismatkoja saksalaisille, venäläisille ja sveitsiläisille matkanjärjestäjille. Ensimmäiset matkailijoille suunnatut tuotepaketit tehtiin vuoden aikana, ja niitä on jo otettu mukaan matkanjärjestäjien tarjontaan.

Seudun matkailuyrittäjille välitettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Vuoden aikana järjestettiin Tiedon kautta kasvuun -hankkeen järjestäminä infotilaisuudet Tripadvisorin tarjoamista mahdollisuuksista, digitaalisesta markkinoinnista sekä saksankielisistä markkina-alueista. Näillä haluttiin vastata erityisesti jatkuvasti kasvavaan kysyntään saksankielisiltä alueilta.

Lentostrategiatyötä tehtiin yhteistyössä Finavian kanssa. VASEK toteutti sosiaalisessa mediassa Seinäjoen seudulle suunnatun kampanjan, jolla kasvatettiin tietoisuutta Vaasan lentoasemalta lähtevistä lennoista, erityisesti lomalennoista.

 

Spotlight High Low Coast-hankkeen toiminta-aika oli 1.10.2015–31.5.2018 ja budjetti 750 000 €. Hanketta hallinnoi Merenkurkun neuvosto. Sen rahoitus tuli Botnia-Atlantica -ohjelmasta.

Destination Kvarken -hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018–31.7.2021 ja budjetti 1 675 000 €. Hanketta hallinnoi Merenkurkun neuvosto. Päärahoitus tulee Botnia-Atlantica -ohjelmasta.

Yritysryhmähanke Archipelago Attractionsin toiminta-aika on 1.6.2017–31.5.2020 ja budjetti 160 000 €. VASEK hallinnoi hanketta.

Matkailuyrittäjät tiedon kautta kasvuun -hanke jatkuu 31.12.2019 saakka. Sen rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, ja hallinnoija ja toteuttaja on VASEK.