Mallikelpoista rajat ylittävää yhteistyötä

osallistujatUumajassa 20 rakennusalan yrityksen kanssa tapaamassa ruotsalaisia rakennusliikkeitä

Kesäkuun lopussa päättynyt Cleantech Kvarken -hanke sai kunnian olla vuoden 2019 alussa yhtenä malliesimerkkinä onnistuneesta Botnia Atlantica -hankkeesta. Rahoittajan vakuutti muun muassa hankkeen puitteissa kolmen maan yhteistyönä luoma toimiva pohja Merenkurkun ylittävälle yhteistyölle.

Cleantech Kvarken -hankkeen viimeinen jakso käytettiin suurelta osin Northvolt-yhteistyöhön, minkä kautta kautta pyrittiin avaamaan Vaasan seudun yrityksille mahdollisuuksia päästä mukaan yhteistyöhön niin Northvoltin tehtaan rakennusaikana että aikanaan akkujen valmistuksen alettua. Vaasanseutulaisia yrityksiä järjestettiin tapaamaan Northvoltin edustajia niin Skellefteåån kuin Northvoltin Tukholman konttorillekin.

Toukokuussa ohjelmassa oli Glasgow'n All Energy -messut, missä Cleantech Kvarkenin messuosastolla oli mukana neljä yritystä Suomesta ja Ruotsista. Myös rajat ylittävää yritysneuvontayhteistyötä jatkettiin Advisory Board -toimintana kevään 2018 aikana.

Suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten tahojen yhteistyö oli erittäin painava syy myös sille, että vuoden 2019 alussa käynnistynyt Future Cleantech Solutions -hanke sai Botnia Atlantica -rahoituksen. Syksyllä valmistellun hankkeen takana on sama toteuttajajoukko, ja tarkoituksena on keskittyä niiden uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen, jotka syntyvät Merenkurkun alueella valmisteltavien, suunniteltavien ja toteutettavien investointien, kehitystoimien ja etabloitumisen tuloksena.

Norjan ja Ruotsin markkinoille tähtäävässä Nordic Gateway -hankkeessa keskityttiin yritysten kouluttamiseen pohjoismaisten markkinoiden erityispiirteistä ja mahdollisuuksista. Vuoden aikana järjestettiin viisi erilaista työpajatilaisuutta, ja näiden koulutusten loppukokeena oli matka Norjan Bodöhön, jossa tutustuttiin tämän aktiivisen norjalaisseudun kasvumahdollisuuksiin.

Marraskuussa vierailtiin Uumajassa 20 rakennusalan yrityksen kanssa tapaamassa ruotsalaisia rakennusliikkeitä. Vuoden aikana Nordic Gatewayn koulutuksissa ja matkoilla mukana oli yhteensä noin 50 yritystä.

VASEK on ollut myös osatoteuttajana Vaasan kaupungin hallinnoimassa IRIS-hankkeessa, jonka tavoitteena on kokeilla uusia kaupunkikehityksen ratkaisuja energian, liikkuvuuden ja ICT:n aloilla. Tarkoituksena on, että osallistuvat kaupungit oppivat lighthouse-kaupungilta ja voivat monistaa muiden luomia ratkaisuja.

GigaVaasa -työtä on tehty seudulla Vaasan kaupungin johdolla. VASEK on ollut mukana GigaVaasa-työryhmässä muun muassa laatimassa strategiaa, luomassa investointeihin liittyvää edunvalvontamateriaalia tulevia vaaleja varten sekä kontaktoimassa ja tapaamassa potentiaalisia GigaVaasa-alueelle sijoittuvia yrityksiä. Työryhmän työ on sisältänyt myös logistiikan kehittämistä ja viestintätoimenpiteitä.

 

Yritysten kansainvälistymispalveluita on tarjottu seudulla seuraavien hankkeiden rahoituksella:

Cleantech Kvarken 1.7.2015–30.6.2018, kokonaisbudjetti 1 335 000 euroa (VASEKin osalta 313 790 euroa), rahoituslähde Botnia-Atlantica -ohjelma

Nordic Gateway 17-17-17, 1.9.2015–30.8.2019, budjetti (VASEKin osalta) 171 378 euroa, rahoituslähde EAKR

IRIS-hanke, 01.10.2017–31.09.2022, budjetti 17 996 569 (VASEKin osalta 84 000 euroa), rahoituslähde Horizon2020. VASEK on osatoteuttajana Vaasan kaupungin hallinnoimassa hankkeessa.