EnergySpin kovassa vauhtikierteessä

P7140046 startupit

EnergySpin -yrityskiihdyttämön ensimmäinen kiihdyttämöohjelma oli syksyllä 2017, ja vuoden 2018 aikana ehdittiin viedä läpi kymmenen viikon mittaiset ohjelmat sekä keväällä että syksyllä. Ohjelmiin haki mukaan lähes 300 yritystä 50 eri maasta. Yhteensä vuoden aikana kasvuohjelmaan valittiin mukaan 24 eri yritystä sekä Suomesta, Yhdysvalloista, Venäjältä, Virosta, Puolasta, Latviasta, Ukrainasta, Moldovasta ja Intiasta.

Osallistuneet yritykset olivat tyytyväisiä energia-alan yritysten kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja löytämiinsä liiketoimintamahdollisuuksiin. Monella yrityksellä tärkeimpänä syynä osallistua kiihdyttämöön oli saada uusia ja arvokkaita kontakteja EnergySpinin partner-yritysten kanssa.

Kiihdyttämöohjelma koostui henkilökohtaisista ja ryhmissä tehtävistä workshopeista, jotka liittyivät tuotteiden laatuun, liiketoimintamallin kehittämiseen ja strategian suunnitteluun startupin näkökulmasta. Lisäksi ohjelmassa suunniteltiin kansainvälistymistä ja perehdyttiin kasvuun tarvittavien välttämättömien osatekijöiden hallintaa, kuten työskentelyä sijoittajien kanssa.

Suurimman osan yrityksistä odotetaan palaavan myöhemmin Suomeen jatkaakseen projektien kehittämistä partner-yritysten tai niiden asiakkaiden kanssa.

Merkittävänä työnä EnergySpin -hankkeessa on toimintavuoden aikana ollut suunnitella ja selvittää toiminnan jatkumisen mahdollisuudet hankerahoituksen päättymisen jälkeen. EnergySpin siirtyi osaksi Teknologiakeskus Merinovan toimintaa vuoden 2019 alussa.

 

EnergySpin / Energia-alan yrityskiihdyttämön käynnistäminen. Energia-alan yrityskiihdyttämöä kehitettiin hankerahoituksella 1.6.2016-31.12.2018. Rahoituslähteenä oli Kasvusopimus/AIKO.