Aluekehittäminen on monen tahon yhteistyötä

DSC8590VASEKin yksi päätehtävistä, eli aluekehitys kattaa laajan kokonaisuuden aina seudun kehittämisen strategiatasosta sekä kehitysohjelmista edelleen hankkeisiin ja hankekokonaisuuksiin. VASEK toteuttaa strategioiden ja ohjelmien sekä yhtiön hallituksen määrittämän strategian perusteella seudullisia kehityshankkeita kattavasti elinkeinoelämän eri sektoreilla. Lisäksi yhtiö koordinoi ja rahoittaa kunnallisella rahoitusosuudella seudun muiden tahojen toteuttamia kehityshankkeita.

VASEKin toteuttamat kehityshankkeet vahvistavat monin osin yritysneuvonnan palveluita. VASEKilla oli kuluvana vuonna yhtiön toimintahistorian laajin hankekanta, ja hankkeiden ulkoinen rahoitusosuus oli keskeisessä roolissa myös yhtiön talouden näkökulmasta. VASEK on onnistunut poikkeuksellisen hyvin hankerahoituksen hakijana sekä hankkeiden toteuttajana.

Aluekehitystyössä tavoitteena oli Kasvusopimushankkeiden tehokas toteuttaminen, elinvoimastrategian eteenpäin vieminen sekä yhtiön hallinnoimien kehityshankkeiden onnistunut toteutus. Keskeisellä sijalla olivat monet logistiikkaan liittyvät kehityshankkeet ja edunvalvonnalliset toimenpiteet.

Vaasan seudun Elinvoimastrategian 2016–2020 toteutus etenikin vuoden aikana toimenpideohjelman mukaisesti. Monet keskeiset hankkeet vaativat eri tahojen yhteistyötä ja ovat siten tulosta useiden toimijoiden yhteisestä panoksesta. VASEK osallistui aktiivisesti seudun strategisten kärkihankkeiden toteutukseen, ja niissä päästiin etenemään tuloksekkaasti kuluneena vuonna. Näistä hankkeista ajankohtaisimpina olivat Merenkurkun uuden laivan hankinnan eteneminen, liikenteen runkoverkkoon liittyvä edunvalvonta, lentoliikenteen kehittäminen, GigaVaasa-työ sekä työ energiaklusterin toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Nykyinen Vaasan seudun ja valtion välinen Kasvusopimus päättyi vuoden lopussa, ja kokonaisuuteen liittyvien hankkeiden toteutus on ollut kiivaassa vaiheessa. Eräs näistä oli energia-alan yrityskiihdyttämö EnergySpin, jonka osalta toteutettiin loppuvuonna kolmannen yritysryhmän kiihdyttämöjakso yhteistyössä laajan partnerijoukon kanssa. EnergySpin-toiminnan jatkon organisointi saatiin järjestettyä vuoden lopulla, ja kiihdyttämötoiminta siirtyi osaksi Teknologiakeskus Merinovan toimintaa. VASEK rahoittaa toimintaa jatkossakin.

VASEKin omaan hanketoimintaan kuuluu vuosittain noin kymmenen eri hanketta, mutta vuonna 2018 käynnissä oli poikkeuksellisesti 13 laajempaa kehityshanketta. VASEK oli vuonna 2018 mukana 26 kehityshankkeessa ja toimenpiteessä rahoittajana. Tämän lisäksi toimimme lukuisissa ohjaus- ja työryhmissä yhteistyötahona, puheenjohtajana tai jäsenenä.