Jälleen poikkeuksellinen vuosi yrityksille


097A1997 rajattu

Vuosi 2022 oli yrityspalveluiden osalta hyvinkin poikkeuksellinen. Alkuvuodesta noudatettiin kansallisen koronaohjeistuksen mukaisesti ja alueen epidemiologisesta tilanteesta johtuen etätyösuositusta ja yrityspalveluita tarjottiinkin tammikuun ajan ainoastaan etänä, mutta pian rajoituksia ja suosituksia alettiin purkaa ripeää tahtia.

Keväällä vuorossa oli Ukrainan sodan alkaminen ja sen seurauksena energiakriisi sekä merkittävät tuotteiden ja palveluiden hinnannousut. Kaikki nämä ovat vaikuttaneet suuresti yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin.

Valtiokonttorin kautta haettavan kustannustuen kuudes ja viimeinen hakukierros oli huhti-toukokuussa ja se oli tarkoitettu tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli. Yritysneuvojat avustivat yrityksiä kustannustuen hakemisessa. Yritysneuvojat auttoivat myös polttoainetuen, Business Finlandin energiatuen sekä uusiutuvan energian käyttöön siirtymisen kustannuksiin tarkoitetun tuen hakemisessa.

  • Yrityspalveluiden piirissä oli vuoden 2022 aikana 1 193 eri yritystä (2021: 1 104) yhteensä 2 602 asiakaskontaktissa (2021: 2 756).
  • Yritysneuvonnan asiakkaista 66 sai apua taloudellisesti haastavassa tilanteessa (2021: 40).
  • Yritysneuvonnan asiakkaista lähinnä toimialakehittämisen parissa VASEKin edustajat tapasivat 149 eri yritystä (2021: 153).

Laskelmien avulla apua kustannusten laskemiseen ja hinnoitteluun

YEL juttuun

Maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä muistutettiin toimimaan ajoissa. Tilapäisissäkin maksuvaikeuksissa kannustettiin ottamaan yhteyttä yritysneuvojaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos maksuvaikeudet eivät olleet enää aivan tilapäisiä, kannustettiin hakeutumaan velkajärjestelyyn, josta myös VASEKin neuvojilla on kokemusta.

Erityisesti kustannusten noustua yrittäjiä kehotettiin tekemään kassavirtalaskelmia ja ottamaan niissä huomioon kohonneet kustannukset. Kun yritystoiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa ja elanto yrittäjälle, on yrittäjän väistämättä mietittävä, mistä kustannuksista on mahdollista hankkiutua eroon sekä mitä kustannuksia voi laskea kilpailuttamalla tai valitsemalla halvempia vaihtoehtoja.

Yrittäjiä neuvottiin perehtymään myös omien tuotteiden hinnoitteluun. Nousseet kustannukset on voitava siirtää ainakin osittain tuotteiden ja palveluiden hintoihin eikä tinkiä yrittäjän katteista. Erilaisten laskelmia tekemällä, ennakoimalla ja arvioimalla yrittäjä voi tehdä korjausliikkeitä jo etukäteen ja vaikka myöhemmin uudelleen. Syksyllä 2022 uusittu Lissu-liiketoimintasuunnitelmaohjelma toimii yrittäjän työkaluna etenkin laskelmien teossa.

Yritys uuteen nousuun tai vakaaseen alkuun

Syyskuun 2022 lopussa päättyneen ReStart-hankkeen tavoitteet kumpusivat koronavuosista, jotka vaikuttivat merkittävästi monen yksinyrittäjän yritystoimintaan. Vuonna 2020 VASEKin yritysneuvojat käsittelivät kaikki Vaasan seudun yksinyrittäjätukihakemukset ennen kuntien päätöksentekoa, ja ReStart-hankkeen yhtenä tavoitteena olikin auttaa juuri nämä yksinyrittäjät uuteen alkuun yrityksensä kanssa.

Useimmiten kyseessä oli yritykset, joiden kannattavuuteen korona-aika rajoituksineen oli vaikuttanut merkittävästi. Yritysneuvojat kartoittivat tilanteen ja miettivät ratkaisuja, miten yritykselle voitaisiin löytää uusi suunta, jos pääseminen koronaa edeltävään tilanteeseen ei ollut mahdollista.

Koronavuodet olivat haastavia jo toimiville yrityksille, mutta eivät ne olleet helppoja uusillekaan yrityksille ja siksi uusille yrityksille tehtiin 1-vuotistarkastuksia, joissa käytiin läpi, miten yrityksen ensimmäinen tai toinen toimintavuosi on mennyt: onko asiakkaita riittävästi, tilat toimivat, tarvittavat vakuutukset kunnossa, kassavirta riittävä ja toiminta riittävän kannattavaa

ReStart-hankkeessa on kehitetty yritysneuvojille työkaluja yritysten kehittämisprosessien kartoittamiseen ja kirjaamiseen

  • Hankeaika 1.4.2021-30.9.2022
  • Budjetti 61 280 euroa