Hallitus1 web
I andra raden: Mikko Ollikainen, Mikael Alaviitala, Mats Brandt, Christina Båssar och Janne Laine.
I första raden: Maria Norrlin-Asplund, Reijo Lidman, Miko Heinilä, Tomas Häyry och Stefan Råback.
Av styrelsens ordinarie medlemmar saknas i bilden Rurik Ahlberg, Pasi Tuominen och Annukka Jokipii. 

Varje kommun med en ägoandel i proportion till invånarantalet har en styrelseplats. Dessutom är regionens industri, sme-företag och högskolor representerade i styrelsen.

Styrelsen 16.4.2018–

kommun/organisation: ordinarie medlem (suppleant)

Vasa: Tomas Häyry, ordf. (Susanna Slotte-Kock)
Korsholm: Rurik Ahlberg (Mikael Alaviitala)
Laihela: Janne Laine (Minna Niemi)
Malax: Mats Brandt (Håkan Knip)
Storkyro: Miko Heinilä (Pirkko Viljanmaa)
Korsnäs: Christina Båssar (Marcus Nordmyr)
Vörå: Mikko Ollikainen (Göran Westerlund)
industrin: Pasi Tuominen (Juha Häkkinen)
sme-företagen: Maria Norrlin-Asplund (Björn Helsing)
sme-företagen: Reijo Lidman (Antti Romu)
högskolorna: Annukka Jokipii (Tauno Kekäle)

Vd Stefan Råback är styrelsens sekreterare

Arbetsutskottet består av Tomas Häyry, Reijo Lidman, Rurik Ahlberg, Maria Norrlin-Asplund och Stefan Råback.

Årsberättelse 2018