CJ0B3176 600px
Sittande i bilden Tomas Häyry och Pasi Tuominen. I andra raden (från vänster) Pekka Haapanen, Susanna Ristiluoma, Christina Båssar, Janne Laine, Rurik Ahlberg, Mikko Ollikainen, Reijo Lidman och Mats Brandt. I bilden saknas Miko Heinilä och Jari Kuusisto.

Varje kommun med en ägoandel i proportion till invånarantalet har en styrelseplats. Dessutom är regionens industri, sme-företag och högskolor representerade i styrelsen.

Styrelsen 6.4.2017–

kommun/organisation: ordinarie medlem (suppleant)

Vasa: Tomas Häyry, ordf. (Susanna Slotte-Kock)
Korsholm: Rurik Ahlberg (Mikael Alaviitala)
Laihela: Janne Laine (Tapio Nyysti)
Malax: Mats Brandt (Håkan Knip)
Storkyro: Miko Heinilä (Pirkko Viljanmaa)
Korsnäs: Christina Båssar (Göran Östberg)
Vörå: Mikko Ollikainen (Göran Westerlund)
industrin: Pasi Tuominen (Juha Häkkinen)
sme-företagen: Susanna Ristiluoma (Maria Norrlin-Asplund)
sme-företagen: Reijo Lidman (Antti Romu)
högskolorna: Jari Kuusisto (Örjan Andersson)

Stefan Råback, sekreterare (VASEKs tf vd fr.o.m. 7.11.2017)

Arbetsutskottet består av Tomas Häyry, Reijo Lidman, Rurik Ahlberg, Miko Heinilä och Stefan Råback.

Årsberättelse 2016