Varje kommun med en ägoandel i proportion till invånarantalet har en styrelseplats. Dessutom är regionens industri, sme-företag och högskolor representerade i styrelsen.

Styrelsen 16.4.2018–

kommun/organisation: ordinarie medlem (suppleant)

Vasa: Tomas Häyry, ordf. (Susanna Slotte-Kock)
Korsholm: Rurik Ahlberg (Mikael Alaviitala)
Laihela: Janne Laine (Minna Niemi)
Malax: Mats Brandt (Håkan Knip)
Storkyro: Miko Heinilä (Pirkko Viljanmaa)
Korsnäs: Christina Båssar (Marcus Nordmyr)
Vörå: Mikko Ollikainen (Göran Westerlund)
industrin: Pasi Tuominen (Juha Häkkinen)
sme-företagen: Maria Norrlin-Asplund (Björn Helsing)
sme-företagen: Reijo Lidman (Antti Romu)
högskolorna: Annukka Jokipii (Tauno Kekäle)

Stefan Råback, sekreterare (VASEKs tf vd fr.o.m. 7.11.2017)

Årsberättelse 2017