VahalummukkaNet 7843Från vänster: Jenny Malmsten, Antti Romu, Christina Båssar, Janne Laine, Stefan Råback, Tomas Häyry,
Maria Norrlin-Asplund, Tom Holtti, Annukka Jokipii, Rurik Ahlberg

Varje kommun med en ägoandel i proportion till invånarantalet har en styrelseplats. Dessutom är regionens industri, sme-företag och högskolor representerade i styrelsen.

Styrelsen 26.4.2019–

kommun/intressegrupp: ordinarie medlem (suppleant)

Vasa: Tomas Häyry, ordf. (Susanna Slotte-Kock)
Korsholm: Rurik Ahlberg (Mikael Alaviitala)
Laihela: Janne Laine (Minna Niemi)
Malax: Jenny Malmsten (Håkan Knip)
Storkyro: Miko Heinilä (Pirkko Viljanmaa)
Korsnäs: Christina Båssar (Marcus Nordmyr)
Vörå: Tom Holtti (Göran Westerlund)
industrin: Pasi Tuominen (Juha Häkkinen)
sme-företagen: Maria Norrlin-Asplund (Björn Helsing)
sme-företagen: Antti Romu (Reijo Lidman)
högskolorna: Annukka Jokipii (Tauno Kekäle)

Vd Stefan Råback är styrelsens sekreterare

Årsberättelse 2018