Temite3 600pxTero Jokela driver sitt företag invid Kyro älv i Merikart, men största delen av arbetet utförs på plats hos kunderna, som ofta verkar inom energibranschen.

Intill Kyro älv i Merikart, mitt ute på landsbygden, ligger företaget Temite som sedan snart tio år tillbaka ägs och drivs av Tero Jokela. Temite har specialiserat sig på reparation av maskiner och utrustning till industrin i Vasa. Ett brett tjänsteutbud garanterar en god arbetsingång.

Tero grundade Temite 2006 och inledningsvis var företagandet främst en bisyssla vid sidan om hans dagliga arbete på Mapromec i Korsholm.
– Jag jobbade med motsvarande uppgifter där, och såg att behovet av den här servicen växte. Hallen byggdes 2010 och idag sysselsätter företaget tre personer vid sidan om mig själv, berättar Tero.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på reparationer av alla typer av industrimaskiner och industrielektronik. Dessutom har man specialiserat sig på integration av produktionsdatabaser, med hjälp av SQL. SQL, Structured Query Language, är ett standardiserat programspråk för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas. Information i form av serienummer, temperatur och annan mäthistorik lagras i produkternas egen databas med olika avläsningstekniker.

– Vi utför olika geometri- och KGM-mätningar – och justeringar samt reparerar styrkomponenter, kretskort och strömkällor för CNC-maskiner och annan produktionsutrustning, berättar Tero vidare.

Utöver detta producerar företaget vid behov också skräddarsydd utrustning till industrin och uppdaterar befintlig automationsutrustning.
– Vi strävar efter att ligga i framkanten och testar kontinuerligt nya typer av automationskomponenter, för att kunna erbjuda kunderna olika kostnadseffektiva lösningar.

Temite8 600pxTero har god kontakt med VASEK, och har bland annat sökt om investeringsstöd för bygget av hallen där hans företag verkar.

Arbetsområdet är brett, vilket är företagets styrka.
– Är arbetsingången mindre på en sida, kan vi istället utveckla en annan. Nackdelen är att det krävs väldigt bred kunskap av de anställda, som måste behärska både hydraulik, pneumatik, elektronik, automation och mekanik. Tacksamt nog har jag väldigt duktig personal och jag måste verkligen lyfta på hatten för dem, konstaterar Tero.

Temite10 600px
Mätningsutrustning som installerats på en äldre metallsvarv.

Ungefär 90 procent av allt arbete utförs hos kunden, eftersom det ofta är frågan om stor och otymplig utrustning som är svår att flytta. Någon marknadsföring har Tero aldrig behövt lägga medel på – kunderna har hittat honom ändå och det råder ingen brist på dem – mycket tack vare energiklustret som utvecklats i Vasa.
– Visst finns det konkurrens inom branschen, men vi samarbetar istället för att tävla med varandra, ler Tero.

Han har haft god kontakt med Vasek under åren – första gången då han sökte investeringsstöd för hallbygget, och även vid den första anställningsprocessen.
– Jag har sökt investeringsstöd även för en del mätutrustning och alltid fått mer service än jag efterfrågat. Jag är mycket nöjd med deras tjänster och min företagsrådgivare Antti Alasaari, konstaterar Tero.

Även Antti har enbart gott att säga om Tero.
– Han är väldigt mångsidig och kunnig och energibranschen i nejden har stor nytta av hans sakkunskaper och tjänster. Andra företagare har flera gånger talat gott om Tero och hans kompetens, och det är roligt att jobba tillsammans med honom.

 Temite9 400px
Tommy Nygård kontrollerar styrenhetens funktion. De anställda på Temite behärskar såväl hydraulik, pneumatik, elektronik, automation och mekanik.
– Tacksamt nog har jag väldigt duktig personal, konstaterar Tero Jokela.

 

Text: Anna Sand /bySand
Bilder: Anna Sand och Temite Oy