Turvatekniikka3 600pxSamuli Latomäki och Matti Ritola äger tillsammans företag Pohjanmaan Turvatekniikka, som idag sysselsätter nio personer. Tillväxten har varit god sedan starten 2007.

Under åtta års tid har Matti Ritola, Storkyro, byggt upp sitt företag Pohjanmaan Turvatekniikka, som specialiserat sig på olika säkerherhetslösningar för näringslivet samt den offentliga sektorn. Idag delar han ägarskapet med kollegan Samuli Latomäki, och totalt sysselsätter företaget nio personer.

Tillväxten har varit både stabil och markant sedan Matti grundade företaget 2007, som redan då hade 15 års erfarenhet från branschen.

Företaget flyttar i vinter in i sina nya utrymmen i centrum av Storkyro, i en anrik fastighet som de renoverat med god smak. Här får de mer ändamålsenliga utrymmen och ett större lager – något som behövs för den egna produktutvecklingen. Innovation är en viktig del av deras verksamhet.

– Vår uppgift är att planera och förverkliga indviduella lösningar för varje enskild kund, anpassad för just dem och deras behov. Vi säljer inga färdiga paketlösningar som ska passa alla, utan skräddarsyr allt enligt kundernas önskemål, poängterar Matti.

Kunderna är i första hand företag av olika slag – inom många olika branscher: industri, handel, service samt även den offentliga sektorn. Det är med andra ord i första hand fråga om B2B – business to business.

Turvatekniikka8 600pxLösningarna skräddarsys alltid enligt kundernas behov, och i det ingår till exempel val av bästa möjliga placering av övervakningskamerorna.

– Våra övervakningssystem finns både i affärer, på servicesstationer, i offentliga byggnader, på industrianläggningar, banker och andra ställen. Vi fokuserar på företagen – privatkunderna är inte någon stor kundgrupp för vår del, tillägger Samuli.

Kunderna finns i huvudsak inom det egna landskapet och även om det finns gott om dem finns det enligt Matti även gott om konkurrens inom branschen.

Pohjanmaan Turvatekniikka står till tjänst med allt från planering, import och produktion och ibruktagande till service och underhåll av produkterna och lösningarna. Via dem finns även möjlighet till finansiering eller leasing av utrustning.

– Vi erbjuder allt från övervakningskameror och -system till larm och passérsystem, berättar Matti och visar några av de egna produkterna.

Till dem hör bland annat Zilar, för vilket man bildat ett särskilt företag under namnet Zilar Security Systems Oy. Zilar omfattar både mjuk- och hårdvara för bland annat arbetstidsuppföljning- och rapportering samt passersystem för företag i olika branscher – även byggnadsbranschen.

Från VASEKs sida har man deltagit och fått följa företagets utveckling ända sedan starten 2007, då företagrådgivare Antti Alasaari bistått med hjälp och rådgivning vid flera olika skeden.

– VASEK var med från början, vid kartläggning av våra möjligheter, planering av den egna importen, grundandet av Zilar Security Systems och andra projekt. Det har varit tacksamt med input från externt håll, konstaterar Matti och Samuli.

– Det har alltid gått smidigt att kontakta Antti och via honom har vi fått de rätta kontakterna då det gäller finansiering och företagsstöd.

Turvatekniikka12 600pxFöretagets kunder finns inom många områden: handeln, industrin, på servicestationer och banker samt inom den offentliga sektorn.

 

Text: Anna Sand / bySand
Bilder: Anna Sand och Pohjanmaan Turvatekniikka