Sentra 1 www
Elina Jacklin grundade kommunikationsföretaget Sentra i februari, och har sitt kontor i Storkyro. En dag i veckan ägnar hon åt att utveckla företaget och bygga på sitt nätverk.

Efter 15 år i arbetslivet har Elina Jacklin hunnit se kommunikationsbranschen från alla vinklar. Hon har planerat strategier och kampanjer, producerat innehåll och skött försäljning, budgeterat och koordinerat. Det var dags att ta steget ut – bli egen företagare och erbjuda den samlade kunskapen till alla de småföretag som är i behov av den.

Elina, i grunden utbildad tradenom och medianom, har under sin karriär både arbetat med och för många olika typer av företag. Att många mikro- och småföretag varken har kunskap eller tid att satsa på sin egen kommunikation och marknadsföring, var tydligt.

– Kommunikationen gentemot marknaden och kunderna prioriteras ofta långt ned på listan. För många är det inte aktuellt att anställa en egen person för ändamålet på heltid och det är där jag kommer in i bilden. Man måste inte göra allt själv som företagare. Sentra kan fungera som en extern marknadsföringschef, men ändå på ett internt vis, förklarar Elina.

Sentra 3 wwwElina byggde först upp sitt eget brand och sin grafiska identitet, innan hon började marknadsföra sig. – För att genomföra en kampanj måste man först ha allt material i skick, fastslår hon. Turkos och orange är företagets färger, som utstrålar energi.

Tanken på ett starta eget har funnits med henne länge – kanske redan ända sedan studietiden – och i vintras kände hon sig på alla vis redo att erbjuda sin hjälp och kompetens till andra. Sentra föddes i februari 2018, efter att Elina gått igenom affärsplan och budget med företagsrådgivare Antti Alasaari.

– Personalen på VASEK är bekant från tidigare, eftersom det en gång även var min arbetsplats, tillägger Elina.

– Elina är ett riktigt energiknippe. Hon är alert, flitig och en bra planerare. Hon besitter goda yrkeskunskaper i både kommunikation, försäljning och marknadsföring, och har snabbt börjat bygga upp ett nätverk kring sitt företag. Det är alltid lika smidigt att jobba med Elina och jag kan lätt rekommendera henne till företag som behöver professionell kunskap om kommunikation, konstaterar Antti.

Sentra 5 wwwElina tror på att göra saker och ting i rätt ordningsföljd, och den första tiden som företagare ägnade hon åt att skapa en tydlig identitet för Sentra.

– Jag valde färgerna turkos och orange för den grafiska designen, eftersom de uttrycker energi och därmed representerar mig. Jag har varit noggrann med att allt eget material ska vara i skick och se professionellt ut, innan jag tog itu med den egna marknadsföringen och försäljningen. Det gäller allt från visitkort till hemsidor, tillägger Elina.

Att utveckla företaget är fortfarande viktigt och en dag i veckan ägnar Elina åt att nätverka och arbeta med Sentra, medan de fyra andra arbetsdagarna ägnas åt kunderna.

– Att bygga upp ett nätverk är viktigt – i framtiden kommer jag själv inte att räcka till för all produktion, utan behöver samarbetspartners som har samma målsättning – att göra det möjligt även för småföretagen att få fördel av en bra kommunikation.

Den stora utmaningen ligger enligt Elina i att få småföretagen att inse vikten av en tydlig och välgenomtänkt kommunikation, istället för att som nu ofta pruta på den och nedprioritera den.

– Man kan få mycket för en liten summa om man bara har en välgenomtänkt strategi, poängterar hon. Mitt jobb innebär därför ofta också ett ge lite skolning i detta tänk åt företagen, och få dem att inse nyttan med kommunikationsarbetet, avslutar Elina.

Sentra 6 wwwSentra grundades för att erbjuda professionell kompetens inom marknadsföring och kommunikation till de företag som det ännu inte är aktuellt för att anställa en egen person för ändamålet. – Sentra kan fungera som en inhyrd marknadsföringschef helt enkelt, förklarar Elina Jacklin.

 

Text och bilder: Anna Sand/bySand