OravaisTurf10 600pxTotalt odlar Oravais Turf rullgräsmatta på 40–50 hektar i Oravais och Österby, varav cirka en tredjedel skördas och sås in på nytt varje år.

På Oravais Turf har man odlat rullgräsmatta sedan 1982. Idag ägs företaget av Patrik Norrgård, som tillika är lantbrukare. Till sin hjälp i verksamheten har han Mats Pensar, som han köpt företaget av. Odlingsytorna uppgår idag till 40-50 hektar varav en tredjedel skördas varje år. Kunderna finns i hela landet och de tre sista åren har försäljningen ökat med 50 procent – varje år.

Patrik kom in i bilden då Mats behövdes förstärkning – inte enbart i form av arbetskraft utan även språklig sådan. En expandering ut på den finskspråkiga marknaden behövdes och efterfrågades, och det är även den som bidragit till den stora ökningen i försäljningssiffrorna.

– Jag var först anställd en säsong av Mats, och köpte sedan hälften av företaget. Sedan dess har Mats etappvis sålt fler andelar till mig, och sedan ifjol är jag ensam ägare, berättar Patrik.

OravaisTurf2 600pxPatrik Norrgård är idag ensam ägare av Oravais Turf och driver företaget vid sidan om sitt lantbruk.

Gräsmattsodlingen är ett roligt komplement till lantbruket – ett arbete där han får vara utomhus sommartid och har mycket kontakt med människor runt om i landet.

Sådden sker oftast på hösten och det gräs som används motsvarar de sorter som finns på golfbanor och fotbollsplaner. Det är med andra ord både vackert, hållbart och slitstarkt.

Under första sommaren klipps gräset tre gånger i veckan med speciella klippaggregat som kopplas till traktor, och följande vår och sommar, ett och ett halvt år efter sådd, är det klart att skörda med skärmaskin.

– Vi har flera olika typer av skärmaskiner. Gräset levereras sedan i rullar, som är 200×40 cm, med en tjocklek på cirka 3 cm, berättar Patrik vidare.

Att anlägga en rullgräsmatta är enkelt och smidigt – på en kväll förvandlar man ett jordområde till en klar gräsmatta. Underlaget ska dock vara väl förberett och det är viktigt att vattna gräset minst två gånger i veckan den första tiden – vid behov varje dag.

– För de som byggt ett nytt hus kan det vara oerhört skönt att slippa dra in jord och lera i huset hela sommaren, innan en gräsmatta vuxit upp. Dessutom har man med rullgräs en säker kvalitet och tät matta direkt från början.

OravaisTurf6 600pxRullgräsmatta är ett otroligt snabbt och smidigt sätt att få en färdig, vacker och slitstark gräsmatta på en dag. Sådd, bevattning, gödsling, klippning och skärning sköts med traktor och olika aggregat ämnade för gräsmattsodling. Till sin hjälp i arbetet har Patrik Mats Pensar, till höger i bild, som han köpte företaget av.

Oravais Turf sysselsätter två personer på heltid hela sommarsäsongen. Ungefär hälften av rullgräset säljs direkt till privatpersoner, och hälften till olika anläggare och entreprenörer, runt om i hela landet.

– De flesta hittar oss via vår hemsida, tror Patrik.

Han står nu redo att börja bygga en maskinhall för alla redskap som används i verksamheten, och för bygget har han med företagsrådgivare Mikael Hallbäcks hjälp sökt om investeringsstöd.

– VASEKs hjälp var helt och hållet avgörande för att min ansökan ens skulle bli gjord, medger Patrik. Utan Mikaels hjälp hade jag förmodligen inte lämnat in några papper.

– Det finns goda förutsättningar för fortsatt ökad försäljning, tror Mikael Hallbäck.

– För tio år sedan var rullgräsmatt mer en lyxvara, men idag vill allt fler komma lite lättare undan och är villiga att betala för det också, konstaterar han.


Text: Anna Sand / bySand
Bilder: Anna Sand samt Oravais Turf