AL Consulting 2 600pxLinda Backgren-Holm och Annette Östman från Molpe grundade egen bokföringsbyrå i september

Mitt i Molpe öppnade Annette Östman och Linda Backgren-Holm i dagarna egen bokföringsbyrå. När Linda, merkonom i grunden, fick höra att det råder brist på bokförare i trakten såg hon nya möjligheter öppna sig. I Annette hittade hon en bekant företagspartner, och nu när de praktiska arrangemangen är lösta satsar de på marknadsföring för att göra företagen medvetna om dem.

Linda är som sångerska i dansbandet San Marino ett bekant ansikte för många Österbottningar, men sysslar även med mycket annat än sång.

– I grunden är jag merkonom med inriktning på bokföring, men valde efter de studierna att läsa pedagogik. Jag har jobbat med både barndagvård och i skola, men på grund av mina problem med astma och allergi har jag de senaste åren främst frilansat som dans- och musiklärare samt jobbat med makens företag, berättar Linda.

AL Consulting 5 600pxLinda har dubbla merkonomexamina och ser nu fram emot att bygga upp företaget.

Hemma är det alltid hon som skött all administration och bokföring, och kunskaperna har således följt med henne genom åren. När hon blev uppmärksam på att det saknas bokföringsbyårer i området, bestämde hon sig för att fräscha upp sina kunskaper och har nu vuxenstuderat vid YA i Närpes i två år.

– Det blev ”back to the roots”, skrattar Linda, som nyligen fick sin andra merkonomexamen. Syftet var hela tiden att starta eget företag och kunskap är alltid den lättaste ryggsäcken att bära, tillägger hon.

Även Annette är merkonom och har dessutom en utbildning i ekonomiförvaltning i bakfickan. Hon har i 15 års tid arbetat på Dermoshop som bland annat kvalitetsassistant, ett jobb hon nu är tjänstledig från.

– Jag har länge lekt med tanken att starta eget, men aldrig vågat eller kommit mig för. När Linda tog initiativet till var jag tvungen att hoppa på tåget, berättar Annette.

De båda kollegorna började planera verksamheten under vårvintern, och vände sig då till företagsrådgivare Kjell Nydahl på VASEK.

– Även om jag varit med och grundat både företag och föreningar tidigare och därmed hade ett hum om hur man går tillväga, var det ändå skönt med ett bollplank. Vi satt flera kvällar med Kjell och han hjälpte oss med alla nödvändiga papper, uppgörande av affärsplan samt med ansökan om startbidrag, säger Linda.

AL Consulting 4 600 px 72 dpi
AL Consulting finns i centrum av Molpe, i samma fastighet som Andelsbanken. Hit har kunderna lätt att komma.

Att hitta en företagslokal gick smidigt och här, i samma fastighet som Andelsbanken, är de lättillgängliga för kunderna. Förutom löpande bokföringstjänster erbjuder Annette och Linda även faktureringstjänst, löneräkning, kopieringstjänst i mindre skala samt administrativa tjänster till väglag och andra sammanslutningar.

– Här på landsbygden finns det väldigt många bilskogsvägar och villavägar, och det är inte alltid som väglagsstyrelsen har kunskap och tid att sköta fakturering och dylikt själva, förklarar Linda.

– På landsbygden behöver företagen ofta flera ben att stå på, och det här är ett bra exempel på det, tillägger Kjell Nydahl.

Företaget, som fått namnet AL Consulting, grundades offciellt den 1 september och hittills har dagarna gått åt till praktiska och tekniska förberedelser.

– Nu satsar vi även hårt på marknadsföringen, med annonser i lokaltidningarna och direkt reklam till företagen. Vi hoppas att de ska hitta oss och gynna sin lokala bokföringsbyrå, avslutar de.

AL Consulting 8 600pxFörutom löpande bokförings-, fakturerings- och löneräkningstjänster erbjuder Annette och Linda även kopieringstjänst i mindre skala. Dessutom hoppas de kunna underlätta administrationen för alla väglag i området.

 

Text och bilder: Anna Sand/ bySand