Jatekuljetus 1 600pxPohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy är regionens enda privatägda återvinningsstation. Generationsväxling gjordes för ett par år sedan, och Tapio Lammis son Mikko äger idag största delen av företaget tillsammans med systern Susanna.

Historien om Pohjanmaan hyötyjätekuljetus började 1983, då Laihian Jätehuolto grundades. Familjeföretaget är regionens enda privatägda återvinningsstation och drivs av familjen Lammi.

Generationsväxling gjordes 2014 och idag är det Tapios barn, Mikko och Susanna, som är majoritetsägare i bolaget, som kan stoltsera med en av de bästa återvinningsprocenterna i landet.

Företaget fick sitt nuvarande namn 1996 och sedan dess har utveckling och tillväxt varit ledord i verksamheten.

– VASEKs hjälp har varit oumbärlig. Antti Alasaari har bistått vid både stödansökningar och vid generationsväxlingen, och vi har regelbunden kontakt även mellan de olika skedena. Han har hjälpt till på alla sätt och vis, och tar tag i våra ärenden direkt och utan fördröjning. Jag ger Antti Alasaari 110 poäng av 100 möjliga, konstaterar Tapio.

Jatekuljetus 3 600pxPå återvinningsstationen sorteras och behandlas avfallet. Största delen förbränns eller går till återvinning – endast en mycket liten andel blir kvar för slutförvaring på sopstation.

De senaste åren har stora satsningar i ny teknologi gjorts på området. Här sorteras, behandlas och återvinns avfall av olika slag.

Man har investerat i ett digitalt avläsnings- och rapporteringssytem för hushållsavfallet – sirukoderna på sopkärlen avläses på plats och mängden avfall vägs vid tömningen i bilen. Uppgifterna förmedlas direkt till kontoret och faktureringen baserar sig alltså på avfallets vikt.

– Systemet var kostsamt för oss men det är rättvist för kundernas del, anser Tapio.

Avfallet sorteras på plats och beroende på material far det sedan vidare till återvinning, förbränning eller för slutförvaring. Andelen av det sistnämnda är dock mycket låg - mängden avfall som hämtas hit och som inte kan återvinnas, är idag under 1,5 procent – en mycket låg siffra. Tapio beskriver anläggningen som något av ett laboratorium – de har kontinuerligt sökt ny kunskap inom branschen för att kunna ta återvinningen steget vidare.

Mikko och hans syster kommer att fortsätta driva företaget i samma anda – framåt. Man har under de senaste åren fått flera nya samarbetspartners och Tapio och Mikko har nyligen gjort en rundresa i Europa för att få mer kunskap om hur branschen fungerar där.

– Tanken är att all form av mottagning och avfallshantering ska finnas bakom samma port här i framtiden, och förhoppningsvis kan vi framöver höja återvinningsprocenten ytterligare, hoppas Mikko.

 

Jatekuljetus 5 600px

 

Text och bilder: Anna Sand / bySand