Nisula 1 600pxSami Nisula har tagit över företaget som hans far grundade för snart 40 år sedan. Työkaluvalmistus Nisula Oy har gått från att främst tillverka formverktyg till att nischa in sig på planering och trådgnistning.

På industriområdet Brinken i Malax verkar företaget Työkaluvalmistus Nisula Oy sedan många år tillbaka. De förser industrin – både i Vasaregionen, övriga Finland och utlandet – med skräddarsydda och specialtillverkade stans-, extruderings- och formverktyg. Företaget har vuxit i takt med energiklustret i Vasa, och generationsväxlingen mellan far och son är på slutrakan.

Antti Nisula grundade företaget för snart 40 år sedan, hemma i garaget i Malax. Verksamhetsidén var att tillverka formverktyg, men under åren har sortimentet breddats för att tillgodose industrins behov. Man har specialiserat sig på själva planeringen av verktygen samt på trådgnistning.

Sonen Sami Nisula fungerar numera som VD för företaget, som sammanlagt sysselsätter fyra personer.

– Att börja arbeta i familjeföretaget och så småningom ta över var ganska självklart och naturligt. Någon egentlig utbildning för arbetet finns inte, utan man har vuxit in i rollen under de år man hunnit arbeta här, konstaterar Sami, som snart jobbat 15 år i företaget.

Nisula 3 600pxBåde planeringen med CAD/CAM-utrustning samt tillverkningen kräver stort kunnande av personalen, som sammanlagt omfattar fyra personer.

Under de 15 åren har en hel del hänt inom branschen – idag är både snabba leveranser och hög kvalitet viktig för kunderna.

– Där har vi som litet företag en konkurrensfördel. Maskinen kan vara igång redan tio minuter efter att vi fått kundens beställning – något som troligen inte är möjligt i ett storföretag, tror Sami.

Av all tillverkning går knappt en tredjedel på export, och allt som tillverkas är skräddarsytt och specialtillverkat för kundens egen produkttillverkning. Sällan gör man två likadana verktyg.

– Verktygets utformning beror helt och hållet på vad kunden tillverkar. Det kan vara lister till kyl- och frysdiskar, lister till kundvagnar eller vilka plastprofiler som helst. De finns överallt i samhället – på löpmattor, kring isrinkar och så vidare, berättar Sami.

Nisula 10 600pxLister i olika former finns överallt i samhället – såsom på kundvagnar och frysdiskar. För tillverkning av alla olika lister behövs specialverktyg och dessa verktyg planeras och tillverkas hos Työkaluvalmistus Nisula Oy.

Ungefär hälften av företagets beställningar är färdigt planerade av kunden, medan den andra hälften ritas och planeras med CAD/CAM-utrustning hos Nisula.

– Just planeringen och även så kallad trådgnistning är våra vikigaste nischer. Med trådgnistning sågar man med mycket hög noggrannhet i olika metaller med en 0,25 mm tunn mässingstråd som med hjälp av ström skär ut verktygen enligt de banor som ritats ut på datorn, förklarar Sami.

Maskinerna är datorstyrda och både planeringen och tillverkningen kräver ett brett kunnande av personalen.

Tack vare långvariga kundkontakter löper försäljning och beställningar smidigt per e-post och telefon, och Sami behöver inte tillbringa så mycket tid ute på fältet.

– Att vi verkar inom Vasas energikluster är en klar fördel och vi har vuxit varje år i takt med detta. Omkring hälften av vår produktion går till företag inom den sektorn. Liksom alla andra märker därför även vi av den lågkonjunktur som nu råder, men jag tror på en svängning framöver även om den ännu inte syns, konstaterar Sami.

 

Nisula 4 600pxFöretaget har verkat på industriområdet i Malax i 27 år och förser bland annat energiklustrets företag med specialverktyg.

Att utvecklas med branschen och hålla maskinparken up to date är A och O, och på Nisula är man helt införstådda med detta.

– Vi investerar kontinuerligt i ny utrustning och har haft god hjälp av Mikael Hallbäck på VASEK för att ansöka om investeringsbidrag.

Enligt Hallbäck är Työkaluvalmistus Nisula Oy ett fint exempel på hur man bygger upp ett mindre företag i världsklass.

– De har hittat sin egen nisch och har kunnat producera i Finland med väldigt hög lönsamhet. Därmed kan företaget investera vidare i maskinparken och upprätthålla konkurrenskraften inför framtiden. Företaget har även hittat exportmarknaden vilket är väldigt viktigt i dagsläget.

– Generationsväxlingsprocessen är på slutrakan, och verksamheten ligger på stabil grund. Det är ett bra exempel på företag som Finland behöver idag, avslutar Hallbäck.

Nisula 5 600pxAlla verktyg skräddarsys utgående från kundens behov. Med trådgnistning sågar man med mycket hög noggrannhet i olika metaller med en 0,25 mm tunn mässingstråd som med hjälp av ström skär ut verktygen enligt de banor som ritats ut på datorn.

 

Text och bilder: Anna Sand / bySand