Momenta1 Banneri
Elisa Havusela från Laihela driver flertalet företag inom ekonomi- och fastighetsförvaltning. Isännöintipalvelu Momenta Oy, som hon köpte för ett år sedan, kommer nu att byta både namn och adress.

Företagaren Elisa Havusela från Laihela har många järn i elden. Förutom bokföringsbyrån Ellis Office Oy samt faktureringsföretaget Apujoukut Oy, som hon sedan tidigare driver, är hon sedan ett år tillbaka även ny ägare till Isännöintipalvelu Momenta Oy på hemorten. Siktet är fortsatt inställt på tillväxt och fler företagsförvärv.

Elisa har varit företagare sedan 1997, men har under en stor del av tiden även arbetat vid sidan om i andra branscher. Hon har många års erfarenhet från programvarubranschen, underleverantörsindustrin och ekonomiförvaltning och har under åren skapat olika program för bokföring och löneräkning. Sedan februari 2017 erbjuder hon nu alltså även tjänster inom ramen för fastighetsförvaltning.

– Jag har under åren haft goda kontakter med VASEK och företagsrådgivare Antti Alasaari. Han var medveten om att jag sökte efter ett lämpligt företag att köpa, och när Momenta blev till salu för drygt ett år sedan, meddelade han mig genast på morgonen då det var officiellt. Innan arbetsdagen var slut var köpbeslutet fattat och saken klar, berättar Elisa.

Det var således frågan om en väldigt snabb affär – något som Antti också påpekar:

– Jag måste erkänna att jag blev förvånad över den viljekraft och iver som Elisa genomförde köpet med. Det kändes bra att vi hittade en köpare från närområdet och att den här servicen och tjänsterna som Momenta erbjuder därmed kunde bibehållas på orten.

– Jag känner till Elisas specialyrkesexamen som företagsrådgivare och vet att hon har realistiska tillväxtplaner och rätt kompetens för att kunna förverkliga dem gällande Momenta och fastighetsförvaltning, konstaterar Antti.

Momenta5 600px
Elisa har varit företagare i drygt 20 år och hennes företag har kunder i Vasa, Seinäjoki och Kyrolandet. Fler företagsköp kan bli aktuella i framtiden, och Elisa fattar gärna snabba beslut.

Företagsköpet genomfördes på ett sådant sätt att ingen ”tyst kunskap” medföljde. Med tyst kunskap menas den kunskap som är högst personlig, svår att formulera och som vanligtvis finns i de färdigheter och rutiner som en individ besitter – det vill säga personalen.

– Ofta är det den viktigaste biten att få med, men jag fick börja från noll på den sidan.

Personalstyrkan är idag något större än tidigare och drygt sex personer är sysselsatta vid Momenta för tillfället.

– Det första året har gått bra – det finns inget att klaga på. Vi har lärt känna våra kunder – som i första hand finns i Vasa, Seinäjoki och Kyrolandet – och de har i sin tur lärt känna oss, berättar Elisa.

Elisa planerar för fortsatt tillväxt och även fler företagsköp. Momenta står nu inför ett namnbyte samt en kontorsflytt.

– Vi byter adress här i Laihela, och kommer i framtiden att heta Nutria Isännöinti Oy, tillägger hon.

Tjänsterna kommer dock att förbli de samma som tidigare: Teknisk, juridisk och ekonomisk rådgivning för fastighetsbolag och motsvarande. Hit hör bland annat även hyresförmedling samt fastighetsförsäljning.

 

 

Text och bilder: Anna Sand/bySand


Läs mera om ägarskiftestjänster

 

 

ELY LA03 Logo SV B3 RGB 200px 72dpilippu ja tunnuslause svenska 300px