Esko4 600pxBröderna Teemu och Vesa Esko grundade Esko Group för cirka ett år sedan. Vesa fungerar som produktionschef medan Teemu är VD.

I snart ett år har ingenjörsbyrån och underleverantörsföretaget Esko Group Ab varit verksamt med bröderna Teemu Esko och Vesa Esko i spetsen. Sedan i höstas har företaget sitt planeringskontor i företagsparken i Runsor, och även egen verkstad i Lillkyro. Just den egna verkstaden är deras största konkurrensfördel, och det som skiljer dem från övriga planeringsbyråer i branschen.

Esko Group Ab bildades i december 2016 då Teemu och Vesa Esko, som då i ungefär ett års tid haft sina egna företag, gick samman för att förena sina styrkor inom el- och automationsplanering samt mekanik- och maskinplanering. Teemu står för elsidan medan Vesa sköter maskin- och mekaniksidan samt verkstaden.

– Redan från allra första början, med våra respektive egna företag, var vi i kontakt med VASEK och deras företagsrådgivare Antti Alasaari, berättar Teemu. Då det nya aktiebolaget grundades var Antti igen den som bidrog med sakkunskap och goda råd.

– Vi har under årets gång haft regelbunden kontakt, diskuterat alla möjliga frågor och alltid fått snabba svar, tillägger Vesa.

Även i samband med den första rekryteringsprocessen fick bröderna hjälp från VASEK med olika frågor gällande anställningen.

Esko8 600px– Vi är numera verksamma i Runsors företagspark, den bästa platsen i Vasa sett ur näringsperspektiv, konstaterar Teemu. – I Lillkyro finns vår egen maskinverkstad, vilket innebär att vi inte enbart erbjuder kunderna planeringstjänster utan även tillverkning, vilket utgör en stor konkurrensfördel.

Förutom Vesa och Teemu arbetar en person heltid i maskinverkstaden i Lillkyro, samt en person med elplanering. Utöver detta pågår förhandlingar om många nya projekt, som man redan intervjuat ny arbetskraft för och är beredd att rekrytera så snart projekten är i hamn. Inledningen på det nya året väntas bli intensiv.

– Vi befinner oss ännu i det skedet att vi arbetar med att industrin och företagen i Österbotten ska bli medvetna om oss och vår existens. Syftet är att växa, både kraftigt och snabbt, och då är det oerhört viktigt att satsa på just försäljningen och en ökning av antalet kunder, förklarar Teemu.

Förutom direkta telefonsamtal, kundbesök och synlighet på mässor, arbetar företaget även med att öka företagets synlighet på webben och olika sociala medier.

Esko Group Ab erbjuder förutom planering även färdiga prototyper, bearbetningsfixturer samt produktionsverktyg. Flexibiliteten och är stor och samarbetet med kunderna i olika produktutvecklingsprojekt anpassas enligt önskemål.

– Vår konkurrensfördel är att vi inte enbart står till tjänst med planeringen, utan även på tillverkningssidan. Vi designar och färdigställer alla typer av bearbetningsfixturer , specialverktyg, prototyper och serier, berättar bröderna.

Esko1 600pxHuvudsakligen arbetar man i olika metaller, men även plast.

Efterfrågan och marknad finns, och syftet är nu att expandera.

– Vi är öppna för ett stort arbetsfält och redo att nyrekrytera så snart det krävs, fastslår Teemu.

Företagsrådgivare Antti Alasaari konstaterar att det varit en stor glädje att se brödernas vilja att utveckla sin verksamhet.

– Den passar ypperligt in i Vasaregionens energikluster, och det har redan från allra första början stått klart att detta är en duo som kan åstadkomma nästan vad som helst, och som utför sitt arbete med sanna företagaranda. Esko Group är ett företag som vi med all säkerhet kommer att få se mer av i fortsättningen.

Esko9 600px

 

Text och bilder: Anna Sand