Soutu1 400pxLaihela-företaget Soutu Finland Oy har specialiserat sig på båttillbehör i form av årklykor samt fästen och tillbehör till dessa. Produkterna gjuts i aluminium i egna produktionsutrymmen och har beviljats den finländska nyckelflaggan-symbolen, ett bevis för inhemsk kvalitet. Man satsar fortsättningsvis på både kvalitet, funktion och utseende.

Soutu Finland Oy har redan betjänat finländska båtägare i 23 år och Timo Kankaanpää driver idag företaget som hans far grundade 1992. Största delen av produkterna säljs i Finland, men en del även på export till Sverige och Estland.

– Inledningsvis gick verksamheten ut på att enbart sälja och marknadsföra produkterna. År 2000 köptes rättigheterna till båttillbehören av Laihian Metalli. Under flera år producerade vi dem som underleverantör, men för några år sedan flyttade vi gjuterifunktionen till vår egen produktion. I samma veva inleddes aluminiumgjutning för underleveranser till industrin, berättar Timo.

Generationsväxling gjordes 2014 och i samband med den antog man även bifirmanamnet Valaja Works för gjuteriverksamheten. För båttillbehören registrerades produktmärket Soutu och man ansökte om rätt att använda den finländska nyckelflaggan-symbolen.

Det var för Timos del en naturlig sak att ta över företaget och fortsätta utveckla det. Soutu Finland är det enda företaget i landet som tillverkar dylika produkter.

– Årklykorna och fästena till dem, pluggar och lager utgör fortfarande vår kärnverksamhet, men samtidigt utvecklar vi underleverantörsverksamheten oc h söker nya kunder för den.

Underleveranserna utgör ett komplement till den egna produktionen som säkerställer året runt-produktion. Att hitta dessa kunder kräver dock både tid och resurser, konstaterar Timo.

Soutu3 600pxProdukterna säljs i första hand i Finland, men delvis även vidare till Sverige och Estland. Konsumenterna hittar dem bland annat på Motonet , Hong Kong och Keskos affärer.

– Nya produkter som har eller skapar synergieffekter till vårt övriga sortiment är också intressanta, fortsätter Timo. I grunden är sortimentet det samma som från början, men förbättringar och utveckling sker kontinuerligt.

– Vi har lyckats hålla ett bra förhållande mellan pris och kvalitet, och tack vare den långa hållbarheten på produkterna konkurrerar vi lätt ut motsvarande produkter som tillverkats utomlands.

Förutom Timo själv sysselsätter gjuteriet två personer och arbetet kräver stor yrkeskicklighet och kunskap. Högsäsongen infaller under årets första sex månader och man strävar alltid till att bygga upp ett tillräckligt stort lager inför den kommande båtsäsongen.

– Vi utgår från tidigare års försäljning, men det slutar ändå alltid med att det blir bråttom och att åtgången på produkterna är större än väntat.

Soutu6 600pxI den nya smältugnen smälts aluminium för första gången.

I samband med både generationsväxlingen och vid ansökan om investeringsstöd har företaget tagit hjälp av VASEK, och Timo nämner både företagsrådgivarna Kjell Nydahl samt Antti Alasaari.

– Våra ärenden har skötts exemplariskt och jag ringer gärna personalen på VASEK när behov och frågor finns, avslutar Timo.

Soutu4 400pxFöretaget har fått investeringsstöd för att kunna specialtillverka egna maskiner för produktionen.

 

Text och bilder: Anna Sand / bySand