Undantagstillstånd-podcast

I VASEKs nya Undantagstillstånd-podcast koncentrerar vi på företagandet och att hjälpa företagare i det här coronaundantagstillståndet. Följ oss på SoundCloud eller lyssna direkt på vår hemsida. Avsnitt på kommande på finska och på svenska.

I samarbete VASEK, Kust-Österbottens Företagare och RadioVaasa.