Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagstämma valde 16.4.2018 följande personer i bolagets styrelse:

ordinarie medlem
kommun/sektor  suppleant 
Tomas Häyry Vasa Susanna Slotte-Kock
Rurik Ahlberg Korsholm Mikael Alaviitala
Janne Laine Laihela Minna Niemi
Mats Brandt Malax Håkan Knip
Miko Heinilä Storkyro Pirkko Viljanmaa
Christina Båssar Korsnäs Marcus Nordmyr
Mikko Ollikainen Vörå Göran Westerlund
Pasi Tuominen industrin Juha Häkkinen
Maria Norrlin-Asplund sm-företagen Björn Helsing
Reijo Lidman sm-företagen Antti Romu
Annukka Jokipii högskolorna Tauno Kekäle

 

Vicerektor Annukka Jokipii från Vasa universitet är en ny medlem och representant för högskolorna i VASEKs styrelse, på samma sätt som hennes suppleant rektor Tauno Kekäle från VAMK. Maria Norrlin-Asplund, som fungerar som sm-företagens representant flyttade från suppleant till ordinarie medlem och hennes suppleant blev Björn Helsing. Minna Niemi (Laihela) och Marcus Nordmyr (Korsnäs) är också nya suppleanter.

Tomas Häyry fortsätter på sin post som styrelseordförande, och tf. verkställande direktör Stefan Råback fungerar som sekreterare och föredragare.

– VASEK inledde betydande besparingsåtgärder under slutet av fjolåret pga. betydande mervärdeskatter. Orsaken ligger i tolkningen om mervärdesskattepraxis för den kommunala grundfinansieringen för verksamheten, vilket vi ännu under våren väntar att få ett slutgiltigt svar på från Helsingfors förvaltningsdomstol, berättar Stefan Råback .

– Vårt mål har trots inbesparingsbehoven varit att fortsätta och utveckla bolagets verksamhet inom de alla centrala arbetsområden och det har lyckats väl. Bolagets totala omsättning under året 2017 uppgick till 2 622 865 euro med en 17,9 procents ökning. Ett positivt resultat på 7915 euro nåddes, fortsätter Råback.

Startia kom nära till rekordnivåer med antalet nystartande företag, men det rekordhöga resultatet från år 2010 nåddes riktigt ändå inte. Men det blev i alla fall en ökning med 24,6 % jämfört med år 2016 och med vår hjälp grundades totalt 197 nya företag till Vasaregionen.

Det gångna året var mycket livligt även inom ägar- och generationsskiften, eftersom processen slutfördes för totalt 79 kundföretag. Antalet totala företags- och kundkontakter på VASEK och Startia ökade en aning, med 3,2 procent. Enligt kundresponsen skulle 95 procent av företagen rekommendera våra tjänster till andra.

Styrelseordförande Tomas Häyry kommenterade i årsberättelsen:

– Vi tar oss an år 2018 med ett nytt team och tar tag i nya utmaningar som vi ställs inför med samma passion som vi beskriver i strategin för vår regionkommunikation.

– Vi har en väl etablerad och fungerande helhet inom företagstjänster, regionutveckling och regionkommunikation. Med dessa tyngdpunkter kan vi beakta förändringar och nya utvecklingsbehov snabbt och flexibelt utifrån de olika intressenternas önskemål, säger Råback till slut.

 

VASEKs årsberättelse 2017

Närmare uppgifter
tf. verkställande direktör Stefan Råback, 050 590 2525
styrelseordförande Tomas Häyry, 040 540 5412

 

‹ Gå till "Pressrum"