CJ0B4351Styrelsen för Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har i sitt möte 14.8.2018 utnämnt AFM Stefan Råback till bolagets verkställande direktör. Råback har varit bolagets tf. vd sedan 7.11.2017. Han har arbetat på VASEK sedan 2005 och innan vd-posten var han bolagets utvecklingsdirektör.

Styrelsen behandlade också förnyelsen av Vasaregionens webbportal som godkändes för VASEKs regionkommunikationens del. I webbreformen deltar VASEK, Vasa stad, Visit Vasa och Kvarkens världsarv. Med en gemensam webbportal vill aktörerna uppnå bättre användarorientering, kostnadseffektivitet och aktualitet. I helheten ingår Vasaregionens nya visuella framtoning som lanserades i början av augusti.

Om bolagets ekonomi konstaterade styrelsen att den under nuvarande året kraftigt har utvecklats åt rätt håll även om den nuvarande och följande räkenskapsperiod fortsätter vara utmanande.

I samband med mötet firade styrelsen tillsammans med personalen VASEKs 15-årsjubileum. Bolaget grundades 20.8.2003. Jubileumsåret fortsätter i arbetets tecken och 5.9 startar evenemangsserien ”Goda råd och en kopp kaffe”. Det blir allt som allt sju evenemang, en i varje delägarkommun. 

 

Närmare uppgifter

Stefan Raback
Stefan Råback
VD, utvecklingsdirektör
+358 50 590 2525
Ledning av utvecklingsverksamheten, finansiering av program och projekt

‹ Gå till "Pressrum"