Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med fyra andra projektparter – Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Hanken Svenska handelshögskolan, Umeå kommun, Höga Kusten Destinationsutveckling AB – och sammanlagt femton medfinansiärer, ett treårigt projekt för att tillsammans och genom gränsöverskridande samarbete uppnå mer synlighet och locka fler besökare till Kvarkenregionen. Projektet går under namnet Destination Kvarken och har beviljats EU-finansiering via Interreg Botnia-Atlantica.

– Projektet ska förstärka och utöka samarbete mellan regionens små och medelstora företag med fokus på besöksnäring så att vi i regionen kan erbjuda gränsöverskridande och för just vårt område unika produktpaket. Konkreta åtgärder är att dessa exportmogna företag i hela regionen tillsammans med destinationsbolagen jobbar med gemensam produktutveckling. Projektet möjliggör att produktpaketen lyfts fram i större sammanhang vid både internationella och nationella resemässor, workshops och även digitalt, berättar projektledare Marianne Sjöström, Kvarkenrådet.

Det huvudsakliga målet är att genom att ta fram koncept för gemensamma intensifierade marknadsbearbetningsinsatser öka antalet utländska och inhemska researrangörer som tar med området i sitt programutbud. Vidare ska det mediala intresset för destinationen väckas för att få större synlighet, både hos researrangörer, men även hos slutkund på prioriterade marknader. Hållbarhet och jämställdhet är viktiga värdegrunder i projektet.

– Destination Kvarken omsätter direkta lärdomar som tidigare gränsöverskridande projekt har indikerat, bl.a. att ett större område, där två länder ingår i samma resa gör destinationen attraktivare för researrangörer och slutkund, fortsätter Sjöström.

– Kommunikationerna och speciellt färjeförbindelsen Wasaline över Kvarken ger goda möjligheter till både internationell och nationell konkurrenskraft. I Kvarkenregionen har vi en outnyttjad potential; researrangörerna ser vår region speciellt intressant eftersom långväga gäster gärna besöker två länder när de besöker Norden, tillägger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

Läs Kvarkenrådets pressmeddelande i sin helhet

Med i projektet från VASEK är projektchef Peter Källberg.

 

Peter Kallberg
Peter Källberg
Projektchef
+358 40 844 2058
Archipelago Attractions, Tillväxt genom information, Destination Kvarken

Intrerreg BA SV RGB

 

‹ Gå till "Pressrum"