Picture1Det eftersatta fastighetsunderhållet beräknas i dagsläget kosta 30–50 miljarder euro enbart i Finland. Eftersatt underhåll och uppskjutna reparationer leder till att hälsoproblemen förvärras, reparationsbehovet ökar och reparationskostnaderna stiger. Otillräcklig kunskap om hur byggnader konstrueras och renoveras utgör ett betydande hinder för energieffektiva och hållbara byggnader.

För att kunna uppfylla dessa nya krav på energieffektivitet och hållbarhet finns det ett skriande behov av större kompetens och bättre utbildning inom byggbranschen. Huvudmålet med projektet Nordiskt Renoveringscentrum är att öka antalet kompetenta yrkesmän. De behövs för att utföra resurs- och energieffektiva renoveringar i Finland, Sverige och Norge. Målet har nu nåtts tack vare den nyligen öppnade Nordic Renovation Center -servicen.

– Det har saknats ett samarbete inom renoveringssektorn både internationellt och i Norden, varje land har fungerat enbart på nationell nivå. Nordic Renovation Center förmedlar bästa praxis och stöder regionala aktörer med information, utbildning och nya pedagogiska verktyg om hur man utför hållbara renoveringar, säger projektchef och forskare Annika Glader från Novia.

De primära målgrupperna är företag inom byggbranschen, kommuner och fastighetsägare. Inom projektet har man samlat in information om metoder för hållbar renovering och kan nu erbjuda nya verktyg för förebyggande fastighetsunderhåll och energieffektiv renovering.

Det är tänkt att Nordic Renovation Center ska bli en permanent service. För att detta ska bli av engagerades Solved Oy som samarbetspartner till Nordic Renovation Center för att utveckla dess närvaro på webben genom att skapa en ny webbplats och en match making-tjänst för att göra det möjligt att dela med sig av bästa praxis inom renovering i Finland, Sverige och Norge.

Karin Sandberg, RISE Research Institutes of Sweden, har redan sett nyttan med Nordic Renovation Center:

– Nordic Renovation Center är en tjänst som når ut till alla nordiska länder. Det finns nationella renoveringscentrum och andra organisationer i varje land som hjälper fastighetsägare att utföra renoveringar på ett mera hållbart sätt i framtiden. Men Nordic Renovation Center erbjuder någonting utöver detta. Det är en plattform för kommunikation och samarbete och en kanal för att utbyta bästa praxis mellan länderna. I ett renoveringsfall i Skellefteå kunde vi utnyttja en renoveringsprocess som utvecklats i Uleåborg. Tack vare Nordic Renovation Center fick vi överhuvudtaget reda på att en sådan här process existerade.

Raymond Riise, UiT The Arctic University of Norway, vill lyfta fram en annan viktig fördel med Nordic Renovation Center:

– Vi har fått erfara och lära oss mycket medan vi gått igenom vårt renoveringsfall i Harstad. Ett renoveringsfall som vårt kan läggas ut på Nordic Renovation Center plattform så att även andra kan ta del av det. Naturligtvis har vi våra egna kontaktnätverk och kommunikationskanaler, men renoveringscentret erbjuder ytterligare en kanal. Genom att publicera vårt fall kunde vi få tag på expertis och dela med oss av det vi lärt oss så att det kan gagna andra.

Projektchef Mauritz Knuts från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK sammanfattar nyttan med plattformen Nordic Renovation Center:

– Största delen av alla renoveringar går snett på något sätt. Vi lär oss inte av varandra, inte av andras fel och inte av andras framgångar. I varje projekt börjar man från noll. Information och erfarenhet finns, men den är så utspridd att det är bara av misstag man stöter på den. Det kan vara svårt att hitta rätt kompetens för renoveringsarbetet. Och det är just här som plattformen kommer in: du kan enkelt hitta den information och kompetens du behöver!

Bekanta dig med Nordic Renovation Centeriin här.

Närmare uppgifter:
Annika Glader
+358 50 5759404
annika.glader@novia.fi

 

Mauritz Knuts
Mauritz Knuts
Projektchef
+358 50 306 8419
Energieffektivt byggande, VTT:s ombudsman

 

Projektet Nordiskt Renoveringscentrum koordineras av Yrkeshögskolan Novia. Samarbetspartner är Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, SEAMK, TUT, Umeå universitet/TFE, Umeå universitet (pedagogik), SP Technical Research Institute of Sweden, Västerbottens förbund och UiT - The Arctic University of Norway.

 

Intrerreg BA SV RGB

 

‹ Gå till "Pressrum"