Kvarkentrafiken och Vasaregionens innovationer inom havsindustrin presenteras under TEN-T-dagarna

16.10.2013

Europas sakkunniga inom lands-, havs- och flygtrafik samlas tillsammans med tjänstemän, politiker och intressebevakningsorganisationer inom trafik på TEN-T-dagarna i Tallinn. Till dessa strategidagar väntas cirka 1 000 deltagare. Dagarnas egentliga invigning sker i Tallinn onsdag 16.10, men redan tisdag 15.10 arrangerades två konferenser: den i Vilnius koncentrerade sig på järnvägstrafik och den i Helsingfors på havstrafik och dess innovationer.

Under TEN-T-dagarna presenteras Vasaregionen på olika seminarier och workshoppar, samt i samband med en utställning som hålls i konferenscentrum Solaris.

– Vi presenterar projektet Kvarken Multimodal Link tillsammans med våra samarbetspartners från Sverige. Projektets mål är att utveckla havstrafiken mellan Vasa och Umeå som en del av Nordic Logistic Corridor. Arrangörerna har också bett att Wärtsilä ska hålla anföranden om hållbar utveckling inom havstrafiken, berättar Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström, som ansvarar för projektet.

Målet med Kvarken Multimodal Link-projektet är att utforma ett nytt transportkoncept där en ny färja som ska trafikera i Kvarken är en väsentlig del. Projektet strävar också till att förbättra hamnfunktionerna och det regionala logistiksystemet i Vasa och Umeå, genom att göra dem mer ekonomiska och miljövänliga.

– Även om vi är här för att presentera om projektets första fas, bygger vi samtidigt visioner om projektets nästa fas. På det sättet försöker vi få finansiering till en ny och innovativ färja för Kvarkentrafiken, konstaterar vd Jan Teir från Wasaline.

Österbottens handelskammares vd Juha Häkkinen är väldigt nöjd över att representanter från Vasa har bjudits till TEN-T-dagarna för att hålla anföranden.

– Den europeiska trafikpolitiken utformas i Tallinn, och den påverkar även den nationella och regionala trafikpolitiken. Därför är det viktigt att vår region syns och hörs här, påpekar Häkkinen.

TEN-T (Trans-European Transport Network) är ett trafiksystem som omfattar hela Europa och också ett finansieringsprogram som utvecklar transportsystemet. De årligen arrangerade TEN-T-dagarna hålls i år 16–18.10 i Tallinn. Tallinn är den europeiska kommissionens viceordförande Siim Kallas hemstad. Kallas ansvarar för trafikärenden. Årets tema är Connecting Europe – On the Move to the New TEN-T.

Anna Måtts på Kvarken Links mässavdelning.

Närmare uppgifter:

Mathias Lindström
tfn 050 918 6462
mathias.lindstrom@kvarken.org

Anna Måtts
tfn 044 512 6320
anna.matts@vasek.fi‹ Gå till "Pressrum"