Kristoffer Jansson1 320 pxKristoffer Jansson, 37, från Korsholm, har utsetts till koordinator för energiklustret EnergyVaasas kommunikation och marknadsföring. Till utbildningen är Jansson ingenjör (högre YH). Han börjar på VASEK 18.2.2019. Sammanlagt 20 personer sökte uppgiften som Communications & Brand Manager.

Jansson är utexaminerad ingenjör inom informationsteknik från Yrkeshögskolan Novia. Efter examen har han kompletterat sina studier med högre yrkeshögskoleexamen Master of Engineering. Jansson kommer från posten som teknologimanager vid Vasaföretaget UpCode, där han under 12 år har varit i projektledningsuppgifter och ansvarat bland annat för internationella kundrelationer, produktutveckling och helhetsleveranser av system.

– Kristoffer känner väl till EnergyVaasa-miljön, företagen och de andra aktörerna. Han är bra på att uppträda och organisera och dessutom är han språkkunnig och van med att arbeta på ett mångsidigt sätt med lokala, inhemska och utländska kunder. Hans arbetserfarenhet kommer säkerligen att ge nytt perspektiv till marknadsföringen av EnergyVaasa och EnergyWeek speciellt internationellt, berömmer vd Stefan Råback och fortsätter:

– Kristoffer har till exempel ansvarat för arrangemangen för TEDxVasa, så det är inget främmande för honom att arrangera och koordinera ett internationellt evenemang. Han kan genast börja jobba med arrangemangen för EnergyWeek som ordnas i mars.

EW19 pysty– Det finns gott om innovation och ett starkt energikluster i Vasaregionen, vilket gör att sysselsättningsgraden är hög och nyutexaminerade hittar arbete snabbt. Regionen har ett ständigt behov av studerande och kunnig arbetskraft. Regionens energiteknologiska kunnande lockar också nya företag för att etablera sig och bli en del av energiklustret. TEDxVasa var ett sätt att få Vasaregionen på kartan och min nya uppgift känns som ett naturligt sätt att fortsätta med detta arbete, kommenterar Jansson sin nya uppgift.

Communications & Brand Manager ska marknadsföra regionen speciellt som ett kompetenscentrum för energiteknologi samt leda och koordinera det årligen återkommande internationella evenemanget EnergyWeek.

 

Närmare uppgifter

Stefan Raback 1
Stefan Råback
VD
+358 50 590 2525


Communications & Brand Manager Kristoffer Jansson (fr.o.m. 18.2.2019)
+358 40 539 4055

 

Nordens största koncentration för energiteknologi EnergyVaasa finns i Vasaregionen och sysselsätter ca 11 000 personer i över 140 företag. Företagens sammanlagda omsättning överstiger 4 md euro/år och över 80 % av produktionen exporteras. Under de senaste åren har regionens konkurrenskraft i ett flertal undersökningar konstaterats vara i den nationella toppen.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av kommunerna i Vasaregionen. Bolagets huvuduppgifter är näringslivsrådgivning, regional utvecklingsverksamhet och marknadsföring av regionen. VASEK samarbetar intensivt med näringslivet, kommunerna och utbildningssektorn med målet att ständigt stärka regionens internationella konkurrenskraft.

 

‹ Gå till "Pressrum"