InMedi Oy, som tidigare utsetts till Årets nyföretagare 2018 i Vasaregionen, fick nu hem även ett hedersomnämnande i Nyföretagarcentralernas i Finland rf riksomfattande Årets Nyföretagare-tävling. Årets vinnare var företagare Mika Purhonen från RollTest Measurements and Controls Oy. Utöver InMedi gick hedersomnämnande även till företaget VV Kuivaus Oy.

Urvalet gjordes bland företag, som har varit verksamma i två till fem år, och som har startat sin verksamhet med hjälp av nyföretagarcentralerna. De prisbelönta företagen är valda utifrån en stor skara, eftersom det genom nyföretagarcentralerna grundas över 7000 nya företag per år.

Det är redan tredje året i rad när ett företag, som har startats med hjälp av Startia, finns bland de tre bästa i den riksomfattande tävlingen. I fjolårets tävling gick hedersomnämnande till Köttdisken från Malax och år 2016 vann i sin tur Kyrö Distillery från Storkyro första priset i denna tävling.

InMedi för hälsovårdstjänsterna hem till kunden

InmediOy

Vasabon Hennamari Hietala grundade Inmedi Oy redan 2013. Företaget erbjuder hälsovårds- och socialtjänster, men skiljer sig från andra privata vårdtjänstföretag genom ett eget koncept där man för tjänsterna hem till kunden.

Ett typiskt kundfall är att till exempel barnet i en storfamilj blir sjuk, pappan är på jobbet och mamman är ensam hemma med hela barnaskaran. Vi skickar en sjukskötare, som är utrustad med en dator och undersökningsinstrument, hem till familjen. När en sjukskötare har undersökt barnet, tar man kontakt med distansläkaren med hjälp av en dator, varifrån läkaren enkelt kan ge patienten vårdinstruktioner och recept utan att man behövt lämna hemmet.

Det har funnits efterfrågan på InMedis service, särskilt bland barnfamiljer, men också till exempel överbelastade närståendevårdare behöver en tillförlitlig avbytare. Hemvårdstjänster hos andra liknande tjänsteföretag är huvudsakligen inriktade på äldre åldersgrupper.

Det krävdes noggranna åtgärder med tillstånd och anmälningar för att inrätta ett företag inom social- och hälsovårdssektorn. Detta fick Hietanen hjälp med från Vasaregionens Nytföretagscentrum Startia. Efter alla tillståndsansökningarna fick hon även hjälp från Startias expertnätverk för att planlägga bolagets logotyp och webbsidor.

Juryn för Årets Nyföretagare -tävling berömmer Hietala speciellt för att företaget utnyttjar digitalisering inom det traditionella verksamhetsområdet. Hon känner även stor passion för företagandet och sin egen bransch. Hietalas råd åt alla som har funderat på att starta eget är att alltid ha sin egen grej klar i åtanke.

- Ägna dig åt dina egna intressen och åt vad du är bra på! Var tålmodig, och håll själv reda på saker, även om du har möjlighet att få hjälp, uppmanar Hietala.

Mer information:
Suomen Uusyrityskeskukset ry
Jari Jokilampi
jari.jokilampi@uusyrityskeskus.fi
p. 0500 731 445

RollTest Measurements and Controls Oy
Mika Purhonen
mika.purhonen@rolltestmc.com
p. 0400 501 450

VV-Kuivaus Oy
Janne Haapamäki
janne.haapamaki@vv-kuivaus.fi
p. 040 571 8570

InMedi Oy
Hennamari Hietala
hennamari.hietala@inmedi.fi
p. 050 3829 092

 

StartiaUYKIns SE 400px

‹ Gå till "Pressrum"