tarraplanssi

Företagaren har ofta en gedigen kunskap från sin bransch och om de egna produkterna men affärsverksamhetskunskapen kan vara bristande. Om företaget står inför ett generations- eller ägarskifte behöver man oftast utomstående rådgivning för att kartlägga försäljningsskicket och i koordinering av praktiska åtgärder. I det nyligen startade ”Ett planerat ägarskifte”-projektet säkerställer man ett smidigt ägarskifte genom att skapa ett gemensamt servicekoncept för utvecklingsbolagen i Österbotten.

Projektet, som finansieras av landsbygdens utvecklingsprogram, genomförs av Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia Ab och Kristinestads näringslivscentral Ab. Projektet som startat i april 2017 pågår till slutet av 2019.

– Vår målsättning är att öka medvetenheten om betydelsen av ett väl förberett ägarskifte för affärsverksamheten ur både köparens och säljarens synvinkel. Vi vill få företagarna att påbörja planeringen och implementeringen av ägarskiftet eller generationsväxlingen i god tid innan den slutliga försäljningen eller generationsväxlingen, säger projektchef Sari Saarikoski från VASEK.

– Genom att utveckla våra egna rådgivningsprocesser kan vi garantera att företagarna får jämlik och kunnig service av hög kvalitet i ägarskiftessituationer oavsett om företaget är från Vasaregionen, Kristinestadsregionen eller Jakobstadsregionen. Genom att arbeta tillsammans sprids också informationen mellan regionerna om de företag som är i ”tyst” försäljning, påpekar Kari Myllymäki, företagsrådgivare på Concordia. Han fortsätter:

– Och vi kommer förstås att informera om Österbottens Företagsbörs som är en nättjänst som varit i bruk i ett par år. Detta för att få fler företagare att få upp ögonen för tjänsten och de möjligheter den ger för utökad synlighet och därmed fler köpkandidater.

– Företagets försäljningsprocess är ofta lång och personlig ur företagarens synvinkel. Det mest tidskrävande arbetet kan vara att ta reda på vem eller vilka som skall ta över och med vilka ägarandelar, påminner Timo Vauhkonen från Kristinestads näringslivscentral.

Grundlig förberedelse och skatteplanering som påbörjats i tid är speciellt viktigt eftersom man före ägarskiftet kan minska skattepåföljderna genom förändringar i t.ex. företagsform eller bolagsavtal, dividendutdelning eller delning av bolaget.

– Ägarskifte är en ypperlig möjlighet till utveckling av företaget och man borde betona detta då man försöker locka till sig potentiella köpare/efterträdare. Att köpa ett befintligt företag är ett ypperligt sätt att bli företagare! påminner Kjell Nydahl den erfarne företagsrådgivaren i generationsväxlingsfrågor.

Kjell Nydahl kommer att under projektets gång att fungera som mentor i ägarskiftes- och generationsväxlingsrådgivning åt alla tre organisationers företagsrådgivare. Han delar med sig av sitt mångåriga kunnande och tillsammans skapar organisationerna verksamhetsmodeller för hur man i olika situationer framskrider systematiskt och noggrant förberett.

Information om ägarskiftes- och generationsväxlingar delas ut åt företag genom bl.a. regelbundet arrangerade ägarskiftesseminarier. Det första seminariet går av stapeln den 31.10 i Vasa. Följande seminarium ordnas 2018 i Jakobstad och Kristinestad.

Närmare uppgifter

Sari Saarikoski kuva rajaus2
Sari Saarikoski
Företagsrådgivare
+358 40 558 6058
Företagsrådgivare, Vasa expert på företagande på välfärdsbranschen, Projektchef Ett planerat ägarskifte


Kari Myllymäki, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, 010 239 7555
Timo Vauhkonen, Kristinestads näringslivscentral, 040 5073342

‹ Gå till "Pressrum"