Startian neuvojat 2018 72dpi 600px
Med i företagens alla livsskeden är Antti Alasaari, Tommi Virkama, Kjell Nydahl och Olav Nylund.

Nya grundade företag, flera glada och lyckade – men även utmanande och sönderrivande – företagsutvecklingscase samt framgångsrikt genomförda ägar- och generationsskiften. På VASEK var året 2018 arbetsfyllt och utmanande men framgångarna var ändå fler än de svåra stunderna.

– Också i vår region finns företagare och företag som råkat ut i ekonomiska svårigheter. Vi hoppas alltid att företagare kontaktar oss i ett så tidigt skede som möjligt, redan när svårigheterna börjar skymta i horisonten, berättar Kjell Nydahl, direktör för företagstjänsterna.

Under året träffade företagsrådgivarna på VASEK 706 olika företag hela 1031 gånger för att diskutera utvecklingsbehov. Bland annat innehöll utveckling av verksamheten planering och genomförande av investeringar, effektivering av marknadsföringen, avtalsfrågor, ändringar i bolagsform och förberedelser för tillväxt.

På Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, som är en del av VASEK, träffade man över 500 företagarkandidater under totalt 1136 möten. Med hjälp av Startia startades 180 nya företag i regionen, vilket är ungefär en tredjedel av alla företag som grundats i regionen.

– Under början av året grundades det företag så flitigt att det såg ut att bli rekordår, men takten avtog när hösten kom. Antalet har de senaste åren ändå varit på bra nivå och förra året var inget undantag, Startias direktör Tommi Virkama berättar.

– Businessmöjligheter som förknippas med digitalisering har tydligt ökat, och medelåldern bland nya företagare har sjunkit. Unga människor har en mycket mer positiv attityd mot företagande idag, fortsätter Virkama.

Projektet Ett planerat ägarskifte ökade under året kännedomen om betydelsen av väl förberedda ägarskiften för affärsverksamhet. Målsättningen med projektet är att få företagare att börja planera och genomföra ägar- eller generationsskifte i god tid innan affären ingås eller generationsskifte genomförs.

– Förra året var vi i kontakt med över 250 kunder som ville få hjälp i ägar- och generationsskiftesfrågor. Totalt 455 diskussioner om såväl försäljning som köp av företag, överlåtelse av företag på grund av pensionering, hur man tar över familjeföretaget efter föräldrarna eller hur anställda blir företagets ägare, verksamhetsköp och också nedkörning av verksamheten, listar Kjell Nydahl och fortsätter:

– Det finns olika typer av ägarskifte och någon standardlösning finns inte. I april arrangerar vi ett stort ägarskiftesseminarium i Vasa och alla som planerar ett ägarskifte eller köp av företag får mer information där. Inom kort får vi ut programmet, lovar Nydahl.

 

Närmare uppgifter

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ett planerat ägarskifte, Korsnäs

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare

‹ Gå till "Pressrum"