VASEK 15VuottaVasaregionens Utveckling Ab VASEK grundades 20.8.2003 och bolaget inledde sin egentliga verksamhet i november samma år. I höst firas alltså att bolaget verkat i 15 år och firandet sker på typiskt VASEK-vis i arbetets tecken.

På företagardagen 5.9 startar en serie evenemang som kallas ”Goda råd och en kopp kaffe”. I serien ingår sju olika evenemang – ett i varje ägarkommun. Evenemangen ordnas i samarbete med samarbetspartners, dvs. kommunerna och deras egna företagarföreningar samt naturligtvis olika organisationers experter som håller sakkunniganföranden.

– Den här gången ville vi inte ordna samma program i varje kommun, utan nu skiljer sig programmen litet från varandra. Det lönar sig alltså att studera programmen och sticka sig in inte bara på den egna kommunens evenemang utan även fast på grannkommunens, uppmanar Kjell Nydahl direktör för företagstjänster.

– Det är viktigt att samarbeta med företagarna i den egna kommunen, men det lönar sig också att skapa nätverk i grannkommunen, tillägger Tommi Virkama direktör för Nyföretagscentrum Startia som verkar i anslutning till VASEK.

Teman på evenemangen är bland andra EU:s dataskyddsförordning, försäljning och marknadsföring, avtalsfrågor och företagarens juridiska fallgropar, offentlig upphandling, utvecklings- och investeringsstöd samt ekonomiförvaltning. Läs mer om programmen här.

Invånarna i Vasaregionen har alltid ansett det vara viktigt att VASEK har en ”egen” företagsrådgivare för varje kommun. En som ser efter kommunens företag och hjälper dem t.ex. i olika stödärenden, söka företags- och investeringsstöd, grunda nya företag och även vid ägar- och generationsskiften.

– Vi sköter om företagen under hela deras livscykel. Man kan få företagsrådgivning på vårt kontor på Nedre torget eller be att företagsrådgivaren besöker företaget. Vi har även egna jourdagar i kommunerna när man kan träffa företagsrådgivaren i kommungården, påminner Nydahl och tillägger:

– Våra tjänster är alltid avgiftsfria liksom även dessa evenemang. Även om man inte just nu har några utvecklingsprojekt på gång i företaget lönar det sig ändå att komma och lyssna på aktuella frågor och vad VASEK har att erbjuda.

När företaget grundades fastslog man att dess uppgift var att marknadsföra regionen och dessutom samordna samarbetet inom näringslivet, förverkliga regionala utvecklingsprojekt och tillhandahålla specialiserade företagstjänster. Dessa är hörnstenarna i VASEK:s verksamhet än i dag.

– I juli var EnergyVaasa och regionens energiteknologikunnande väl synligt på Finlandsarenan i Björneborg, där det ordnades ett evenemang kring elnätens säkerhet. Nu i augusti startar ett nytt projekt tillsammans med Kvarkenrådet för att utveckla turistbranschen, men många andra projekt är också på gång eller under planering, räknar tf. vd:n Stefan Råback upp och fortsätter:

– Vi jobbar på med samma huvuduppgifter som för 15 år sedan. Samarbete är fortfarande den röda tråden i verksamheten – och kommer att vara det även de följande 15 åren!

Närmare uppgifter:

Stefan Raback
Stefan Råback
VD, utvecklingsdirektör
+358 50 590 2525
Ledning av utvecklingsverksamheten, finansiering av program och projekt

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ägar- och generationsskiften, Korsnäs

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare

‹ Gå till "Pressrum"