EnergyWeek kommer igen 19– 23.3

01.03.2018

 VahalummukkaNet 5760-kaupungintalo

EnergyWeek-evenemangshelheten har lockat fler besökare varje år. Förra året kom dryga 4100 besökare för att delta i evenemangen och i år förväntas en fortsatt ökning. Till evenemanget förväntas deltagare med gedigen kompetens inom energisektorn, både från Finland och utanför gränserna. Energilagring och dess betydelse för hela energiområdet går som en röd tråd genom hela veckan. Bland annat förnybara och nya former av energiproduktion är ständigt i fokus under olika seminarium och utställningsevenemang under veckan.

Vi har lyssnat på feedback från tidigare åren och i år har vi fått anpassat alla EnergyWeek-tillställningarna till Vasa stadshus. Alla utrymmen i stadshuset är i bruk nästan hela veckan, då olika tillställningar ordnas i festsalen, konsthallen, kammarmusiksalen och mötesrummen. Sidoevenemang och kvällstillställningar hålls runt om i staden även denna gång. I år har hela Vasa möjlighet att ta del av EnergyWeek-stämningen. På onsdagen från klockan 12 till 17 ordnas Sustainable driving-evenemanget på torget, som presenterar olika typer av miljövänliga fordon, allt från gasbussar och -personbilar till velomobiler. Allmänheten har även möjlighet att provköra till exempel elbilar.

Veckans programutbud är rikligt. Veckan inleds med måndagens Energi- och Miljöseminarium och en omfattande översikt över nuvarande miljö- och energipolitiska frågor då bl.a. de grönas ordförande Touko Aalto talar om miljöfrågornas helhetsbild. Under den andra halvan av dagen presenteras några exempel på samarbetet inom regionens energikluster EnergyVaasa. Energi- och Miljöseminariet är den enda finskspråkiga tillställningen.

Tisdag är en intensiv dag. EnergyWeeks öppningssceremoni fokuserar också på framtida energilagring, när Pertti Lamberg från Keliber kommer och talar om dessa frågor. På tisdagens EnergySpin-evenemang publiceras de företag, som har blivit utvalda till nästa accelaratorprogram. Där har man även möjlighet att lyssna på Pontus Stråhlman och nyheter från företagen som deltagit i det tidigare programmet. Ytterligare på tisdag behandlas vind- och solenergifrågor på Wind Exchange & Solar –evenemanget, som fortsätter även på onsdag med energilagringstema och bl.a. Petri Saarinen som talare.

På onsdag ordnas Energy Regulation –evenemanget med fokus på viktiga frågor kring energilagstiftning och reglering, vilket man bör vara beredd på i framtiden, ett av teman på evenemanget är biogas. På EnergyMatch kan man öka samarbetsnätverket och göra business. Detta evenemang kommer att pågå från onsdag till torsdag.

På torsdag ordnas igen Vaasa Gas Exchange, som presenterar aktuella frågor kring gasenergi med bl.a. Maria Malmkvist från Swedish Gas Association som talare. På evenemanget finns möjlighet att höra både lokala och internationella företags synpunkter på ärendet. Ytterligare på torsdag fokuseras det på cybersäkerheten och digitaliseringen samt dess utmaningar och möjligheter på Cyber Security & Digitalization –evenemanget där t. ex. Hannu H.Kari från Elisa presenterar framtidens krav som garanterar ett fungerande samhälle.
Veckan avslutas som vanligt med Energy & Buildings-evenemanget på fredag. Seminariet presenterar en omfattande överblick av lösningar och krav inom energieffektivt byggande med bl.a. Hans Jørgen Koch från Nordic Energy Research som talare.

Ett av de mest spännande ögonblicken under hela EnergyWeek infaller på tisdagen, när Årets Energicase skall belönas för första gången på Energy & Innovation Awards –tillställningen. Tävlingen lockade ansökningar från 15 företag, av vilka 7 företag har valts ut till finalen. Tävlingsjuryn utser en vinnare av dessa och dessutom kan publiken rösta fram sin egen favorit.

Tilläggsuppgifter

[contact_member,name=Hanna Alavillamo,id=35,details=Name-Designation-AdditionalInformation-Phone-MobilePhone-Email-MemberPhoto]

www.energyweek.fi

www.energyweek.fi/awards

 

 ‹ Gå till "Pressrum"