spin-ryhmakuvaJoni Lepisto (Cleaner Future), Marko Koski, Esa Sointula (Fintras), Marko Kuokkanen, Erik Parsons (EnergySolaris) & Volodymyr Bandura (Idealpore).

EnergyVaasa, som är ett ledande kluster inom energibranschen, lyckades förträffligt med det första EnergySpin acceleratorprogrammet, som erbjöd alla deltagande tillväxtföretag konkret hjälp för affärsverksamheten.

Accelatorprogrammet, som pågick från slutet av oktober till början av december, bestod av företagsspecifik utbildning för utformning av företagets tillväxt, produktutveckling, kommersialisering, marknadsföring och kommunikation, och i synnerhet inom ekonomiska frågor, allt det här i samråd med ledande aktörer.

Kontakter leder till samarbete

Genom EnergySpins förtjänst fick start-ups en möjlighet att diskutera med potentiella globala kunder och partnerföretag.
- En anledning till att ansöka till acceleratorn var att skapa samarbete med partners. Jag tror att de kontakterna jag fick från acceleratorn leder till samarbete i framtiden, säger Esa Sointula från Fintras.

EnergySpin-acceleratorn erbjöd nystartade företag en möjlighet att få kommentarer och förslag för att utveckla sin affärsidé.

- Både startupföretagen och acceleratorledarna som deltog i acceleratorn har en hel del erfarenhet, som vi har utnyttjat vid utvecklingen av vår affärsidé, säger Erik Parsons från det moldaviska företaget EnergySolaris.

-Vi har utbytt en hel del åsikter om affärsverksamheten. Lagandan har varit bra, och vi har haft möjlighet att samarbeta även efter programmets slut, säger Joni Lepistö från Cleaner Future.

Ansökan till vårens program redan på gång

Följande acceleratorprogram ordnas på våren 2018. Ansökningar till programmet har redan börjat och pågår ända till den 9. februari.

Acceleratorn är avsedd för startup-företag, som söker kraftig global tillväxt inom energibranschen samt företag med kopplingar till branschen, exempelvis inom digitalisering, IoT, artificiell intelligens, cybersäkerhet, big data och spelindustrin.

-EnergySpin är ett utmärkt program för företag som har en färdig prototyp av en produkt eller tjänst och som vill utveckla sitt företag, säger i sin tur Volodomyr Bandura från Idealpore.

Den första omgången av acceleratorprogrammet väckte stort intresse runt om i världen redan i ansökningsskedet, eftersom ansökningar kom från totalt 24 länder. Till andra programmet nästa vår väntar vi att få ännu mer ansökningar.

-Ifall företaget inte blev utvalt till höstens program, lönar det sig definitivt att ansöka igen, säger Marko Koski, ledare för EnergySpin-acceleratorn.

 

 EnergySpin 400px

pohjanmaanliitto-kolmikielinen vaeri 300RGB

Som partners i EnergySpin-acceleratorns verksamhet fungerar energisektorns ledande företag såsom Danfoss, Wärtsilä, Yaskawa/The Switch, Vasa Elektriska, EY, Elisa, Tieto, Viria, Citec och VNT Management. EnergySpin verksamheten är placerad i EnergyVaasa, ett av världens ledande kluster inom energisektorn.

Företagsacceleratorn är ett av utvecklingsprojekten inom Vasas tillväxtavtal och det genomförs i samarbete mellan Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Teknologicentret Merinova. Även Österbottens förbund är involverat.

‹ Gå till "Pressrum"