Virkama Nydahl 1000pxFBPersonalen på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia hade under år 2017 kontakt med 1736 kunder. Antalet företags- och kundkontakter (kundmöten, samtal, e-post) var sammanlagt 3751 och fördelades enligt följande:

  • Rådgivning till startande företag 1 381 kontakter (2016: 1 281)
  • Rådgivning till verksamma företag 1 004 kontakter (2016: 1 076)
  • Rådgivning vid ägarskiften 538 kontakter (2016: 432)
  • Samarbete med intressentgrupper 816 kontakter (2016: 835)
  • Etableringstjänster 12 kontakter (2016: 10)

I Vasaregionen grundades det sammanlagt 621 nya företag under år 2017 (exklusive bostads- och fastighetsbolag). Totalt har Nyföretagscentrum Startia behandlat 487 affärsidéer, av vilka 197 förädlats till nya företag med stöd och hjälp av företagsrådgivare. Dessa företag bidrog till att ha skapat 306 nya arbetsplatser i regionen.

– På hösten verkade det som vi på Startia kommer till rekordnivåer med antalet startande företag, men vi nådde ändå inte det rekordhöga resultatet från år 2010. Men ändå blev det en ökning med 24,6 % jämfört med föregående år, berättar Startias direktör Tommi Virkama.

– Nyföretagscentrer syftar på livskraftiga företag. De företag som skapades med hjälp av företagsrådgivning är mer livskraftiga än genomsnittet, eftersom cirka 90 procent av företagen är fortfarande verksamma efter två år, och även 80 procent ännu efter fem år. Mindre än fyra procent av nystartade företag slutar sin verksamhet på grund av konkurs inom de första fem verksamsåren, fortsätter Virkama.

– Antalet företags- och kundkontakter på VASEK och Startia ökade dessutom lite grann, med 3,2 %. Vi är också nöjda med vår servicenivå. Enligt kundfeedback skulle 95 % av de tillfrågade kunderna rekommendera Nyföretagscentrum Startias tjänster vidare till sina bekanta.
Alla som har fått rådgivning för verksamma företag, skulle sannolikt eller mycket sannolikt rekommendera rådgivningstjänsterna till någon annan, säger Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster.

Hela 569 existerande företag fick rådgivning på VASEK. Ibland krävde situationen eller saken i företaget endast ett besök, men för det mesta har företagsrådgivaren kontaktats mer än en gång. Frågor som rör till exempel aktiebolagets aktieägaravtal samt investeringar och finansieringsfrågor kräver ofta ett par besök.

– Sparra med juristen -tjänsten, som startade i höstas, och som genomförs i samarbete med våra expertpartners, har varit till en stor hjälp för många företagare. Tröskeln att kontakta en jurist vid viktiga avtals- och juridiska frågor har verkligen sänkts, berättar Nydahl och fortsätter:

– I synnerhet vid företagsköpen är det livsviktigt att noggrant gå igenom köpebrevet och andra avtal.

Under år 2017 hjälpte VASEK till vid ägar- eller generationsskiftessituationer för totalt 283 kunder. Processerna tenderar att vara långa, och under året genomfördes totalt 79 ägarskifte eller företagsköp och mot slutet av året var ytterligare 134 ägar- eller generationsskiftesärenden under behandling.

Närmare uppgifter

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ägar- och generationsskiften, Korsnäs

‹ Gå till "Pressrum"