Startian neuvojat 600px8

StartiaUYKIns SE 400pxAntalet företag som grundas via Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia ökar stadigt. Under perioden januari-juni i år grundades 116 företag, medan det under motsvarande tid i fjol grundades 79 företag med Startias hjälp.

I Vasaregionen grundades det sammanlagt 323 företag under perioden januari-juni 2017, vilket innebär att 36 procent av de nya företagen fick rådgivning från Startia. Av de 266 företag som grundades under perioden januari-juni 2016 grundades 79 (30%) med Startias hjälp.

Allt fler personer som grundar företag söker också expertstöd när de ska bilda ett företag.

– Vi jobbar inte ensamma, utan Startia har ett omfattande nätverk av experter som ger råd till företagare, till exempel gällande försäkringar, marknadsföring och juridiska frågor, säger Startias direktör Tommi Virkama.

189 nya arbetsplatser

De 116 företagen som grundades via Startia under januari-juni skapade 189 nya arbetsplatser i regionen. Största delen (80%) av företagen som grundats med hjälp från Startia är verksamma fortfarande efter fem år, vilket är en större andel än medeltalet i landet. Det här beror på att kunder som besöker företagsrådgivningen får bättre förutsättningar att bli företagare. Med hjälp av en expert är det dessutom enklare att ta reda på om företagsverksamheten är lönsam.

Nyföretagscentrum Startias och Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivare registrerade 1 817 kundkontakter under januari-juni, vilket är nästan lika många som under motsvarande period i fjol (1 838). Även om det totala antalet kundkontakter har minskat något, så ökade antalet affärsidéer som Startia har behandlat. Under första hälften av 2017 behandlades 271 nya affärsidéer (256 affärsidéer under samma period 2016).

Unga entusiastiska företagare

Såväl i Vasaregionen som i hela landet ser speciellt de unga entusiastiskt på företagandet. Av Startias kunder under januari-juni var 35 procent yngre än 29 år. Klart över hälften av Startias kunder (66%) var under 39 år.

– Företagandet ses som intressant och ett bra alternativ till att få arbete. I dag lyfter dessutom skolorna fram företagandet allt mer, berättar Virkama.

De unga är starkt representerade bland Finlands alla nyföretagscentrums kunder. Andelen under 36 år av alla nyföretagscentrumens kunder var 51% under januari-juni. Flest företag grundades av 26–30-åringarna (18%).

– Det känns verkligen bra att unga skapar sysselsättning åt sig själva genom att bli företagare och de uppvisar en helt annan energi än tidigare! Företagandet har blivit allt trendigare de senaste åren och i Finland finns det många fina företag som helt klart fungerar som förebilder för de unga, konstaterar Jari Jokilampi, VD för Finlands Nyföretagscentrum r.f.  

KUVAA IKA KAIKKI

KUVAA startias kunder

Bättre företagsidéer än tidigare

Under första halvan av 2017 grundades sammanlagt 3 933 företag via landets nyföretagscentrum. Det här är en ökning med sex procent jämfört med ett år sedan (3 705).

Antalet nya kunder under perioden uppgick till sammanlagt 8 132, vilket däremot är fem procent lägre än år 2016.

− Det här är en utveckling vi har kunnat se redan en tid. När den allmänna ekonomiska situationen förbättras, så minskar kunderna och antalet grundade företag ökar. Bilden av att hopplösheten på arbetsmarknaden ger vika förstärks allt mer och när man kommer för att få råd har man allt bättre företagsidéer med sig och bättre förutsättningar att bli företagare, gläder sig Jari Jokilampi.

 

Närmare uppgifter:

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare

 

Finlands Nyföretagscentrum r.f.:s pressmeddelande (på finska)

Starta med Startia - öppna infokvällar på hösten 2017 

 

 

Översättning: Rainer Ahlvik, Lingvafix Communications

 

‹ Gå till "Pressrum"