Startian neuvojat 600px Startianlogolla

Under januari-mars 2018 grundades det i regionen sammanlagt 65 nya företag med hjälp av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia. Under motsvarande period i fjol grundades det 60 nya företag via Startia, vilket betyder en ökning på åtta procent jämfört med 2017.

– Startias år har börjat starkt. I fjol grundades nästan ett rekordantal företag, och det ser ut som den livliga takten fortsätter även i år, säger Startias direktör Tommi Virkama.

– De företag som har grundats med hjälp av Startias företagsrådgivning är mer livskraftiga än genomsnittet, eftersom 90 procent av dem fortfarande är verksamma efter två år och 80 procent ännu efter fem år, fortsätter Virkama.

Antalet nya företag har ökat i hela Finland. Under årets första kvartal grundades det med hjälp av alla Finlands 29 nyföretagarcentraler totalt 2126 nya företag. Detta är en ökning på två procent jämfört med samma period föregående året.

Rådgivning till bättre förberedda idéer

Nationellt sett har antalet kundbesök hos nyföretagarcentralerna minskat klart i år, totalt 17 procent färre besök än förra året. Även Startia hade an aning färre kundbesök. Under januari-mars 2017 hade vi totalt 431 kundbesök, och under motsvarande period i år var antalet i sin tur 389.

Antalet kundbesök har påverkats framför allt av det faktum att man, tack vare förbättrad sysselsättning, nu kommer till rådgivningen med bättre förberedda idéer, och å andra sidan att antalet invandrarbaserade kunder har minskat något.

Allt färre kunder förlitar sig på startpeng

I Vasaregionen var antalet utlåtanden om startpeng i stort sett oförändrad i början av året (42 utlåtande under januari-mars 2018 och 44 utlåtande under samma period 2017). Nationellt sett är det dock allt färre som ansöker om startpeng.

Startpeng är ett behovsprövat stöd som kan beviljas till företagsverksamhet, som till sin natur är en huvudsyssla, för att säkerställa en persons försörjning under den tid som beräknas gå åt till att starta och etablera företagsverksamheten. Nyföretagarcentralerna ger råd till de sökande på många områden och ger även utlåtanden om startpeng till den lokala arbets- och näringsbyrån.

– Det är svårt att säga varför intresset för att ansöka om startpeng har minskat. Dels kan det bero på att arbetsmarknaden nu drar rätt så bra och nyföretagandet bygger på allt mer säkra idéer. Å andra sidan, om man slutar som anställd och börjar göra samma jobb som företagare, kan man redan ha en färdig kundbas. Då finns det kanske inget behov till stöd eller subventioner ens vid startskedet av verksamheten, konstaterar Finlands Nyföretagarcentralerna rf:s vd Jari Jokilampi.

Mer information:

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare

StartiaUYKIns SE 400px

‹ Gå till "Pressrum"