Kuva2 1420px2

Mauritz Knuts (från vänster), Anna Måtts-Fransén, Stefan Råback, Göran Östberg och Peter Källberg, alla från VASEK, på BA-programmets årskonferens.

I Vasa gick EU-programmet Botnia-Atlanticas årskonferens av stapeln tisdagen 29.1. Under två dagar behandlas teman näringslivets deltagande, resultatkommunikation och framåtblick mot nästa programperiod.

– Botnia-Atlantica är ett mycket viktigt instrument för att fördjupa samarbetet på området som sträcker sig från oss ända till Norge, konstaterar VASEKs vd Stefan Råback. – Förutom logistik och turism finns samarbete inom flera olika branscher. I och med att den nya Kvarkenfärjan nu har beställts, har vi ett långsiktigt förtroende för att ytterligare kunna fördjupa samarbetet och affärsmöjligheterna med och mellan företag i synnerhet.

Botnia-Atlantica 2014–2020 är ett samarbetsprogram som finansierar projekt mellan Sverige, Finland och Norge. Genom samverkan över landsgränser ska programmet bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.

Rätt i tiden

Idag deltar VASEK i tre projekt som finansieras från Botnia-Atlanticaprogrammet. I början av året startade Future Cleantech Solutions som främjar cleantechföretagens möjligheter att utnyttja de möjligheter till affärer, innovationer och samarbeten som följer av de nya investeringar, etableringar och utvecklingssatsningar som planeras och genomförs i regionen.

– Vi är jätteglada över att kunna starta ett projekt som så väl bemöter de behov som de nya etableringarna, och satsningarna, i regionen ger upphov till, säger Mauritz Knuts på VASEK.

Projektet ökar och förbättrar den praktiska informationen om affärs- och samarbetsmöjligheter inom Kvarkenregionen, utvecklar en ny modell som stödjer konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten och stödjer utvecklingen av nya och befintliga gränsöverskridande klustersamarbeten.

– Det har varit bra att det finns sådant som möjliggör gränsöverskridande samarbete, det som sker skulle inte annars finnas. Botnia-Atlantica har gynnat oss och näringslivet väldigt mycket, fortsätter Knuts.

Intrerreg BA SV RGBEtt annat pågående BA-projekt är Destination Kvarken som leds av Kvarkenrådet och som ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Från VASEK deltar Peter Källberg:

– Destination Kvarken ligger rätt i tiden. Vi har fått feedback från flera utländska researrangörer att man söker nya resmål, och vårt gemensamma område där man kan besöka två länder under samma resa är intressant för dem. När vi nu vet att vi inom kort kommer att få en ny färja över Kvarken ökar intresset ytterligare samt stärker vårt samarbete.

– BA har ur turismens synvinkel sett varit bra för att dels kan man lära av varandra och dels jobba med varandra för att få regionen attraktivare för besökare.

Projektets huvudsakliga mål är att ta fram koncept för gemensamma intensifierade marknadsbearbetningsinsatser och därigenom öka antalet utländska och inhemska researrangörer som tar med området i sitt programutbud. Vidare ska det mediala intresset väckas för destinationen, som kommer att resultera i större synlighet, både hos researrangörer, men även hos slutkund på prioriterade marknader.

Kuva6”Vartenda projekt har drivit utvecklingen framåt”

Det tredje BA-projektet som pågår är MABA II, också under ledning av Kvarkenrådet, som syftar till att underlätta kommande gränsöverskridande infrastrukturinvestering i BA-regionen genom att ta fram underlag för dessa. Från VASEK deltar logistikexpert Riitta Björkenheim.

– Vi är tacksamma för att transport har fått vara ett eget tema i BA-programmet, säger Björkenheim. – Det har gett oss möjlighet att se över olika finansieringsmodeller och har fungerat som utvecklingsplattform, mycket värdefullt.

– VASEK har varit en viktig samarbetspartner för oss i genomförande av projekt, berättar Johanna Häggman, kommunikationsansvarig på Kvarkenrådet. – Under åren har vi haft ett flertal projekt och vartenda av dem har drivit utvecklingen framåt. Den nya färjan, till exempel, är resultatet av arbetet som gjorts i många projekt.


Pågående BA-projekt
Future Cleantech Solutions  
Destination Kvarken  
MABA II  

Avslutade BA-projekt
E12 Atlantica Transport   
MABA    
NLC Nordic Logistics Corridor  
Cleantech Kvarken   
Spotlight High-Low Coast   
Botnia Marketing  
Renoveringscentrum      

 

Botnia-Atlanticaprogrammets webbplats 

Mer information

Stefan Raback 1
Stefan Råback
VD
+358 50 590 2525

Mauritz Knuts
Mauritz Knuts
Projektchef
+358 50 306 8419
Future Cleantech Solutions, VTT:s ombud

Peter Kallberg
Peter Källberg
Projektchef
+358 40 844 2058
Archipelago Attractions, Tillväxt genom information, Destination Kvarken

Riitta Bjorkenheim
Riitta Björkenheim
Logistikexpert
+358 44 512 6612
MABA II, partiell studieledighet

 

Text: VASEK
Bilder: Kvarkenrådet

‹ Gå till "Nyheter"