panelistitkaikkiI paneldiskussionen som leddes av Mari K. Niemi deltog Rurik Ahlberg, Joakim Strand, Maija Alasalmi, Tommi Kajasoja och Susanna Koski. Koski betonade att cirkulär ekonomi inte kan kvitteras med ”sedan när”.

Seminariet ReThink 19.11 tog helt klart upp ett aktuellt ämne eftersom seminariet, som ordnades av Westenergy, VASEK och Vasa universitet, blev fullsatt redan en vecka innan d-dagen.

Suvi Karirinne, nybliven direktör för VEBIC, definierade i sitt inledningsanförande cirkulär ekonomi som såväl teknologi, kundcentrerad verksamhet som hållbar utveckling.

– Ineffektiviteten i den linjära värdekedjan omvandlas med hjälp av cirkulär ekonomi till en cirkulär värdekedja och ett mervärde för affärsverksamheten. Man tar tillvara värdet hos avfallet.

OlliAlhoniemiWestenergys vd Olli Alhoniemi påminde om att Westenergys avfallsförbränning är cirkulär ekonomi när den är som bäst, när avfall som inte duger till återvinning vid förbränningen omvandlas till ånga som driver en ångturbin där energin sedan blir till fjärrvärme och elektricitet. Överblivna bottenslaggen används vid väg- och jordbyggnad.

– Här i trakten samarbetar vi, vilket är nyckeln till framgång. Vi har även dragit nytta av det gedigna forskningsarbete som bedrivs på Vasa universitet.

Ett exempel på detta var studerande från Vasa universitet som presenterade den forskning som gjorts inom ramen för projektet Share. Sanna Korpela hade undersökt användningen av bottenslagg vid vägbyggen ur ett redovisningsperspektiv och Kristian Lehtikangas symbiosen mellan energi- och matproduktion.

– Ekosystemet inom cirkulär ekonomi behövs för att man ska kunna fördela nytta, kostnader och risker. Cirkulär ekonomi måste också generera något under strecket påpekade Karita Luokkanen-Rabetino, forskare vid Vasa universitet.

TommiKajasojaDelete Group Oyj:s koncernchef Tommi Kajasoja (i bilden till vänster) försäkrade att Vasaregionen är ett beaktansvärt alternativ för Delete. Han nämnde faktorer som energiklustret EnergyVaasa, högskolorna och de forskningsmöjligheter de erbjuder samt hamnen i Vasa, eftersom företaget är verksamt även i Sverige.

– När marknaden stöder en expansion, logistiken är i skick och materialflödet omfattar tillräckliga volymer kan man inleda investeringsplaneringen genast, sade Kajasoja när han belyste bolagets kriterier.

Som avslutning på eftermiddagen ordnades en paneldebatt med Innolabs direktör Mari K. Niemi som moderator. I panelen satt riksdagsledamöterna Joakim Strand och Susanna Koski, Tommi Kajasoja, kommundirektör Rurik Ahlberg och utvecklingschef Maija Alasalmi från Vasa stad. Hon plockades från publiken till panelen som ersättare i stället för stadsdirektör Tomas Häyry som fått förhinder.

– Enligt Wärtsiläs Jaakko Eskola utgör Vasaregionen världens bästa modell för samarbete, eftersom det är sinsemellan konkurrerande men samarbetande företag och högskolor som samarbetar, svarade Strand på Niemis fråga om varifrån man ska få draghjälp i skapandet av ett kluster för cirkulär ekonomi.

Ahlberg påpekade att man för närvarande bara håller på att bygga klustret och att det faktiskt måste byggas eftersom de sällan uppstår av en slump:

– Det behövs litet tur, lite skicklighet och kunnande samt åratal av hårt arbete. Hos oss har vi produktionsinriktad industri så den volym som ett kluster behöver finns. Regionen har just det som krävs.

Niemi frågade Kajasoja vilka saker han med en utomståendes ögon skulle säga att Vasaregionen ännu borde förbättra. Enligt Kajasoja borde regionen ännu mera högljutt lyfta fram sina framgångar och göra cirkulär ekonomi till en sak för hela regionen:

– Ett kluster byggs inte enbart i powerpoint- och slipskretsar. Också de små företagen måste engageras för att friskt våga försöka.

Koski betonade att cirkulär ekonomi inte är något man kvitterar med ”sedan när”, utan det är nu vi måste ta tag i saken:

– Energiklustret har kanske förblivit en något abstrakt sak för en del, men cirkulär ekonomi och miljöfrågor ger en naturlig kontaktyta som en del av folks vardag. Den ideala situationen är att cirkulär ekonomi blir en del av vasabornas tänkesätt.

Strand erinrade att det inte är bara i energiklustret man jobbar mot klimatförändringarna:

– Den cirkulära ekonomin i regionen borde speglas mot ett globalt ekologiskt fotavtryck. Detta tänkesätt delar vi med energiklustrets aktörer. Vi är alla ambassadörer för detta och även små firmor som blir en del av klustret har möjlighet att nå ut i världen.

Kajasoja uppmanade deltagarna att föra detta vidare i form av en dialog och Alasalmi påminde om att det skulle vara bra om cirkulär ekonomi skulle finnas alldeles i början av kommunernas och städernas strategier för att frågan ska gå framåt. Niemi prisade även Vasaregionen för att man är van att samarbeta och få folk att sätta sig vid samma bord.

GoranOstbergGöran Östberg projektchef för projektet Cirkulär ekonomi Korsholm berättade att klustrets nyligen öppnade webbplats finns på adressen www.renergi.fi. Innehållet på webbplatsen kommer att anpassas enligt hur klustret utformas. ”Det finns många nya idéer inom projektet cirkulär ekonomi, men en långsiktig finansiering behövs för att saker och ting ska kunna fås framåt med fart.”

yleisoSalen i Westenergy var fylld till sista plats. Följande seminarium om cirkulär ekonomi planeras redan, och cirkulär ekonomi är också ett av de teman som behandlas på Vaasa EnergyWeek i mars.

 

Goran Ostberg
Göran Östberg
Projektchef
+358 500 366 097
Cirkulär ekonomi Korsholm

 

EU EAKR SV vertical 20mm rgbhavkraftEU 2014 2020 rgbliitonlogo kaksikielineni300RGB

‹ Gå till "Nyheter"