Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

24.03.2021

T005508 web

Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.

Startpeng betalas inte ut automatiskt, utan är ett diskretionärt stöd som söks från TE-byrån. En grundlig affärsplan behövs för att ansöka om startpeng, och företagaren som börjar förbereda affärsplanen får hjälp av en företagsrådgivare från nyföretagarcentrumet.

Tommi Virkama, direktör för Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, listar fakta värt att veta om startpeng och hur man ansöker om det:

 1. Startpeng skall sökas innan företagsverksamheten inleds

  Eftersom startpengen endast kan betalas ut för att stödja ett nytt företag och sysselsättning kan den sökande antingen vara arbetssökande eller övergå från lönearbete till att vara företagare på heltid. Numera kan en deltidsföretagare också ansöka om startpenning om hen ska bli företagare på heltid.

  Den viktigaste regeln för grundandet av ett företag är den att startpengen skall sökas före företagets verksamhet påbörjas, innan företaget har ansökt om FO-nummer.

  Att ansöka om startpeng och för TE-byrån att behandla ansökan tar några veckor.

 2. Gör noggrant en omfattande affärsplan

  Beviljandet av startpeng förutsätter att affärsidén är lönsam. Lönsamheten i affärsidén lyfts fram i affärsplanen och i den tillhörande lönsamhetsberäkningen som skickas till TE-byrån tillsammans med startpengsansökan. Ur beräkningarna ska till exempel framgå varifrån företagets finansiering kommer, hur mycket lån som behövs och varifrån det ansöks. Också i övervägandet av dessa alternativ kan man få hjälp av en företagsrådgivare.

  Vid uppgörandet av affärsplanen står Startias Lissu-företagsplaneringsprogram till hjälp som du får inloggningsuppgifter till av din företagsrådgivare vid ditt första rådgivningsbesök. I Lissu-programmet kan företagsrådgivaren kommentera din plan och vägleda dig vidare.

 3. Startpeng beviljas inte företagare i alla branscher

  Det är bra att prata med en företagsrådgivare eller en representant för TE-byrån om din företagsverksamhet och dess verksamhetsområde, samt möjligheterna att få startpeng. TE-byrån har en policy om att startpeng inte beviljas om den avsevärt kan förvränga konkurrensen.

 4. Det får inte finnas några andra inkomster

  Startpeng beviljas endast om det är nödvändigt för företagarens uppehälle. Med andra ord får den sökande inte få löneinkomst, studiestöd eller annan förmån. Dessutom är det inte möjligt att få startpeng om det uppskattas att verksamheten omedelbart kommer att få en gynnsam start, till exempel om företaget redan har kunder.

  – Det kan till exempel vara så när en person övergår från lönearbete till egenföretagande och tillhandahåller tjänster till sin tidigare arbetsgivare, förtydligar Virkama.

 5. Kom ihåg att ansöka om förlängning av startpeng

  Startpengen uppgår till 33,78 euro per dag och betalas endast för vardagar och är beskattningsbar inkomst. Startpengen beviljas i två delar, först under en sexmånadersperiod och sedan i ytterligare sex månader, om det finns skäl för betalning, dvs. entreprenören behöver det för sitt uppehälle.

  På grund av coronaviruset kan företagare som startade sin verksamhet under 2020 få startpeng i totalt 18 månader om det finns anledning till det p.g.a. coronaviruset. Företagare som inleder sin verksamhet 2021 har inte längre möjlighet att få startpeng i mer än 12 månader.

 6. Det lönar sig inte förlita sig alltför mycket på startpengen

  Startpengen är inte särskilt stor och sex månader går snabbt. Startpengen räcker således inte långt om verksamheten är olönsam. Det är därför en bra idé att fokusera på noggrann planering av ditt företag.

  – Boka rejält med tid för etableringsrådgivningen, även om du bara har en idé. Låt oss tillsammans diskutera och börja utveckla din idé till en plan och sedan få planen förverkligad. Startias och VASEKs företagsrådgivare är till för dig under hela uppstartsfasen och även efter påbörjandet av din företagsverksamhet. Man lämnas inte ensam, betonar Virkama.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Johnson Matthey valde Vasa som förläggningsort för en hållbar batterimaterialfabrik

19.04.2021 | Nyheter
Vasa stad och Johnson Matthey har undertecknat ett gemensamt intentionsavtal. Den brittiska aktören inom batterivärdekedjan Johnson Matthey har inlett planeringen av begynnelseskedet för byggandet av en fabrik i Vasa. Syftet är att fabriken ska vara i drift år 2024.
Läs mera

Inga stora förändringar till styrelsen på VASEKs bolagsstämma

15.04.2021 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 15.4.2021 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Hållbarhet kräver val – projekt stöder turismföretag i hållbarhetsarbetet

14.04.2021 | Nyheter
Närmare 50 olika aktörer inom turismnäringen i Kust-Österbotten samlades för två halvdagars coachingevent under påskveckan för att lära sig mera om hållbar turism och Visit Finlands Sustainable Tourism Finland (STF)-program. De väldigt aktuella evenemangen, som ordnades inom ramarna för projektet Hållbart Österbotten, intresserade både företagare och företagsutvecklare ända från Jakobstad till Kristinestad.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

13.04.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Solen skiner i horisonten för Kvarken Ports – ”Spännande saker händer i vår”

12.04.2021 | Nyheter
Hamnbolaget Kvarken Ports, som ägs av Vasa och Umeå, står inför spännande tider. Färdigställandet av det nya passagerarfartyget, Aurora Botnia, närmar sig och framtiden ser även på andra sätt ljus ut.
Läs mera

Ägarskifte kan vara överraskande tungt – Förbered dig i tid även mentalt

09.04.2021 | Nyheter
När en företagare är på väg att ge ifrån sig sitt företag eller inleda en ny karriär med ett nyköpt företag eller som efterträdare till familjeföretaget, är det fråga om en stor förändring som medför mycket arbete, men också mycket att bearbeta på den mentala sidan.
Läs mera

Nya guider för alla parter i ägarskiften

08.04.2021 | Nyheter
Ett planerat ägarskifte-projektet, som förverkligas av VASEK, Concordia och Kristinestads näringslivscentral, har publicerat den 8.4 en serie med fyra guider för alla parter i ägarskiften.
Läs mera

Pandemin gav Emelie en rivstart

07.04.2021 | Nyheter
Uppvuxen i en företagarfamilj, hade målaren och inredaren Emelie Sandelin klart för sig att hon aldrig själv skulle bli egen företagare. Efter sju år som anställd växte sig ändå tankarna på att vara sin egen chef allt starkare och efter uppmuntran från både vänner och arbetsgivare, omvärderade Emelie sitt tidigare uttalande.
Läs mera