Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022

097A2004 1920px

Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.

Startpeng betalas inte ut automatiskt, utan är ett diskretionärt stöd som söks från TE-byrån. En grundlig affärsplan behövs för att ansöka om startpeng, och företagaren som börjar förbereda affärsplanen får hjälp av en företagsrådgivare från nyföretagarcentrumet.

Tommi Virkama, direktör för Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, listar fakta värt att veta om startpeng och hur man ansöker om det:

 1. Startpeng skall sökas innan företagsverksamheten inleds

  Eftersom startpengen endast kan betalas ut för att stödja ett nytt företag och sysselsättning kan den sökande antingen vara arbetssökande eller övergå från lönearbete till att vara företagare på heltid. Numera kan en deltidsföretagare också ansöka om startpenning om hen ska bli företagare på heltid.

  Den viktigaste regeln för grundandet av ett företag är den att startpengen skall sökas före företagets verksamhet påbörjas, innan företaget har ansökt om FO-nummer. Att ansöka om startpeng och för TE-byrån att behandla ansökan tar några veckor.

 2. Gör noggrant en omfattande affärsplan

  Beviljandet av startpeng förutsätter att affärsidén är lönsam. Lönsamheten i affärsidén lyfts fram i affärsplanen och i den tillhörande lönsamhetsberäkningen som skickas till TE-byrån tillsammans med startpengsansökan. Ur beräkningarna ska till exempel framgå varifrån företagets finansiering kommer, hur mycket lån som behövs och varifrån det ansöks. Också i övervägandet av dessa alternativ kan man få hjälp av en företagsrådgivare.

  Vid uppgörandet av affärsplanen står Startias Lissu-företagsplaneringsprogram till hjälp. I Lissu-programmet kan företagsrådgivaren kommentera din plan och vägleda dig vidare.

 3. Startpeng beviljas inte företagare i alla branscher

  Det är bra att prata med en företagsrådgivare eller en representant för TE-byrån om din företagsverksamhet och dess verksamhetsområde, samt möjligheterna att få startpeng. TE-byrån har en policy om att startpeng inte beviljas om den avsevärt kan förvränga konkurrensen.

 4. Det får inte finnas några andra inkomster

  Startpeng beviljas endast om det är nödvändigt för företagarens uppehälle. Med andra ord får den sökande inte få löneinkomst, studiestöd eller annan förmån. Dessutom är det inte möjligt att få startpeng om det uppskattas att verksamheten omedelbart kommer att få en gynnsam start, till exempel om företaget redan har kunder.

  – Det kan till exempel vara så när en person övergår från lönearbete till egenföretagande och tillhandahåller tjänster till sin tidigare arbetsgivare, förtydligar Virkama.

 5. Kom ihåg att ansöka om förlängning av startpeng

  Startpengen uppgår till 34,50 euro per dag och betalas endast för vardagar och är beskattningsbar inkomst. Startpengen beviljas i två delar, först under en sexmånadersperiod och sedan i ytterligare sex månader, om det finns skäl för betalning, dvs. entreprenören behöver det för sitt uppehälle.

 6. Det lönar sig inte förlita sig alltför mycket på startpengen

  Startpengen är inte särskilt stor och sex månader går snabbt. Startpengen räcker således inte långt om verksamheten är olönsam. Det är därför en bra idé att fokusera på noggrann planering av ditt företag.

  – Boka rejält med tid för etableringsrådgivningen, även om du bara har en idé. Låt oss tillsammans diskutera och börja utveckla din idé till en plan och sedan få planen förverkligad. Startias och VASEKs företagsrådgivare är till för dig under hela uppstartsfasen och även efter påbörjandet av din företagsverksamhet. Man lämnas inte ensam, betonar Virkama.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera