Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022

097A2004 1920px

Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.

Startpeng betalas inte ut automatiskt, utan är ett diskretionärt stöd som söks från TE-byrån. En grundlig affärsplan behövs för att ansöka om startpeng, och företagaren som börjar förbereda affärsplanen får hjälp av en företagsrådgivare från nyföretagarcentrumet.

Tommi Virkama, direktör för Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, listar fakta värt att veta om startpeng och hur man ansöker om det:

 1. Startpeng skall sökas innan företagsverksamheten inleds

  Eftersom startpengen endast kan betalas ut för att stödja ett nytt företag och sysselsättning kan den sökande antingen vara arbetssökande eller övergå från lönearbete till att vara företagare på heltid. Numera kan en deltidsföretagare också ansöka om startpenning om hen ska bli företagare på heltid.

  Den viktigaste regeln för grundandet av ett företag är den att startpengen skall sökas före företagets verksamhet påbörjas, innan företaget har ansökt om FO-nummer. Att ansöka om startpeng och för TE-byrån att behandla ansökan tar några veckor.

 2. Gör noggrant en omfattande affärsplan

  Beviljandet av startpeng förutsätter att affärsidén är lönsam. Lönsamheten i affärsidén lyfts fram i affärsplanen och i den tillhörande lönsamhetsberäkningen som skickas till TE-byrån tillsammans med startpengsansökan. Ur beräkningarna ska till exempel framgå varifrån företagets finansiering kommer, hur mycket lån som behövs och varifrån det ansöks. Också i övervägandet av dessa alternativ kan man få hjälp av en företagsrådgivare.

  Vid uppgörandet av affärsplanen står Startias Lissu-företagsplaneringsprogram till hjälp. I Lissu-programmet kan företagsrådgivaren kommentera din plan och vägleda dig vidare.

 3. Startpeng beviljas inte företagare i alla branscher

  Det är bra att prata med en företagsrådgivare eller en representant för TE-byrån om din företagsverksamhet och dess verksamhetsområde, samt möjligheterna att få startpeng. TE-byrån har en policy om att startpeng inte beviljas om den avsevärt kan förvränga konkurrensen.

 4. Det får inte finnas några andra inkomster

  Startpeng beviljas endast om det är nödvändigt för företagarens uppehälle. Med andra ord får den sökande inte få löneinkomst, studiestöd eller annan förmån. Dessutom är det inte möjligt att få startpeng om det uppskattas att verksamheten omedelbart kommer att få en gynnsam start, till exempel om företaget redan har kunder.

  – Det kan till exempel vara så när en person övergår från lönearbete till egenföretagande och tillhandahåller tjänster till sin tidigare arbetsgivare, förtydligar Virkama.

 5. Kom ihåg att ansöka om förlängning av startpeng

  Startpengen uppgår till 34,50 euro per dag och betalas endast för vardagar och är beskattningsbar inkomst. Startpengen beviljas i två delar, först under en sexmånadersperiod och sedan i ytterligare sex månader, om det finns skäl för betalning, dvs. entreprenören behöver det för sitt uppehälle.

 6. Det lönar sig inte förlita sig alltför mycket på startpengen

  Startpengen är inte särskilt stor och sex månader går snabbt. Startpengen räcker således inte långt om verksamheten är olönsam. Det är därför en bra idé att fokusera på noggrann planering av ditt företag.

  – Boka rejält med tid för etableringsrådgivningen, även om du bara har en idé. Låt oss tillsammans diskutera och börja utveckla din idé till en plan och sedan få planen förverkligad. Startias och VASEKs företagsrådgivare är till för dig under hela uppstartsfasen och även efter påbörjandet av din företagsverksamhet. Man lämnas inte ensam, betonar Virkama.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera

Ökad synlighet med små medel i fokus på den första marknadsföringskliniken

08.03.2024 | Nyheter
Den 7 mars samlades ett gäng egenföretagare hos Startia för att få tips på hur de kan förstärka sin marknadsföring och synas bättre bland potentiella kunder. Kvällens diskussion tog avstamp i företagarnas utmaningar och tog sedan riktning på hur man med små resurser kan få utmärkt synlighet – bara man fokuserar på rätt saker.
Läs mera