Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022

097A2004 1920px

Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.

Startpeng betalas inte ut automatiskt, utan är ett diskretionärt stöd som söks från TE-byrån. En grundlig affärsplan behövs för att ansöka om startpeng, och företagaren som börjar förbereda affärsplanen får hjälp av en företagsrådgivare från nyföretagarcentrumet.

Tommi Virkama, direktör för Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, listar fakta värt att veta om startpeng och hur man ansöker om det:

 1. Startpeng skall sökas innan företagsverksamheten inleds

  Eftersom startpengen endast kan betalas ut för att stödja ett nytt företag och sysselsättning kan den sökande antingen vara arbetssökande eller övergå från lönearbete till att vara företagare på heltid. Numera kan en deltidsföretagare också ansöka om startpenning om hen ska bli företagare på heltid.

  Den viktigaste regeln för grundandet av ett företag är den att startpengen skall sökas före företagets verksamhet påbörjas, innan företaget har ansökt om FO-nummer. Att ansöka om startpeng och för TE-byrån att behandla ansökan tar några veckor.

 2. Gör noggrant en omfattande affärsplan

  Beviljandet av startpeng förutsätter att affärsidén är lönsam. Lönsamheten i affärsidén lyfts fram i affärsplanen och i den tillhörande lönsamhetsberäkningen som skickas till TE-byrån tillsammans med startpengsansökan. Ur beräkningarna ska till exempel framgå varifrån företagets finansiering kommer, hur mycket lån som behövs och varifrån det ansöks. Också i övervägandet av dessa alternativ kan man få hjälp av en företagsrådgivare.

  Vid uppgörandet av affärsplanen står Startias Lissu-företagsplaneringsprogram till hjälp. I Lissu-programmet kan företagsrådgivaren kommentera din plan och vägleda dig vidare.

 3. Startpeng beviljas inte företagare i alla branscher

  Det är bra att prata med en företagsrådgivare eller en representant för TE-byrån om din företagsverksamhet och dess verksamhetsområde, samt möjligheterna att få startpeng. TE-byrån har en policy om att startpeng inte beviljas om den avsevärt kan förvränga konkurrensen.

 4. Det får inte finnas några andra inkomster

  Startpeng beviljas endast om det är nödvändigt för företagarens uppehälle. Med andra ord får den sökande inte få löneinkomst, studiestöd eller annan förmån. Dessutom är det inte möjligt att få startpeng om det uppskattas att verksamheten omedelbart kommer att få en gynnsam start, till exempel om företaget redan har kunder.

  – Det kan till exempel vara så när en person övergår från lönearbete till egenföretagande och tillhandahåller tjänster till sin tidigare arbetsgivare, förtydligar Virkama.

 5. Kom ihåg att ansöka om förlängning av startpeng

  Startpengen uppgår till 34,50 euro per dag och betalas endast för vardagar och är beskattningsbar inkomst. Startpengen beviljas i två delar, först under en sexmånadersperiod och sedan i ytterligare sex månader, om det finns skäl för betalning, dvs. entreprenören behöver det för sitt uppehälle.

 6. Det lönar sig inte förlita sig alltför mycket på startpengen

  Startpengen är inte särskilt stor och sex månader går snabbt. Startpengen räcker således inte långt om verksamheten är olönsam. Det är därför en bra idé att fokusera på noggrann planering av ditt företag.

  – Boka rejält med tid för etableringsrådgivningen, även om du bara har en idé. Låt oss tillsammans diskutera och börja utveckla din idé till en plan och sedan få planen förverkligad. Startias och VASEKs företagsrådgivare är till för dig under hela uppstartsfasen och även efter påbörjandet av din företagsverksamhet. Man lämnas inte ensam, betonar Virkama.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

28.06.2022 | Nyheter
Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

20.06.2022 | Nyheter
VASEK har stängt i juli veckorna 28, 29 och 30, det vill säga 11.–29.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 4.7.–31.7.2022.
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022 | Nyheter
Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.
Läs mera

Företagsrådgivare anträffbara även i kommunhuset – boka alltid tid på förhand

15.06.2022 | Nyheter
Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera

VASEK på en hållbar resa

10.06.2022 | Nyheter
I slutet av 2021 utarbetade VASEK i enlighet med tidigare strategi en hållbarhetsplan. Under ledning av VASEKs hållbarhetsarbetsgrupp valde hela personalen tillsammans under våren 2021 ut tre huvudmål för organisationen samt deras delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Personalen bestämde att sträva efter att uppnå målen inom områden; jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbar konsumtion i vardagen...
Läs mera