VASEKs företagstjänster betjänar hela sommaren – över 1 000 företag redan fått hjälp i coronaläget

30.06.2020

laptop mockup notebook outside 4778I och med att semesterperioden inleds och coronarestriktionerna lindras underlättar även företagens situation.

– Det är fint att coronaläget nu är sådant att olika restriktioner redan kan börja upphävas. Detta är en välkommen nyhet för företagare, som haft en jätteutmanande vår, konstaterar VASEKs vd Stefan Råback.

VASEK har under våren och försommaren hjälpt över 550 företag med olika utmaningar som coronaläget orsakat. Därtill har över 180 företag hjälpts med att ansöka om Business Finlands eller NTM-centralens coronastöd, vilka sedermera avslutats.

– Efter genomförande av företagens utvecklingsprojekt är det dags för att göra utbetalningsansökan, och även där hjälper våra företagsrådgivare vid behov. På gång är nu ansökningen om stödet till förplägnadsföretag samt coronastöd till företag på landsbygden, primärproduktion och fiskeriföretag. Den sjunde juli öppnas ansökningen om kostnadsstödet. Vi hjälper företagen med alla dessa stödformer, berättar direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

I april öppnades ansökningen för ensamföretagarstödet på 2 000 euro. Hittills har över 450 ensamföretagare på Vasaregionen redan beviljats coronabidraget. Stöd för ensamföretagarstödet kan ansökas fram till 30 september och besluten för betalning av stödet fattas i företagets hemkommun. Oavsett semesterperioden handläggs ensamföretagarstödansökningar under hela sommaren.

– Vi har fördelat semestrarna på det viset att det inte uppstår några uppehåll i handläggningen av ensamföretagarstödansökningarna eller andra företagstjänster. Vi hjälper företagen i alla situationer, så det är alltså möjligt att få även startrådgivning i juli, försäkrar Råback.

VASEKs företagstjänster betjänar på vardagar kl. 8.00–16.00. Man ska boka tid på förhand. Samtidigt kan man komma överens om ifall man vill träffa företagsrådgivaren ansikte mot ansikte eller till exempel på ett videomöte. Vi vill påminna de som tänker starta eget att handläggningen för startpeng vid TE-byrån i Vasa har sommaruppehåll 6–24.7, så under den tiden kan man inte få ett beslut om startpeng från TE-byrån.

Besluten för beviljandet av ensamföretagarstödet och utbetalning fattas i kommunerna, som också arrangerat så att det inte blir avbrott i utbetalning av stödet.

– På basen av VASEKs beredgning fattar vi regelbundet beslut om ensamföretagarstödet. Även utbetalningen av stödet till företagarens konto sker strax efter beslutsfattandet. Givetvis uppnår vi inte riktigt samma hastighet i betalningen under semesterperioden, berättar Laihelas kommundirektör Juha Rikala.

Som en äkta laihelabo vill Rikala hårt hålla fast vid stödpotten som staten beviljat och hoppas att alla ensamföretagare som uppfyller stödkraven ansöker om stödet:

– Pengar räcker till för alla, så det lönar sig inte att avstå från att ansöka för att man tänker att någon annan företagare behöver stödet mera. Tillgångarna som lämnar kvar är vi tvungna att återlämna till staten, så vi hoppas att de hellre går till nytta för företagarna i vår region, fortsätter Rikala.

Korsnäs kommundirektör Christina Båssar håller med:

– Vi har fått in färre stödansökningar än förväntat. Enligt den respons vi fått är den elektroniska ansökningsblanketten enkel att fylla i, och hela behandlingsprocessen är väldigt snabb och smidig, så det lönar sig absolut att bekanta sig med stödvillkoren och lämna in en ansökan.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Fundera hur du genomför ett generationsskifte – det påverkar beskattningen

02.12.2020 | Nyheter
Den tredje och sista delen av webbinarseriet Ett planerat ägarskifte fokuserade på den kanske svåraste aspekten av ägar- och generationsskiften: beskattning. Kaj Grüssner, sakkunnig på KPMG, presenterade olika modeller för hur ett generationsskifte kan genomföras samt hur olika val påverkar beskattningen.
Läs mera

Gemensamma värden och visioner förenar företagarna på FysioX – Konkret kundstig ett framgångskoncept

01.12.2020 | Nyheter
Gemensamma värderingar och en vilja att själva få skapa sin drömarbetsplats förde företagarkollegorna Sannamari Ulvinen och Satu Latvala samman för tre år sedan. De hade då arbetat som fysioterapeuter och motionsgruppsinstruktörer på samma arbetsplats i flera år, och när omorganiseringar blev aktuella där var tiden mogen för att starta eget.
Läs mera

Prestige Car Center valdes till Årets Nyföretagare 2020

25.11.2020 | Nyheter
Bilfirman Prestige Car Center Oy med vasaföretagaren Rasmus Lönnqvist i spetsen har valts till Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s Årets Nyföretagare 2020. Hedersomnämnanden gick till företagarna bakom Laitaatsillan Telakka Oy i Nyslott och Taikakeppari Oy i Hattula nära Tavastehus.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

25.11.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Digitala evenemang får bättre synlighet via avgiftsfria evenemangskalendrar

19.11.2020 | Nyheter
Coronapandemin har gjort att många evenemangsarrangörer i Österbotten har behövt tänka om. Istället för fysiska evenemang har allt fler evenemang börjat hållas digitalt. De flesta av oss har tillbringat mer tid hemma. Då behövs också möjligheter att ta del av evenemang utan att befinna sig på platser med många andra människor.
Läs mera

Frågat av företagsrådgivaren: Firmabil eller privatbil – Vilket lönar sig?

19.11.2020 | Nyheter
Då företagaren fått igång företagsverksamheten börjar privatbilens körda kilometrar troligen öka: saker ska hämtas, olika körningar till kunder ska göras och det ska köras på utbildningar. Kan företagaren göra dessa resor med egen bil eller borde han/hon skaffa en firmabil?
Läs mera

Ett företags pris är alltid en överenskommelse mellan köpare och säljare

17.11.2020 | Nyheter
Under Ett planerat ägarskifte-webbinarseriets andra del fokuserade man på värdering av företag. Noogas sakkuniga Monika Ahlskog och Ville Hautala påminde att precis som det inte finns två likadana företag eller köpare, finns det inte heller två likadana ägarskiften.
Läs mera

Federica Polo har utnämnts till EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova

17.11.2020 | Nyheter
Federica Polo börjar som EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova från och med den 1 december 2020. I sin uppgift kommer hon att främja det aktiva samarbetet mellan högskolornas och företagsvärldens intressentgrupper inom europeiskt och internationellt forskningssamarbete, och att fungera som kontakt och katalysator för utvecklandet av projektidéer tillsammans med aktörer inom energiekosystemet i Vasaregionen.
Läs mera