KiertueenbanneriVASEK arrangerar i samarbete med sina ägarkommuner Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Storkyro och Laihela samt företagarföreningar i respektive kommuner företagarkvällar, där man med kaffekoppen i handen kan fokusera på aktuella teman som intresserar företagare. Kvällen är även en ypperlig möjlighet till nätverkande.

Företagarkvällen i Vasa är på Företagardagen torsdag 5.9 men en liten tjuvstart till företagardagsfirandet tas redan på onsdag 4.9 då Nyföretagscentrum Startia inleder sina morgonkaffetillställningar till blivande och nya företagare.

Det egentliga programmet på Företagardagen 5.9 börjar kl. 17.30 på Scandic Waskia. Tillställningens teman är besiktning på både företaget och företagaren.

– Företagets besiktning, den så kallade Due Diligence-processen är absolut nödvändigt då man håller på att köpa ett företag. Ilkka Puikkonen från EY berättar om vilka saker man måste fästa uppmärksamhet på då, berättar direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

– I företagarbesiktning däremot går man igenom hur företagarens olika livssituationer kan påverka företagets situation. Oskar Sundback från Näsman & Båsk berättar mer om hur företagaren borde ta i beaktande och laga i skick både äktenskapsförordet, intressebevakningsfullmakten, testamentet och delägaravtalet.

Läs mera och anmäl dig:

Följande vecka arrangeras Företagarkvällar på svenska i Korsnäs, Malax och Vörå. Teman i dessa tillställningar är bland annat näthandel, unga företagare, landsbygdsföretagarnas möjligheter och utmaningar, företagens avtal och investeringsstöd.

– Vi får också höra intressanta och inspirerande företagarberättelser, berättar Olav Nylund som är Malax och Vörås ”egna” företagsrådgivare.

Läs mera om programmet och anmäl dig:

Företagarkväll i Storkyro står på tur 16.9, i Korsholm träffas vi 26.9 och i Laihela 3.10. Bekanta dig med programmen och kom med!

Välkomna!

 

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ett planerat ägarskifte, Korsnäs

‹ Gå till "Nyheter"