Vasco Borralho blåser nytt liv i Löfmarks köttdisk

07.07.2020

Vasco BorralhoVasco Borralho, hemma från Portugal men Malaxbo sedan många år tillbaka, har jobbat inom restaurangbranschen hela sitt vuxna liv. Nu övertar han köttdisken, som Carita Löfmark drivit i Saluhallen, och välkomnar både nya och gamla kunder.

Vid årsskiftet valde Carita Löfmark av hälsoskäl att lägga ned sin köttdisk i Saluhallen. Verksamheten lades ut till försäljning, och nu är en fortsättning av den omtyckta köttdisken äntligen säkrad. Vasco Borralho, ursprungligen hemma från Portugal men Malaxbo sedan tolv år tillbaka, är ny företagare i Saluhallen.

– Det är lite av en dröm som går i uppfyllelse, inleder Borralho, som utbildade sig i restaurangbranschen i Lausanne i Schweiz och har jobbat i branschen i över 25 år.

Mat är hans stora passion och efter åtta år på Solf Gästgiveri har han de senaste åren jobbat på Köttdisken i Malax.

– Jag trivs speciellt med just styckningsarbete och att ta hand om olika köttdelar, fortsätter Borralho, som mest jobbat ”i kulisserna” de senaste åren men besitter en gedigen yrkeskunskap enligt Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster på VASEK.

Nydahl har fungerat som både medlare, bollplank och rådgivare under processen, som inleddes redan i mars, just när pandemin slog till. Borralho är väldigt tacksam för hans insats.

– VASEK och då specifikt Kjell Nydahl har varit med från dag ett. Jag har fått hjälp med både uppgörande av verksamhetsplan och finansieringskalkyl, föravtal och köpebrev samt andra goda tips på vägen, bland annat kring marknadsföringen.

– Att var företagare i Saluhallen idag är en utmaning, det måste man tillstå, men att det nu kommer in en frisk fläkt är enbart till fördel, tror Nydahl.

Att starta upp ett företag under coronan kan också kännas kontroversiellt, men Borralho ser det som en möjlighet.

– När jag först kontaktades om saken slog jag tanken på eget ifrån mig, men när både jag och min hustru sedan permitterades på grund av coronan, kom jag på andra tankar. Jag har länge funderat på en egen restaurang, men insåg att det kanske är just detta jag ska göra. Efter många år med sena kvällar och nätter känns ett jobb med främst arbete dagtid som värdefullt, och nu får jag chansen att skapa mitt eget arbete. Jag tror dessutom att folk gärna satsar mer på kvalitativa råvaror och god mat under dylika tider, när man inte kan resa som tidigare, fortsätter Borralho.

Under juli görs en ytrenovering vid köttdisken och på sensommaren blir det nyöppning.

– Kött och charkprodukter kommer fortfarande att utgöra grunden i konceptet, men jag ska även komplettera med nya produkter, berättar Borralho.

Hit hör bland annat familjens egen olivolja, som produceras i Portugal på den egna odlingen, egna knivar och skärbräden samt färdiga såser och rätter.

– Dessutom kommer jag att satsa på en personlig kundservice och bjuda på både recept och tips.

Köttdisken ska till en början drivas under namnet by Vasco och tidigare ägaren Carita Löfmark kommer att fungera som mentor under up start-tiden. Responsen har varit enbart positiv och speciellt bland yngre har glädjen över köttdiskens fortsättning varit förvånande stor.

– Köttdisken fyller definitivt en funktion i Vasa och vi hoppas på att både gamla stamkunder och många nya och yngre kunder dyker upp, avslutar Borralho.

 

Ladda ner en mediebild. Bild: Anna Sand/ bySand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Företagare tror ändå på framtiden – trots den svåra situationen

26.10.2020 | Nyheter
Coronakrisen som drabbade Finland under våren har påverkat alla företag på något sätt. Många företag har stött på stora ekonomiska svårigheter, de allra flesta kämpar framåt, vissa har dragit nytta av coronan, vissa har tvingats av krisen att söka nya möjligheter och utveckla verksamheten. Tjänstesektorerna, särskilt turistsektorn och resebranschen, har drabbats hårdast.
Läs mera

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera