Vasa vann FM i kommunal marknadsföring

14.09.2022

MicrosoftTeams image 1

Berättelser om lyckliga människor och rekryteringskampanj övertygade juryn  

Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har vunnit finska mästerskapet i kommunal marknadsföring med den riksomfattande kampanjen Världens lyckligaste människa samt den efterföljande rekryteringskampanjen. 

– Juryn uppskattade i Vasas kampanj dess positiva anda som var starkt kopplad till en strategi på flera nivåer, passade utmärkt för sin tid och nådde sin målgrupp med mångsidiga medel och samarbete. Vasas positiva kampanj visar hur en lyckad kommunal marknadsföring påverkar stadens livskraft och attraktivitet, konstaterar Kommunförbundets marknadsföringschef Eija Rautiainen

– Vi är verkligen tagna av segern. Samtidigt känns det också som ett tack och erkännande för det arbetet vi gjorde för att öka Vasas attraktionskraft. Och naturligtvis ger priset oss entusiasm att fortsätta att göra Vasaregionen mera känd och attraktiv, berättar Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén och Mari Kattelus, marknadsföringschef på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. 

Beslutet till valet bakom kampanjens tema var grundat på Vasas djärva stadsstrategi, där ett av huvudmålen är Finlands lyckligaste invånare. Temat tilltalar millenialer – den målgrupp som värdesätter meningsfullt boende och en bra balans mellan jobb och fritid. 

– Tanken med kampanjen var att lyfta fram temat genom de tre vasabornas lyckoberättelser. Även om vårt mål är att vara den lyckligaste staden i Finland ville vi genom dessa berättelser dela insikter om ett lyckligare liv med alla finländare. Och samtidigt att öka naturligtvis lyckan hos de som bor i Vasaregionen och Vasas attraktionskraft som bostadsort, berättar Forsén. 

– Lycka var också den röda tråden i rekryteringskampanjen. Företag i Vasaregionen tog fram meningsfulla jobb, men företagens anställda kunde också berätta sina egna lyckohemligheter för alla, tillägger Kattelus. 

Strategisk marknadsföring fortsätter 

onnellisuus 0083

Jakten på talang är hård i Finland. Vasa fortsätter att bedriva stark marknadsföring och att höja Vasas styrkor, särskilt för millenialer, som känner det naturligt att flytta efter meningsfullt och intressant arbete.  

– I våras tog vi upp det faktum att lycka inte betyder ett perfekt liv, utan misslyckanden hör till livet och det är helt normalt. Vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med företag på samma tema. Tillsammans tar vi inte bara fram karriärer utan också vikten och unikheten av arbetsgemenskap. Även här i Strömsö går det inte alltid som på Strömsö  – och det är helt normalt, summerar Forsén och Kattelus till slut. 

Kampanjen genomfördes i samarbete med reklambyrån Drama Queen. 
 ‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetskväll för turismföretag

22.09.2022 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten ordnade 6.9 en informationskväll med hållbarhetsinspiration på Nanoq i Jakobstad. Som inspiratör fungerade Gustav Stenbeck som har bland annat jobbat som hållbarhetschef för Petter Stordalen (Nordic Choice Hotels) och hjälpt företag som ICA, Coca-Cola, DB SChenker, Electrolux och Swedbank att utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Läs mera

Köpare letar efter företag inom produktion och handel

21.09.2022 | Nyheter
Företagsrådgivare på Startia och VASEK föreslår som ett alternativ för dem som planerar att starta eget att köpa ett företag som redan är verksamt. Men även de som är intresserade av att köpa ett företag är ofta i kontakt med VASEK och frågar vilka typer av företag som är till salu.
Läs mera

Bli en del av lösningen genom att göra mer än minimikraven

15.09.2022 | Nyheter
Under eftermiddagsseminariet som ordnades av Projektet Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen och Green Building Council Finland den 7 september förberedde man sig för den cirkulära ekonomin och funderade på hur byggbranschen bör förnya sig själv. Ella Lahtinen från Green Building Council Finland påpekade att byggbranschen också vill vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet, vilket...
Läs mera

Från hobby till projektodling och aktiebolag

13.09.2022 | Nyheter
”Market Gardening” är en form av odlingskoncept som fokuserar på jordhälsa och ekologisk odling. Kännetecknande för metoden är att man odlar många olika grödor småskaligt, men samtidigt också effektivt. Ulrica Taylor driver vid sidan om sitt normala arbete företaget Ecogai Ab inom just denna bransch.
Läs mera

Startia 30 år - Startia tidningen delas ut till varje hushåll

07.09.2022 | Nyheter
Hur startar du ett företag? Vilken hjälp kan du få för att starta eget? Vilka är de bästa tipsen för nya företagare från företag som är verksamma i Vasaregionen? Du hittar svar på dessa i Startia-tidningen, som delas ut idag 7.9. till varje hushåll i Vasaregionen.
Läs mera

Den andra ERUF-projektansökan i ekosystemavtalet öppnas 15.9

06.09.2022 | Nyheter
Den första ERUF-projektansökan med anknytning till ekosystemavtalen utlystes i maj och den andra ansökningsomgången öppnas 15.9. Den här gången finns det cirka 565 000 euro att dela ut i finansiering för projekt, som främjar de tre åtgärdshelhetsmålen som fastslagits i Vasas ekosystemavtal: ett klimatneutralt Vasa 202X, utvecklande av hamnområdet och utvecklande av forskningsinfrastrukturen. Ansökningstiden går ut 19.10.2022.
Läs mera

Kvarken Brewery är Startias Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen

05.09.2022 | Nyheter
Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia har utsett Korsholmsbaserade Kvarken Bryggeri Ab till Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen. Företaget, som går under marknadsföringsnamnet Kvarken Brewery, grundades 2017 av Patrik Willför, Patrik Björkman och Tore Björkman.
Läs mera

Ändringar i avtalet mellan aktörerna på GigaVaasa-området – den aktiva diskussionen om hur man ska g

02.09.2022 | Nyheter
Det finska bolaget Grafintec Oy och det indiska Epsilon Advanced Materials, som har gjort en tomtreservering på GigaVaasa-området, har i ett börsmeddelande meddelat att de häver sitt samarbetsavtal. Vasa stad fortsätter dock förhandlingarna med båda företagen.
Läs mera