Vasa kräver: Vasagatorna bör ges en Vasaidentitet

23.10.2019

Vaasa PR SWE

I Vasa har man med oro lagt märke till att Vasagator på olika håll i Finland – och rentav i världen – inte just alls påminner om det äkta Vasa. Vasagatorna saknar såväl havsutsikt, Strömsö som även världsarv. Inte ens antalet soliga dagar motsvarar nivån i Vasa.

– Denna iakttagelse födde tanken på att vi Vasabor måste göra något åt saken. Exempelvis hyrorna på Vasagatan i Helsingfors har redan sprungit iväg långt från Vasas goda basnivå, säger marknadsföringschef Mari Kattelus vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

Därför har Vasa nu publicerat ett initiativ där man kräver att Vasagatornas förhållanden utvecklas så att de uppfyller kriterierna för en Vasaidentitet, eller alternativt så att gatans namn ändras. Initiativets första undertecknare är stadsdirektör Tomas Häyry.

– Det är nu tid att agera eftersom hela Vasaregionens rykte som hemvist för ett lätt liv är i vågskålen. Alla Vasabor och Vasasinnade, underteckna detta initiativ där vi förutsätter att städerna ska ge sina egna Vasagator en Vasaidentitet från början till slut! kräver Häyry i initiativet.

Man kan underteckna initiativet på adressen vasainitiativ.fi.

– Kampanjen är gemensam för oss alla, så vi hoppas att samtliga Vasabor och de som bor i Vasaregionen ska komma med för att göra Vasa känt. Genom initiativet kan vi lyfta fram Vasas och regionens positiva sidor, och för det behövs allas insats, säger Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén.

– Om vi får 2 000 som undertecknar adressen ordnar vi på Vasa torg en dillmakaronifest för alla Vasabor, lovar Kattelus.

Adressen inleder en kampanj om attraktivitet

Vasainitiativet är en del av Vasaregionens kampanj om attraktivitet. Målet är att öka Vasas attraktionskraft och välkändhet på andra orter i Finland. Enligt en imageundersökning som publicerades nyligen upplever endast var tionde finländare att hen känner Vasa väl.

– I Vasa är många saker väldigt bra. Vi tror att till exempel intressanta arbetsplatser och bostadsutbudet, korta avstånd samt den unika naturen och närheten till havet gör livet lite lättare att leva än i stora tillväxtcentrum. Vi är också genuint stolta över Vasa och livsstilen i staden – här går allt som på Strömsö, som ju ligger i Vasa. Därför har man som kampanjslogan valt ”Livet ska ju vara lätt”, berättar Forsén.

Kampanjen fortsätter genom betald reklam från slutet av oktober till slutet av november, bland annat i riksradion och genom digital reklam som riktas till unga vuxna bosatta i städer utanför Vasaregionen.

– Nästa år fortsätter vi kampanjen med en stark spetsrekrytering tillsammans med företagen och de andra aktörerna, och förhoppningsvis visar det sig som ett större antal sökande till lediga arbetsplatser och förbättrar tillgången på arbetskraft i regionen, säger Kattelus om framtiden.‹ Gå till "Nyheter"

Karriärsitz-evenemanget som ordnades i Umeå redan för andra gången lyckades bra!

05.12.2019 | Nyheter
Rekryteringsevenemanget Karriärsitz ordnades för andra gången vid Umeå universitet fredag 22.11.2019. I evenemanget deltog från Umeå 35 studerande från följande branscher: teknik, medicin, social- och hälsosektorn, ekonomi samt media. På plats från Vasa fanns Vasa centralsjukhus, Vasa stad, Folkhälsan och KWH-koncernen.
Läs mera

Malax Bageri & Conditori förstorar

03.12.2019 | Nyheter
Ritningarna är klara, stödansökan inlämnad och alldeles strax ska utbyggnadsarbetet påbörjas vid Malax Bageri & Conditori. Ägare Mats Udd hoppas att allt ska vara klart till våren, och ser fram emot att kunna höja produktionen på konditorisidan.
Läs mera

Komatsu Forest knyter kontakter i Österbotten

29.11.2019 | Nyheter
Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner med två tillverkningsenheter och kontor i elva länder runtom i världen. Bolaget håller som bäst på att bygga en koldioxidneutral fabrik i Umeå och därför besökte bolagets fabrikschefer Martin Ärlestig och Krister Rosendahl Vasa – de ville träffa finländska företag för att möjligen hitta nya samarbetspartners och underleverantörer till den...
Läs mera

Sättet att förflytta sig förändrar vi tillsammans – det hänger inte bara på att någon borde

27.11.2019 | Nyheter
I ett strategiseminarium arrangerat av projektet MoveIT den 21 november, diskuterades konkreta saker livligt, dvs. på vilka sätt man kan komma närmare en situation där koldioxidsnåla transporttjänster på riktigt skulle stå till buds i Vasaregionen.
Läs mera

Om tillväxtföretag

24.11.2019 | Nyheter
För att lyckas med att höja Finlands sysselsättningsgrad till 75 procent, är det väldigt viktigt att få även små och medelstora företag samt ensamföretagare att växa och sysselsätta. Företagsköp har en viktig roll även här.
Läs mera

Stefan Råback till SEKES styrelse

21.11.2019 | Nyheter
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry valitsi vuosikokouksessaan 21.11.2019 yhdistykselle hallituksen vuodelle 2020.
Läs mera

Företagsbyn erbjuder upplevelser och stöder företagarfostran

20.11.2019 | Nyheter
Vad sysslar Nyföretagscentrum Startias företagsrådgivare med egentligen? Hurdana projekt leder Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projektchefer? Dessa frågor får sjätteklassister i regionen svar på under det pågående skolåret när de besöker Företagsbyn för lågstadier i Österbotten, för nu kan de för första gången välja företagsrådgivare eller projektchef som yrke för en dag.
Läs mera