Vasa i betydelsefullt avtal om utvecklande av ett innovationskluster

09.02.2021

EkosysteemisopimusVasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med arbets- och näringsministeriet för åren 2021–2027. Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder, med vilka man av Finland vill skapa världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö.

Regeringen gav i maj riktlinjerna för ekosystemavtalen mellan staten och städerna, och nu har de ingåtts med huvudstadsregionen samt övriga universitetsstäder och universitetscentra.

– Ekosystemavtalets bärande idé är innovativa städer som strävar efter att vara föregångare, vilka utifrån sina egna styrkor utnyttjar de möjligheter som digitalisering, nya teknologier och koldioxidneutralitet medför och på så sätt påskyndar förnyandet av näringslivet och en hållbar stad, berättar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Utöver Vasa deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby.

Tillsammans för regionens bästa

Med ekosystemavtalet stärks utvecklandet av ett attraktivt innovationskluster och -ekosystem i regionen samt aktörernas anknytning till internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsnätverk (FUI). 

– Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FUI-verksamhet för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd. Det erbjuder till exempel unika pilot- och testmiljöer för utvecklande av produkter och tjänster, säger Susanna Slotte-Kock som är ansvarig för Vasa stads externa relationer.

Statsrådet delade den 4 februari ut en nationell regionutvecklingsfinansiering på 5 miljoner euro till stadsregionerna för inledande av ekosystemavtalen. Efter det inledande skedet är det meningen att avtalen ska finansieras med EU:s finansiering för hållbar stadsutveckling åren 2021–2027. Vasaregionen fick 400 000 € till att användas för koordinering av avtalet och de första utvecklingsåtgärderna.

– I Vasaregionen är syftet att rikta de första satsningarna på bl.a. innovationsverksamheten inom energiindustrin och på EnergySAMPO-verksamheten som koncentrerar sig på exportfrämjande samt på GigaVaasa-arbetet och beredandet av batterifabriksprojekt. Åtgärderna i det inledande skedet genomförs som ett samarbete mellan Teknologicentret Merinova och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, berättar VASEKs verkställande direktör Stefan Råback.

I Vasa är strategiska partner utöver utvecklingsbolagen Österbottens förbund, Team Finland-nätverket samt regionens högskolor och näringsliv.

Stöd till innovativa regioner

Avtalen utgör en central del av den nationella avtalsmässiga stadspolitiken, där man också strävar efter ett intensivare samarbete mellan städerna och staten.

– Ekosystemavtalen är ett centralt verktyg i stadspolitiken,  där regeringen stöder och stärker tillväxten av de stadsregioner i olika delar av Finland som är de viktigaste med tanke på innovationsförmågan. Med hjälp av ekosystemavtalet kan vi föra framåt de viktigaste projekten i regionen i anslutning till nya hållbara teknologier, en hållbar stad samt satsa bland annat kraftigare på att ansöka om EU-finansiering till regionen, berättar programdirektör Anna-Kaisa Valkama på Teknologicentret Merinova.

Genomförandet av avtalen sker under EU-programperioden 2021–2027 med resurser för en hållbar stadsutveckling, vilken har en offentlig finansiering på uppskattningsvis totalt ca 120 miljoner euro (EU, staten och städerna). Av det här är städernas andel 40 procent.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Språk-, kommunikations- och webbtjänster – allt under samma tak hos Lingvafix Communications

28.07.2021 | Nyheter
Rainer Ahlvik startade Lingvafix Communications 1992 som bisyssla, och 2011 var det dags att prova på om företagsverksamheten håller även på heltid – vilket den gjorde. År 2019 kom även frun Lilian Åstrand-Ahlvik med i företaget, med en examen i översättning samt 30 års erfarenhet av bl.a. projektadministration och förändringskommunikation i bakfickan.
Läs mera

Kajakuthyrningsföretag fick sin början av kärlek till sporten

08.07.2021 | Nyheter
Företagare Leo Tuisku grundade Vasa Kajakuthyrning i slutet av 2020, men den egentliga verksamheten startade för ett par månader sedan. Tuisku, som driver företaget som bisyssla, berättar att de första kunderna kom på Kristi himmelsfärdsdag, varefter verksamheten börjat rulla på ordentligt.
Läs mera

Avvikelser i VASEKs öppethållningstider och TE-byråns startpengsbehandling i juli

07.07.2021 | Nyheter
VASEK har stängt i juli vecka 28–29, det vill säga 12.–25.7.2021. Österbottens TE-byrå har sommarpaus i startpengsbehandlingen vecka 29, det vill säga 19.7.–25.7.2021.
Läs mera

Utnyttjande av biogas medför flera utmaningar

05.07.2021 | Nyheter
Den 18 juni diskuterades biogas vid Stormossen när CERM-projektledarna Göran Östberg, Rasmus Hautala och via distansanslutning Tomas Knuts bjöd in biogasoperatörer i Österbotten för att diskutera utveckling, framtid och framtida alternativ för utnyttjande av biogas.
Läs mera

”Ni gör ett mycket bra jobb för regionen” – skolbetyget för VASEKs verksamhet till och med 8,6

01.07.2021 | Nyheter
I maj skickade Vasaregionens Utveckling Ab VASEK sin årliga intressentenkät till cirka 180 personer. Bland dem fanns representanter för näringslivet, regionutvecklingsmyndigheter och utbildningssektorn samt genomförare av utvecklingsprojekt. Ordförandena för ägarkommunernas kommunfullmäktige samt -styrelser fick också besvara enkäten.
Läs mera

Vägkartan för koldioxidsnåla transporttjänster ökar transportens hållbarhet och användarantal

29.06.2021 | Nyheter
Inom MoveIT-projektet har man tagit fram vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030, som bidrar till att uppfatta de utvecklingsstigar som kan öka transportens hållbarhet och användarantalet för olika transporttjänster.
Läs mera

Tre lyckliga får Maria Veitola på besök i augusti – över hundra sökanden och anmälda

22.06.2021 | Nyheter
Vasa siktar på att bli den lyckligaste staden i världens lyckligaste land. Som en del av resan söker vi tillsamman med redaktör Maria Veitola den lyckligaste människan i Vasaregionen och samtidigt hela världen. Hela 115 personer anmälde sig själv eller blev anmälda av någon annan!
Läs mera

Ta sommarbussen ut till regionens besöksmål

22.06.2021 | Nyheter
Visit Vasas sommarbussturer inleddes i maj och i juni körs turer fyra dagar i veckan. Med sommarbussen kan man i juni besöka bland annat Södra Vallgrunds och Svedjehamns destinationer, och i juli kommer utbudet att fyllas på med flera besöksmål.
Läs mera