Vasa i betydelsefullt avtal om utvecklande av ett innovationskluster

09.02.2021

EkosysteemisopimusVasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med arbets- och näringsministeriet för åren 2021–2027. Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder, med vilka man av Finland vill skapa världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö.

Regeringen gav i maj riktlinjerna för ekosystemavtalen mellan staten och städerna, och nu har de ingåtts med huvudstadsregionen samt övriga universitetsstäder och universitetscentra.

– Ekosystemavtalets bärande idé är innovativa städer som strävar efter att vara föregångare, vilka utifrån sina egna styrkor utnyttjar de möjligheter som digitalisering, nya teknologier och koldioxidneutralitet medför och på så sätt påskyndar förnyandet av näringslivet och en hållbar stad, berättar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Utöver Vasa deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby.

Tillsammans för regionens bästa

Med ekosystemavtalet stärks utvecklandet av ett attraktivt innovationskluster och -ekosystem i regionen samt aktörernas anknytning till internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsnätverk (FUI). 

– Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FUI-verksamhet för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd. Det erbjuder till exempel unika pilot- och testmiljöer för utvecklande av produkter och tjänster, säger Susanna Slotte-Kock som är ansvarig för Vasa stads externa relationer.

Statsrådet delade den 4 februari ut en nationell regionutvecklingsfinansiering på 5 miljoner euro till stadsregionerna för inledande av ekosystemavtalen. Efter det inledande skedet är det meningen att avtalen ska finansieras med EU:s finansiering för hållbar stadsutveckling åren 2021–2027. Vasaregionen fick 400 000 € till att användas för koordinering av avtalet och de första utvecklingsåtgärderna.

– I Vasaregionen är syftet att rikta de första satsningarna på bl.a. innovationsverksamheten inom energiindustrin och på EnergySAMPO-verksamheten som koncentrerar sig på exportfrämjande samt på GigaVaasa-arbetet och beredandet av batterifabriksprojekt. Åtgärderna i det inledande skedet genomförs som ett samarbete mellan Teknologicentret Merinova och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, berättar VASEKs verkställande direktör Stefan Råback.

I Vasa är strategiska partner utöver utvecklingsbolagen Österbottens förbund, Team Finland-nätverket samt regionens högskolor och näringsliv.

Stöd till innovativa regioner

Avtalen utgör en central del av den nationella avtalsmässiga stadspolitiken, där man också strävar efter ett intensivare samarbete mellan städerna och staten.

– Ekosystemavtalen är ett centralt verktyg i stadspolitiken,  där regeringen stöder och stärker tillväxten av de stadsregioner i olika delar av Finland som är de viktigaste med tanke på innovationsförmågan. Med hjälp av ekosystemavtalet kan vi föra framåt de viktigaste projekten i regionen i anslutning till nya hållbara teknologier, en hållbar stad samt satsa bland annat kraftigare på att ansöka om EU-finansiering till regionen, berättar programdirektör Anna-Kaisa Valkama på Teknologicentret Merinova.

Genomförandet av avtalen sker under EU-programperioden 2021–2027 med resurser för en hållbar stadsutveckling, vilken har en offentlig finansiering på uppskattningsvis totalt ca 120 miljoner euro (EU, staten och städerna). Av det här är städernas andel 40 procent.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Statistisk information om Vasaregionen – senaste information för alla

26.02.2021 | Nyheter
VASEK har publicerat en statistiktjänst där man samlat in den viktigaste statistiken som beskriver Vasaregionens befolkning, sysselsättning, företagsverksamhet och regionalekonomi samt regionens dragningskraft.
Läs mera

Mål och mellanhållplatser till vägkartan för koldioxidneutral transport skapades i MoveIT-workshop

25.02.2021 | Nyheter
Till workshopen för koldioxidneutral mobilitet den 18 februari hade sammankallats framförallt representanter för projektområdets landsbygdskommuner för att diskutera de gemensamma målen och mellanhållplatserna för vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 före år 2030.
Läs mera

West Coast Rib Charter satsar vidare – nu på hydrokoptercharter

25.02.2021 | Nyheter
Sedan i somras erbjuder Molpe-företaget West Coast Rib Charter som första företag i Österbotten båtutflykter med ribbåt. Nu kan företaget även erbjuda havsutflykter under vinterhalvåret, tack vare sin senaste investering – en hydrokopter.
Läs mera

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen verktyg

24.02.2021 | Nyheter
CERM-projektets aktörer VASEK, Concordia, Företagshuset Dynamo och Kristinestads Näringslivscentral lanserar 24.2.2021 en drygt 80 sidor lång färdplan för att hjälpa företagen i främjandet av sin verksamhet mot cirkulär ekonomi och hållbarhet. Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi innehåller praktiska exempel med vars hjälp företag kan inleda sitt eget hållbarhetsarbete och utveckla hållbarhetstänket
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

24.02.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Vasa Maskin och verktyg Ab fortsätter Konemyynti Hannu Harju Oy:s verksamhet

19.02.2021 | Nyheter
Sedan en månad tillbaka har det drygt 20 år gamla företaget Konemyynti Hannu Harju Oy, beläget på Fågelberget i Korsholm, nya ägare. Hannu Harju går under våren i pension och verksamheten drivs vidare av Jani Uusitalo, också han med lång erfarenhet av företagande – dock i vårt grannland Sverige.
Läs mera

Sparra ditt företag i toppform kostnadsfritt med stöd av en erfaren företagsledare

17.02.2021 | Nyheter
Har du under din företagarkarriär funderat på vilken riktning du skall välja för att ta dig vidare? Skulle du behöva ett bollplank för att testa dina idéer?
Läs mera

Coronaåret gav en knuff åt dem som går i företagartankar

15.02.2021 | Nyheter
Under 2020 grundades via Nyföretagarcentralerna 10 procent mindre företag i Finland än året innan. Den största minskningen av antalet grundade företag syntes direkt när coronakrisen började mellan april och juni både nationellt och i Vasaregionen. Därefter ökade företagarintresset avsevärt. Den försvagade sysselsättningen fick många att förverkliga sina länge dolda företagardrömmar.
Läs mera