Heli Hietamies 600pxIPR-juristen Heli Hietamies från Kolster Oy Ab träffade några företagare på VASEK i maj. Företagarna var intresserade av varumärkesregistrering och om hur registreringen kan ge konkurrensfördel och skydda unika idéer och varumärken. Efter infoinslaget var det möjligt att prata med experterna från Kolster om företagens varumärkes- och patentfrågor.

– Varumärken eller branding är inte bara för stora företag. En stark märkesprodukt i ett företag är vanligtvis baserat på ett varumärke eller annan liknande immateriell rättighet. Dessa måste identifieras, värnas och tas hand om. Varumärket skiljer företagets produkter och tjänster från andra liknande och varumärket är alltid en del av bolagets tillgångar eftersom det är överlåtbart och licensierbart, påminner Hietamies.

Genom registrering av ett varumärke får man rätt att förbjuda andra att använda samma eller liknande märke för samma eller liknande varor. Varumärken söks vanligtvis på nationell nivå, men det finns även varumärkesregistrering, som täcker exempelvis hela Europeiska unionen.

Kolster tilaisuus 600pxVilka som helst särskiljande kännetecken kan registreras som ett varumärke. Vanligtvis är det ett ord, ett mönster eller en kombination av dem. Ett varumärke kan dock inte vara exempelvis ett tecken, som skildrar typen, kvaliteten eller syftet av produkten eller tjänsten som har ansökts om.

– Dessutom är det viktigt att tecknet är tillräckligt annorlunda än de som tidigare registrerats, för att undvika sannolikheten för förväxling med äldre varumärken. PRS:s och EUIPO:s varumärkesdatabas kan användas för att få tillgång till alla redan tidigare registrerade varumärken, berättar Hietamies.

I detta skede av infoinslaget togs ett antal frågor upp om hur man förhindrar ett varumärke från att blanda sig med andra, eller att någon börjar imitera det egna företagets varumärke.

Hietamies påminde om att då man registrerat ett varumärke bör man också använda det aktivt:

– Om varumärket har varit oanvänt i mer än fem år, kan någon eventuellt söka om upphävning av registreringen. Det är också nödvändigt att själv övervaka marknaden och lägga märke till om någon bryter mot bolagets rättigheter med avseende på varumärket.

Reglerna kring varumärken, såväl som patent, är verkligen en djungel, men lyckligtvis finns gratis hjälp tillgänglig. Kolster Oy Ab, som är en av Nyföretagscentrum Startias expertorganisationer, ger gratis råd i patent- och immateriella skyddsfrågor till nyföretagare och även till befintliga företag. Rådgivning äger rum första tisdagen i varje månad. Boka tid till rådgivning (45 min.) på adressen info@vasek.fi.

 

‹ Gå till "Nyheter"