Varför är det värt att fundera på att sälja företaget redan före uppstart?

26.01.2023

pexels mikhail nilov 6963054

Det är kanske inte den första tanken i nyföretagarens huvud att tänka på att sälja ett företag som är i startgroparna, men det finns nog skäl att göra det. Våra företagsrådgivare berättar varför.

– I Startias startrådgivning presenterar vi inte bara företagsköpet som ett alternativ till att starta ett nytt företag, utan påminner också om olika beslut i startskedet och deras inverkan långt in i framtiden, säger företagsrådgivare Antti Alasaari och fortsätter:

– I startrådgivning tänker vi alltid på valet av företagsform ur många olika synvinklar, för det är vanligtvis lättare att sälja ett aktiebolag, men det finns också tre andra skäl att redan i ett tidigt skede tänka på att sälja sitt företag någon gång i framtiden.

Kalle vill inte köpa Liisas Café och Österbottens bilverkstad fungerar inte i grannlandskapet

Vid företagsköp pågår också alltid förhandlingar om huruvida de nya ägarna har rätt att använda det gamla namnet. Att ge ett företag sitt eget namn gör det svårare att sälja eller expandera. Kalle kanske inte vill köpa och betala för namnet Liisas Café, utan vill bli av med att företaget förknippas med sin tidigare ägare. Även Liisa kanske tänker två gånger på om hon vill att hennes eget namn ska visas i den nya ägarens verksamhet, även om Kalle kanske vill dra nytta av Liisas namn.

– När du väljer ett namn för ett nytt företag bör du också tänka på den situationen att företaget har vuxit till ett välkänt varumärke i regionen, men det är dags att sälja eller utöka verksamheten till en annan ort. Ibland kan ett namn, som hänvisar till att vara lokal vara populärt, men ganska ofta har ett företag med ett icke-lokalt namn svårt att få fotfäste i ett nytt verksamhetsområde. I framtiden kan också företagets verksamhet ändras och namnet fungerar inte längre om det är för branschspecifikt, påminner Alasaari.

Starta inte en verkstad i det bakre hörnet av din gård

Den nya företagaren vill vara chef för sig själv, bestämma sig för sin arbetstid och kombinera arbete och vardag. Bra så, men ofta leder dessa reflektioner till det att företagets affärs- eller tillverkningslokaler byggs till samband med hemmet, eller en ny hall eller annan byggnad byggs på kanten av företagarens egen tomt.

– Om tomten eller byggnaden redan är din egen, då kommer det att finnas besparingar, men hur säljer du dem senare till en ny företagare, till den som fortsätter med ditt företag? Vill du ens vara hyresvärd när din egen företagarkarriär i dessa utrymmen slutar? direktör för företagstjänster Kjell Nydahl frågar och svarar direkt:

– Det är otvetydigt att investering i väggar på din egen hemgård inte är en hållbar investering på lång sikt. Och inte nödvändigtvis lönar det sig heller att investera i väggar även om det är fråga om industriområdet i din kommun. Det är där vi kommer till punkt tre.

Måste man köpa eller kan man hellre hyra?

Oavsett om det är väggar, det vill säga lokaler, eller maskiner och utrustning, bör du alltid tänka på att hyra eller leasa. Företagaren själv är också ansvarig för sin egen byggnad eller utrymme och maskiner – även när de går ur funktion. Företagaren själv sköter om underhåll, uppgraderingar till nyare modeller, samt tar hand om återförsäljning då man inte längre behöver dem.

– Hyresavtalet har en uppsägningstid och företagaren är fri att söka större eller mer funktionella lokaler för den växande – eller ibland till minskande – verksamhet. De leasade maskinerna är lätta att byta till de senaste och mest effektiva modellerna, och då finns det ingen föråldrad maskinbas i händerna när det är dags att sälja företaget till en ny ägare.

Utnyttja företagets minneslista

Företagets minneslista om företagsköp är inte bara för säljaren av företaget, men tjänar även köparen av företaget samt den nya företagaren. Med hjälp av listan kan en nyföretagare bekanta sig med vad som är viktigt och värdefullt i företaget på lång sikt, saker som höjer företagets värde. Man vet ju aldrig hur snabb exitplan en ny företagare funderar på.

 ‹ Gå till "Nyheter"

EnergyWeek 2023 större än någonsin – seminarierna fyllde salarna

28.03.2023 | Nyheter
Förra veckan lockade EnergyWeek 2023 ett rekordstort antal besökare till seminarierna och utställningarna i Vasa. – Också i år varade EnergyWeek hela veckan och blev mer omfattande än tidigare; vi fick fler besökare än någonsin. Vi märkte detta redan före evenemangsveckan, då det fanns 30% fler anmälda redan på måndag än tidigare år, säger Kristoffer Jansson, EnergyVaasas Communications & Brand Manager.
Läs mera

Ett företag kan säljas via flera olika kanaler

28.03.2023 | Nyheter
Webbinariet Försäljningskanaler för att sälja ett företag lockade lyssnare som antingen redan tänkte sälja sitt företag eller som hade tänkt på det. Som alltid när det gäller ägarskiften är det viktigt att börja förbereda sig i god tid, och denna gång diskuterades under webbinaret olika sätt att sälja företaget.
Läs mera

EnergyWeek arrangeras redan för elfte gången nästa vecka

13.03.2023 | Nyheter
Energibranschens toppevenemang EnergyWeek arrangeras i Vasa stadshus nästa vecka 20-24.3. Registreringen öppnades 15.1 och det ser väldigt bra ut med anmälningar. Tusentals deltagare från tiotals olika länder väntas återigen närvara på EnergyWeek och utställarna har gjort många reserveringar under alla fyra mässdagar.
Läs mera

Kvevlax Sparbank hjälper till att sätta företagarens bankärenden i ordning

09.03.2023 | Nyheter
Kvevlax Sparbank hör till Sparbanksgruppen som har varit verksam i redan 200 år. Banken är en av de lokala sparbanker som finns runtom i Finland. Här i Vasaregionen kan man sköta ärenden på kontoret i Vasa eller Kvevlax.
Läs mera

Ett utmanande år för företagen påverkade företagsrådgivningen på VASEK

09.03.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs årsberättelse har publicerats, och enligt verkställande direktör Stefan Råback var året 2022 lyckat trots olika utmaningar i verksamhetsomgivningen:
Läs mera

Årets första ansökningsomgång för Vasa ekosystemavtal kommer att fokusera på hållbar stadsutveckling

08.03.2023 | Nyheter
Vid ansökningsomgången för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet.
Läs mera

Företagsmentorerna hjälper företagaren att nå sina egna mål

07.03.2023 | Nyheter
Företagsmentorstjänsten är avsedd för alla företagare som behöver en extern mentor och rådgivare för att stödja sitt företagande och nå sina egna mål.
Läs mera

Utmaningarna med pandemin ledde till utveckling och tillväxt vid Jukajan Ristikko

03.03.2023 | Nyheter
Det har gått 25 år sedan Laihela-företaget Jukajan Ristikko grundades, och 2023 är jubileumsår i företaget som sysselsätter knappt 30 anställda. När sex personer gick samman för att starta verksamheten 1998 var huvudprodukten, såsom namnet även säger, takstolar.
Läs mera